Vo Vlkolínci plánujú zrevitalizovať záhrady a sady

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) a Mesto Ružomberok sa zapojili do cezhraničného projektu zameraného na pamiatky svetového dedičstva UNESCO.

Cieľom je výmena skúsenosti a príkladov dobrej praxe, ktoré sa uplatnia v rámci územia prírodného parku Mikulčický Luh a pamiatkovej rezervácie Vlkolínec. Na riešení projektu sa podieľajú viacerí partneri zo Slovenska a z Čiech, spolupracujú aj s miestnymi odbornými organizáciami.

V septembri začali projektové, pracovné a expertné tímy s realizáciou prvej etapy, ktorá zahŕňa vzdelávacie a školiace aktivity či prípravu štúdií a metodík.

Na dvojdňovom ružomberskom worshope, ktorého praktická časť sa konala priamo vo Vlkolínci, odzneli aj konkrétne plány na obnovu tejto lokality.

„Začína sa pracovať na štúdii na revitalizáciu jeho ochranného pásma, manuáli o tradičnom hospodárení, pripravujú sa koncepty dokumentácií pre nové náučné chodníky a návrhy na podporu udržateľného cestovného ruchu,“ uviedla projektová manažérka Mária Kozová z KU.

Do konca roka by mala byť k dispozícii krajinná štúdia, na základe ktorej vzniknú návrhy opatrení na obnovu tradičných foriem hospodárenia na vybraných políčkach v ochrannom pásme. Obsahovať bude aj protierózne či vodozádržné opatrenia a návrh požiarnych nádrží.

„Už na jar 2018 sa začne s mapovaním starých a krajových odrôd ovocných drevín v záhradách a výsadbou kvalitných sadeníc jabloní, hrušiek a sliviek, ktoré sa zabezpečia z prostriedkov projektu,“ vysvetlila Kozová.

Na prácach sa budú podieľať miestni záhradkári a členovia Občianskeho združenia (OZ) Vlkolínec. Odborne ich usmernia ochranári či ovocinári z Mikroregiónu Bošáčka a OZ Pangaea.

Poslednou etapou projektu bude prenos výsledkov do bežnej praxe na miestnej či regionálnej úrovni. Projekt bude financovaný z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu SR, ČR a iných zdrojov.

Foto – vlkolinec.sk

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.