Vo Vlkolínci plánujú zrevitalizovať záhrady a sady

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) a Mesto Ružomberok sa zapojili do cezhraničného projektu zameraného na pamiatky svetového dedičstva UNESCO.

Cieľom je výmena skúsenosti a príkladov dobrej praxe, ktoré sa uplatnia v rámci územia prírodného parku Mikulčický Luh a pamiatkovej rezervácie Vlkolínec. Na riešení projektu sa podieľajú viacerí partneri zo Slovenska a z Čiech, spolupracujú aj s miestnymi odbornými organizáciami.

V septembri začali projektové, pracovné a expertné tímy s realizáciou prvej etapy, ktorá zahŕňa vzdelávacie a školiace aktivity či prípravu štúdií a metodík.

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

Na dvojdňovom ružomberskom worshope, ktorého praktická časť sa konala priamo vo Vlkolínci, odzneli aj konkrétne plány na obnovu tejto lokality.

„Začína sa pracovať na štúdii na revitalizáciu jeho ochranného pásma, manuáli o tradičnom hospodárení, pripravujú sa koncepty dokumentácií pre nové náučné chodníky a návrhy na podporu udržateľného cestovného ruchu,“ uviedla projektová manažérka Mária Kozová z KU.

Do konca roka by mala byť k dispozícii krajinná štúdia, na základe ktorej vzniknú návrhy opatrení na obnovu tradičných foriem hospodárenia na vybraných políčkach v ochrannom pásme. Obsahovať bude aj protierózne či vodozádržné opatrenia a návrh požiarnych nádrží.

„Už na jar 2018 sa začne s mapovaním starých a krajových odrôd ovocných drevín v záhradách a výsadbou kvalitných sadeníc jabloní, hrušiek a sliviek, ktoré sa zabezpečia z prostriedkov projektu,“ vysvetlila Kozová.

Na prácach sa budú podieľať miestni záhradkári a členovia Občianskeho združenia (OZ) Vlkolínec. Odborne ich usmernia ochranári či ovocinári z Mikroregiónu Bošáčka a OZ Pangaea.

Poslednou etapou projektu bude prenos výsledkov do bežnej praxe na miestnej či regionálnej úrovni. Projekt bude financovaný z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu SR, ČR a iných zdrojov.

Foto – vlkolinec.sk

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.