Katolícka univerzita v Ružomberku prechádza na dištančnú formu štúdia

Katolícka univerzita v Ružomberku od dnes príkazom rektora Jaroslava Demka prerušila prezenčnú výučbu až do odvolania.  Dištančne fungujú aj všetky ďalšie slovenské vysoké školy.