Kraj získal ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

Žilinský samosprávny kraj získal ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ s hodnotením veľmi zodpovedný obstarávateľ za rok 2022. Ocenenie mu udelil portál TRANSPAREX za výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku.

Spomedzi 4440 hodnotených subjektov sa Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) zaradili medzi 236 verejných obstarávateľov, ktorí získali nadpriemerné hodnotenie A+ Veľmi zodpovedný obstarávateľ. Zároveň v kategórii Samosprávny kraj sa umiestnil na prvom mieste. RK Magazín o tom informovala Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK.

Portál TRANSPAREX je špecializovaný informačný systém pre analýzu dát v oblasti verejného obstarávania. „Z ich hodnotenia vyplynulo, že verejné obstarávanie v uplynulom roku realizoval náš kraj profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky na základe ich zistení realizujeme výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávajú ich transparentní a spoľahliví dodávatelia,“ uviedla Lacová.

Na Slovensku je registrovaných celkovo 11 819 verejných obstarávateľov. Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 udelil TRANSPAREX len 236 najlepším verejným obstarávateľom. V rebríčku zodpovedných obstarávateľov hodnotili viacero ukazovateľov: hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk), priemerné úspory vo verejnom obstarávaní, priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania, spoľahlivosť verejného obstarávateľa, pochybenia v procese verejného obstarávania, koncentrácia dodávateľov, reputačné riziko obstarávateľov a reputačné riziko dodávateľov.

Úspora za štyri roky bola takmer 73,5 milióna eur

Za uplynulé 4 kalendárne roky (2019 – 2022) odbor verejného obstarávania ŽSK vyhlásil 561 obstarávaní vo finančnom objeme 793 843 996,59 eur bez DPH a ukončil 475 obstarávaní vo finančnom objeme 703 427 897,21 eur bez DPH. „Na základe procesu verejného obstarávania boli za posledné štyri kalendárne roky dosiahnuté úspory vo výške 73 494 664 eur, pričom úspora bola vypočítaná ako rozdiel cien za predchádzajúci rok, resp. trhových cien a vysúťažených zmluvných cien,“ vysvetlila hovorkyňa ŽSK.

V roku 2022 vyhlásil ŽSK prostredníctvom verejného obstarávania 123 zákaziek vo finančnom objeme 83 853 957,70 eur. Ukončených bolo 139 v sume 470 122 406, 60 eur. Úspory za rok 2022 (trhové ceny PHZ – vysúťažené ceny) predstavujú 51 454 835 eur.  V hodnotení ZINDEX (TTI) sa ŽSK umiestnil na 1. mieste aj v roku 2020 zo všetkých samosprávnych krajov a v roku 2022 na 2. mieste zo všetkých samosprávnych krajov.

Dosiahnuté 1. miesto medzi samosprávnymi krajmi a dosiahnutie nadpriemerného hodnotenia A+ ma úprimne veľmi teší. Je potvrdením toho, že máme kvalitne a dobre nastavené procesy verejného obstarávania. Zároveň je pre nás veľkým uznaním našej práce, snahy o transparentnosť a hospodárne narábanie s verejnými financiami. Ocenenie vnímam ako veľký záväzok aj voči obciam, mestám či inštitúciám, ktorým chceme byť dobrým príkladom,“ skonštatovala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Zdroj: Tlačová správa ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.