Medveď chodí na návštevu Satelitov už niekoľko týždňov

Na Cintorínskej ulici ráno odfotili a natočili mladého medveďa na strome (článok bol aktualizovaný naposledy vo štvrtok o 8:40 + video).

Prekvapenie zažívajú ľudia, ktorí bývajú v okolí Cintorínskej ulice na Satelitoch. V ranných hodinách sa po ulici pohybuje mladý medveď, ktorého sa v stredu podarilo ľuďom natočiť a odfotiť. Zľakol sa okolo jazdiacich áut a vyšiel na strom. Jeho návštevy v tejto oblasti sú opakované.

„Ten medveď sa tu pohybuje už dva alebo tri týždne. Je čoraz smelší. Najmä nadránom nie je problém ho stretnúť v uliciach. Bol už aj tu neďaleko u včelára, kde spôsobil škody na včelstve. Jeho prítomnosť sme už nahlasovali, a tiež požiadali mestskú políciu o zvýšenie hliadkovania, aby ho najmä ráno skúsili vyplašiť,” informoval nás poslanec za volebný obvod Satelity Ján Kuráň.

Medveď hnedý je celoročne chránený živočích. Preto nie je podľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) možné loviť ho bežným spôsobom ako inú zver v zmysle zákona o poľovníctve.

Do redakcie sme dostali aj video z návštevy medveďa na Cintorínskej ulici.

Ochranári zrejme vykonajú monitoring

„Odchytiť a usmrtiť ho je možné len na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorú udelí príslušnému poľovnému subjektu a revíru. Odchyt môže vykonať aj zásahový tím, ktoré sú po Slovensku zriadené na základe Metodického pokynu generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny MŽP,” odpovedali nám zo Štátnej ochrany prírody z Banskej Bystrice.

Dodali, že ŠOP SR nežiada o výnimku na odstrel medveďa. Žiadosť o odchyt, respektíve usmrtenie medveďa môže podať hociktorá fyzická alebo právnická osoba.

„Aby to však bolo možné, je potrebné zabezpečiť potrebné podklady, či už zo strany žiadateľa alebo zo strany Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Sú to predovšetkým konfliktné situácie: napríklad škody na poľnohospodárskych plodinách, hospodárskych zvieratách, včelstvách, nebezpečné strety s človekom,” uvádza sa v stanovisku ŠOP SR.

Ochranári hovoria, že ak sú zaznamenané také situácie, ako dnes v Ružomberku, v uvedenej lokalite prebehne monitoring s posúdením možností, ako konfliktnú situáciu vyriešiť a zabrániť jej opätovnému vzniku. Vždy je však potrebné, aby ľudia podobné záležitosti nahlásili. Napríklad práve Štátnej ochrane prírody v ojedinelých prípadoch aj na políciu.

„Riešenie nespočíva iba v usmrtení medveďa, ide skôr o zavedenie preventívnych opatrení a prácu s verejnosťou. Usmrtenie medveďa predstavuje posledný variant riešenia vzniknutej situácie,” odpovedali ochranári.

Z lesa do dvora. Problémy s medveďmi pretrvávajú

Na Slovensku je približne 1200 jedincov  

Na základe genetického výskumu hovoria ochranári o približne 1200 kusoch medveďa hnedého na celom Slovensku. Mestské lesy ich počet vo svojich revíroch odhadovali vlani na 25, čo by znamenalo premnoženie.

Odhady lesníkov o počtoch medveďov a vlkov žijúcich na Slovensku sú vysoko nadhodnotené,” hovorí ŠOP SR a dodáva: Prioritne je potrebné venovať sa etológii medveďov, teda ich správaniu a hlavne príčinám vzniku konfliktných situácií. Až potom je možné objektívne posúdiť dôvody vzniku týchto situácií a efektívne ich eliminovať.”

Som prekvapený vyjadrením ŠOP SR, že počty medveďov sú poľovníkmi nadhodnotené, veď ich sčítanie prebiehalo vedeckým výskumom, ktorého sa zúčastnila aj spomínaná organizácia,” reaguje na tvrdenie ochranárov Milan Šlávka, riaditeľ Mestských lesov Ružomberok.

Mestské lesy, ktoré sa starajú aj o poľovný revír Smrekovica a väčšinu lesov v okolí Ružomberka jednoznačne konštatujú ich premnoženie, čo je dôsledkom dlhodobého neriešenia problému s ich populáciou.

Konkrétne teraz, v čase párenia, sú mladé medvede odohnané od matky a hľadajú možnosti obživy,” vysvetľuje príčiny, prečo sa medvede potulujú v bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí riaditeľ Mestských lesov Milan Šlávka.

Ministerstvo životného prostredia na našu výzvu z jesene minulého roka aby začalo situáciu riešiť odpovedalo, že medvede v okolí Ružomberka nie sú premnožené a nemajú pozmenené správania, hoci sme argumentovali mnohými konkrétnymi prípadmi,” hovorí Šlávka a konštatuje, že teraz, keď sa už niektoré jedince pohybujú v uliciach mesta bude celú situáciu veľmi náročné riešiť. Možnosti odstrelu v blízkosti ľudských obydlí sú totiž zakázané.

„Nedávno sme podobný prípad zaznamenali aj v Bielom Potoku. Predpokladám, že tí, ktorí svojou nečinnosťou k tejto situácii prispeli ju budú aj riešiť napríklad odchytom do pasce, prípadne uspatím a prevezením medveďa do inej lokality prostredníctvom zásahového tímu.

Tento rok riešili zatiaľ štyri prípady spôsobenej škody

Okresný úrad Ružomberok (OÚ RK), odbor starostlivosti o životné prostredie je príslušným orgánom ochrany prírody vo veci náhrady škody spôsobenej medveďom hnedým. Preto každoročne eviduje prípady a rozhoduje o náhrade škody v okrese Ružomberok.

Podľa Dušana Mataja, vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ RK dochádza v lokalite medzi Gejdákom a Hrabovom každoročne k pohybu mladších medveďov, ktoré spôsobujú škody na včelstvách ovocných drevinách a hospodárskych zvieratách.

„V tomto roku okresný úrad doposiaľ riešil škody spôsobené medveďom v lokalite Gejdák (ovce, teľa), na ulici E. Bohúňa u jedného obyvateľa (včelstvo, poškodené oplotenie), u jedného obyvateľa na ulici Do Dielca (zničených 5 včelstiev počas dvoch „návštev“ medveďa) a taktiež v lokalite Stará Černová, kde boli zničené štyri včelstvá jednému obyvateľovi Černovej,” spresnil Mataj tohtoročné škody, ktoré boli OÚ RK doposiaľ nahlásené.

O všetkých škodách boli podľa neho upovedomení ochranári zo Štátnej ochrany prírody Veľká Fatra i príslušné poľovné združenie Smrekovica, ktorého správcom sú Mestské lesy Ružomberok.

Šesť najzávažnejších príčin zmeny správania medveďa podľa ochranárov

Ochranári hovoria o šiestich najzávažnejších príčinách, ktoré je potrebné eliminovať, aby sme mohli povedať, že sme urobili všetko pre predídenie konfliktným situáciám, ako sú strety s medveďom v obývaných oblastiach.

  1. Pestovanie plodín (najmä kukurice) v areáloch prirodzeného výskytu medveďa, teda aj v podhorských oblastiach, kde sa predtým nepestovala.
  2. Nakladanie s komunálnym odpadom v blízkosti intravilánov obcí.
  3. Poľovnícke obhospodarovanie raticovej prežúvacej a diviačej zveri – problémom je fenomén intenzívneho prikrmovania raticovej a diviačej zveri aj mimo doby núdze, čo je aj atraktívnou potravou pre medveďa.
  4. Zmenšovanie a rozdeľovanie prirodzených biotopov medveďa výstavbou oplotených ciest, nárastom urbanizácie krajiny a pod.
  5. Konkurencia pri využívaní územia, kde sa ľudia často pohybujú v prirodzených biotopoch medveďa pri poľovačkách, turistike a lesníckej činnosti.
  6. Nedostatočná aplikácia preventívnych opatrení kam patrí inštalácia a prevádzka elektrických ohradníkov, používanie pastierskych strážnych psov, kvalitná prevádzka košiarov. Čo predstavuje podľa ŠOP SR najdôležitejšiu súčasť aktivít smerujúcich k zníženiu hospodárskych a iných škôd spôsobených medveďom.

 

 

Fotky ste nám anonymne zaslali do redakcie.

 

Medveď na strome na Cintorínskej ulici v stredu, 29. mája ráno. Fotky ste nám anonymne zaslali do redakcie.

 

Cintorínska ulica a miesto (červený krúžok), kde dnes ráno odfotili medveďa na strome. Foto- ilustračná, Zdroj – google.com/maps

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.