Medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov inovátorov

Katolícka univerzita v Ružomberku pripravila (9. – 10. 11.) medzinárodnú vedeckú a praktickú konferenciu, ktorej sa zúčastnia učitelia inovátori z piatich krajín Európy.

V Katolíckej univerzite (KU) v Ružomberku sa uskutočnila v stredu 9. novembra dvojdňová medzinárodná konferenciu s názvom ULCA Pathway to Excellent Schools. Na konferencii predstavili výstupy projektu Upgrade with Learner – centred Approach, na ktorom sa podieľali univerzitní učitelia a učitelia základných a stredných škôl z piatich krajín – Slovenska, Litvy, Lotyšska, Slovinska a Severného Macedónska. Okrem týchto krajín sa konferencie zúčastnili aj učitelia z Turecka, Kirgizska a Kazachstanu, ako aj mnohí učitelia zo základných škôl z viacerých regiónov Slovenska.

„Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu vysokoškolského a základného vzdelávania implementáciou prístupu zameraného na žiaka a študenta, rozvíjať vynikajúce školy založené na modeli excelentnosti EFQM, rozvíjať funkčné sebariadenie a cestu rozvoja učiteľa v školskom prostredí Learn & Lead,“ uviedla koordinátorka projektu Markéta Rusnáková.

Prepojiť teóriu a prax pre učiteľov

„Chceme prepojiť vysokoškolských učiteľov s učiteľmi základných škôl, čo sa nám v projektovom tíme podarilo. Na konferencii predstavíme náš medzinárodný tím a prácu, ktorú sme spoločne urobili v projekte pre naše jednotlivé národné systémy školstva za posledné dva roky,“ doplnila prodekanka pre zahraničné vzťahy a mobility na Pedagogickej fakulte KU.

Cieľom na konferencii je prezentovať myšlienky a intelektuálne výstupy projektu Erasmus+ KA203 Upgrade with Learner-Centred Approach a spustiť inovatívnu sieť škôl zahrňujúcu základné školy, stredné školy, univerzity a súkromné vzdelávacie inštitúcie – sieť ULCA učiteľov a škôl. „Ponúkame všetkým jedinečné skúsenosti a nástroje na rozvoj učiteľov a manažérov škôl v prístupe zameranom na žiaka,“ dodala M. Rusnáková pri otvorení konferencie.

„Konkrétne ide o nové predmety pre budúcich učiteľov, dva nové celoživotné programy, ktorých obsahom je prístup orientovaný na žiaka a sebarozvoj učiteľa Learn & Lead, systém vzdelávacích kurzov pre učiteľov a pre budúcich učiteľov, implementácia EFQM modelu do systému vzdelávacích organizácií, sebahodnotiaci elektronický systém pre učiteľov v prístupe orientovanom na žiaka a Learn & Lead a ďalšie výstupy,“ doplnila koordinátorka projektu.

Konferencia, ktorú organizovala Pedagogická fakulta KU, pokračovala vo štvrtok 10. novembra praktickou časťou, kde boli pripravené workshopy v slovenčine aj angličtine.

Fotogaléria

Zdroj: KU

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.