Mesto podpísalo Memorandum o spolupráci s Mondi SCP

Predstavitelia mesta Ružomberok a spoločnosti Mondi SCP pri podpise Memoranda o spolupráci. Foto: Viktor Mydlo
Ružomberské papierne každoročne poskytujú finančnú pomoc, ktorá putuje do rôznych oblastí života v meste a regióne. Tento rok je to viac ako milión eur.

Memorandom o spolupráci s mestom Ružomberok spoločnosť Mondi SCP každoročne deklaruje finančnú pomoc, ktorá putuje do rôznych oblastí života v meste a regióne. V roku 2022 podporia jednotlivé oblasti sumou 1 040 000 eur. „Mesto na oplátku garantuje papierňam pozitívny postoj k rozvojovým plánom spoločnosti,“ uviedol v tlačovej správe hovorca mesta Viktor Mydlo.

Predstavitelia Mesta Ružomberok a spoločnosti Mondi SCP podpísali v stredu 8. júna Memorandum o spolupráci, ktoré definuje postoje a podporu oboch subjektov. „Sme veľmi radi, že máme stabilného partnera, ktorého záujmom je rozvoj celého mesta,“ povedal primátor Igor Čombor na úvod aktu podpisovania. Dodal, že v týchto neľahkých časoch je kľúčové, aby bolo mesto obklopené silnými hráčmi, ktorými papierne európskeho významu bezpochyby sú.

Neviem o žiadnom inom memorande medzi mestom a súkromnou spoločnosťou, ktoré by takýmto spôsobom napomáhalo rozvoju mesta,“ priznal pred podpisom Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva Mondi SCP.

Ružomberskí poslanci schválili memorandum o spolupráci s papierňami

Najviac podporia zdravotníctvo, šport a ekológiu

Najväčšia časť schválenej podpory bude tento rok smerovať do oblasti zdravotníctva. Sumou vo výške 260-tisíc eur budú naďalej podporovať osvetu zdravého životného štýlu a finančným darom sa spoločnosť postará o rekonštrukciu chirurgického pavilónu Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku, ktorý bol v roku 2021 zasiahnutý požiarom.

Druhou najviac podporenou oblasťou bude šport. Zo sumy 220-tisíc eur podporia rôzne športové aktivity, fungovanie menších športových klubov a výrazná čiastka z vyhradenej sumy poputuje na podporu Mestského futbalového klubu (MFK) Ružomberok. Podporu poskytnú aj vybraným komunitným projektom, oblasti vzdelávania a dôchodcom.

Vzhľadom na fakt, že papierne dlhodobo investujú do životného prostredia, tvorí tretiu najobsiahlejšiu časť Memoranda podpora určená pre oblasť životného prostredia. Spoločne podpísaný dokument garantuje, že v roku 2022 bude Mondi SCP pokračovať v investíciách zameraných na ekologizáciu výrobných a prevádzkových systémov, v modernizácii systému na zachytávanie a likvidáciu zápachových plynov, v modernizácii čističky odpadových vôd.

Finančná pomoc presiahne areál firmy najmä pri deklarovanom intenzívnom čistení mestských komunikácií, v podpore mesta pri realizovaní opatrení z Plánu zlepšovania kvality ovzdušia, vo vzdelávaní v oblasti environmentalistiky a taktiež aj v podpore mestskej autobusovej dopravy v rámci mesta.

Plánujú výmenu kotla na biomasu

Významnou zložkou Memoranda je podpora pri dodávkach tepla. Mesto Ružomberok zabezpečuje distribúciu tepla pre obyvateľov a ďalšie subjekty prostredníctvom spoločnosti Centrálne zásobovanie teplom (CZT) Ružomberok, s.r.o.

Výhradným dodávateľom tepla je Mondi SCP, ktorá plánuje výmenu starého kotla na biomasu za modernejší. Nový kotol má predpoklady byť obojstranne efektívnejší a vytvorí priestor pre dodávky tepla v dlhodobom horizonte, čo prinesie zábezpeku trhovo akceptovateľnej ceny pre obyvateľov mesta.

Papierne chcú obnoviť kotol na biomasu

Poznámka redakcie: O projekte obnovy kotla na biomasu sme podrobne venovali aj v májovom vydaní mesačníka RK Magazín č. 05/2022.

Zdroj: Mesto Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.