Mesto Ružomberok utorkové zhromaždenie Únie autodopravcov na území mesta zakázalo

Utorkový štrajk Únie autodopravcov, ktorej členovia blokovali pre kamiónovú dopravu aj prejazd Ružomberkom, mesto neskoro večer na svojom území zakázalo. Dôvodom bol podnet polície na zhoršenú prejazdnosť a neskoré oznámenie o blokáde.

Mesto zakázalo zhromaždenie na základe podnetu Okresného riaditeľstva Policajného zboru, ktorým vyhodnotilo zhromaždenie za nebezpečné pre účastníkov zhromaždenia, ale aj okolo jazdiacich vodičov a verejnosť.

(Ružomberok 28. januára)Zástupcovia mesta Ružomberok v neskorých hodinách 28.1.2020 podpísali rozhodnutie, ktorým sa zakazuje zhromaždenie Únie autodopravcov, ktoré sa koná 28.1.2020 v meste Ružomberok.

Mesto Ružomberok tak konalo na základe podnetu Okresného riaditeľstva policajného zboru v Ružomberku zo dňa 28.1.2020 s poukazom na ustanovenie o zhromažďovacom práve. Vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky OR PZ vyhodnotilo, že zhromaždenie sa koná na nebezpečnom mieste, kde účastníkom hrozí závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie. So zreteľom k nedostatočnej viditeľnosti, hustému sneženiu vzniklo riziko ohrozenia zdravia účastníkov zhromaždenia, ale aj okolo jazdiacich vodičov vozidiel.  Zhromaždenie sa vykonáva v mieste, kde vzhľadom ku klimatickým podmienkam dochádza k výraznému obmedzeniu dopravy, bezpečnému prejazdu vozidiel záchranných zložiek, prejazdnosti vozidiel údržby a situácia je momentálne v závažnom rozpore so záujmom obyvateľstva. Takéto zhromaždenie môže závažným spôsobom ohroziť život a zdravie obyvateľov.

Mesto Ružomberok sa vo svojom rozhodnutí opiera aj na niektoré závažné nedostatky oznámenia zo strany Únie autodopravcov. Dňa 28.1.2020 bolo mestu v ranných hodinách doručené oznámenie o konaní zhromaždenia. Podľa zákona o zhromažďovacom práve je zvolávateľ povinný zhromaždenie písomne oznámiť obci tak, aby obec oznámenie dostala aspoň 5 dní vopred dňom jeho konania. Zároveň v oznámení, ktoré mesto dostalo v ranných hodinách dňa zhromaždenia neboli uvedené údaje o účele zhromaždenia a predpokladanom čase jeho ukončenia, údaje o predpokladanom počte účastníkov zhromaždenia a iné.

Uvedené dôvody sú  právne relevantnými dôvodmi pre zakázanie verejného zhromaždenia dňa 28.1.2020 v meste Ružomberok. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Foto – Blokáda v Ružomberku, Zdroj – redakcia.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.