Možnosti trasovania diaľnice neboli posúdené objektívne, tvrdia v Hrboltovej

Keď diaľničiari v roku 2015 zastavili stavbu úseku D1 Hubová – Ivachnová pre nestabilné podložie nad Hrboltovou, vymysleli štyri možné alternatívy ďalšieho pokračovania stavby. Ministerstvu životného prostredia ale dali posúdiť len dva.

Práve toto je hlavný argument, pre ktorý dve združenia z Hrboltovej podali pripomienky (rozklad) voči Správe o posúdení vplyvov diaľnice na životné prostredie (EIA).

Kým sa prešetria, stavať sa nesmie, a preto Národná diaľničná spoločnosť (NDS) znova ohlásila odklad opätovného začiatku výstavby diaľnice okolo Ružomberka.

Odmietli preskúmať ďalšie možnosti

V aktuálnych pripomienkach Občianskeho výboru mestskej časti Hrboltová aj Občianskeho združenia Zdravý domov dominujú najmä argumenty za preskúmanie variantu V3, pretože štúdia EIA ho vôbec nehodnotila.

Ten predlžuje tunel o približne 600 metrov, no zbavuje nutnosti vybudovať ďalšie dva mosty či bezpečnostné prístupové trasy k portálu tunela cez Hrboltovú. „Nehodnotením variantu sa zmarí možnosť objektívneho posúdenia najlepšieho riešenia vo vzťahu k životnému prostrediu,” argumentovali obyvatelia Hrboltovej v petícii aj odborných vyjadreniach.

„NDS nechcela akceptovať požiadavky verejnosti a neustále presadzovala svoje jediné riešenie (V1 alebo V2), pritom bola od samého začiatku informovaná o názore obyvateľov,” píše sa v pripomienkach Hrboltovčanov. Väčšina súvisí s postupom štátnych orgánov pri akceptovaní pripomienok obyvateľov či utajovania informácií, ktoré majú byť zo zákona dostupné.

„Sme za kompromis, nie sme proti diaľnici, ale som smutná z toho, že sa nehľadajú všetky cesty, ako pomôcť obyvateľom a uľahčiť im dopady stavby a prevádzkovania diaľnice,” povedala ešte vlani v decembri na verejnom prerokovaní k stavbe ružomberského úseku diaľnice poslankyňa za mestskú časť Hrboltová Anna Šanobová.

NDS: Urobili sme všetko

NDS s tým nesúhlasí. Diaľničiari tvrdia, že v procese EIA zapracovali 159 pripomienok, posunuli diaľnicu čo najďalej od obce, vybudujú dočasnú protihlukovú stenu a stavenisková doprava nepôjde cez Hrboltovú.

„NDS zastáva názor, že vybraný variant trasy diaľnice je najlepší zo všetkých hľadísk. Brali sa do úvahy všetky parametre – vrátane bezpečnosti ľudí, ekológie, environmentálneho hľadiska a navrhované technické riešenie je v súlade s legislatívou a predstavuje výrazne pozitívny vplyv pre obyvateľov predovšetkým mestskej časti Hrboltová,” tvrdí vo svojom stanovisku NDS.

Pripomienky Hrboltovčanov bude posudzovať osobitná komisia ministerstva životného prostredia. Trojmesačný odklad začiatku výstavby je možný v prípade, ak ich zamietne. Ak ich uzná a bude sa preverovať možnosť inkriminovanej trasy V3, diaľnica sa začne stavať ešte neskôr.

Titulná fotografia – Rozostavaná diaľnica pri Ružomberku. Autor – Marek Hasák

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.