Mesto zlegalizuje „dolné parkovisko“ v Hrabove

Pri vlaňajšej rekonštrukcii cesty do Hrabova zaasfaltovali aj priľahlú odstavnú plochu známu ako dolné parkovisko. Problémom je, že ide o lesný pozemok. Poslanci nechali postup skontrolovať a žiadali legalizáciu stavby.  

Keď vlani dokončili rekonštrukciu Hrabovskej cesty, spustila sa na mestskom zastupiteľstve jedna z ostrejších debát.

Radnica sa totiž so zhotoviteľom zmluvne dohodla, že asfaltom z vyfrézovanej vozovky potiahnu aj priľahnú plochu, ktorú vodiči zvyknú využívať na odstavenie áut. Podľa niektorých poslancov tým mohlo dôjsť k pochybeniu.

Poukazovali pritom na to, že odstavná plocha je na parcele vedenej ako E. Nachádza sa teda na oficiálnom lesnom pozemku. Tvrdili, že spomínaná investícia sa nemala vykonať na lesnej pôde bez zmeny parcely v katastri, chýbajúceho projektu, územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Radnica sa hájila, že nešlo o investíciu ani rekonštrukciu, ale o bežnú údržbu plochy, na ktorú nie je potrebné stavebné povolenie. Využili pritom asfaltový recyklát, ktorý by inak skončil na skládke.

Poslanci napokon uložili hlavnému kontrolórovi úlohu, aby investičnú akciu vrátane úpravy odstavnej plochy preveril. Z výsledku kontroly vzišlo, že súčasný stav je v rozpore so zákonom.

Výsledok kontroly

Hlavný kontrolór Dušan Mataj zhodnotil postup pri investičnej akcii ako hospodárne, efektívne vynakladanie verejných prostriedkov. Konštatoval tiež, že opätovné použitie asfaltovej drte na úpravu povrchu odstavnej plochy je v súlade so zákonom.

Zároveň však potvrdil aj slová poslancov. Zaasfaltovanie prebehlo na nevysporiadanom lesnom pozemku. A práve to radnici navrhol dať do poriadku. „Odporúčam vedeniu mesta vykonať geometrické zameranie tzv. odstavnej plochy, zmeniť druh pozemku a využitie uvedeného pozemku a stavebné činnosti dať do súladu so zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,“ vypočuli si mestskí poslanci ešte v závere minulého roka.

Toto odporúčanie následne zastupiteľstvo na návrh poslanca Karola Javorku (nezávislý) pretavilo do uznesenia. V ňom primátora zaviazali zabezpečiť kroky k legalizácii alebo odstráneniu jestvujúcej nepovolenej stavby parkoviska.

V Hrabove opravila radnica cestu. Asfaltom zastriekali aj lesný pozemok

Najskôr vyňať z lesného fondu

Stavebné oddelenie odpovedalo, že v tomto prípade nie je možné parkovisko dodatočne povoliť  alebo nariadiť jeho odstránenie. Navrhli však iný postup, a to zmenu účelu užívania územia. “Rozhodnutím o využívaní územia by sa povolilo nové využívanie územia, určili by sa jeho podmienky a čas jeho platnosti.”

Konkrétnejšie kroky už naznačil prednosta Mestského úradu Vladimír Trnovský.

„Ak by sme chceli túto plochu zlegalizovať, v prvej fáze je potrebné urobiť projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, v rámci neho urobiť geometrický plán, vytvoriť samostatný pozemok, vyňať ho z lesného fondu. To je prvý krok, ktorý môžeme urobiť,“ povedal ešte vo februári Trnovský s tým, že ak sa preň poslanci rozhodnú, treba ho na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva zaradiť do investičného plánu mesta.

„Keď budeme mať dokumentáciu pre územné rozhodnutie, potom sa vy sami rozhodnete, či to posunieme ďalej do stavebného povolenia a stavby,“ konkretizoval ďalej prednosta.

Poslanci na aprílovom zasadnutí schválili doplnenie projektovej dokumentácie dolného parkoviska do investičného plánu.

Článok bol publikovaný v marcovom čísle RK Magazínu. Aktualizovaný bol o zaradenie akcie do investičného plánu. 

Titulná fotografia: Odstavná plocha v Hrabovskej doline, ktorú zastriekali asfaltom. Autorka: Anna Zábojníková 

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.