Mestské zastupiteľstvo: extrémisti v mestských priestoroch aj vyššie dane

Stredajšie mestské zastupiteľstvo rokovalo aj o viacerých dôležitých témach priamo ovplyvňujúcich život Ružomberčanov. Pozrite si spravodajský prehľad najdôležitejších rozhodnutí mesta a poslancov.

Mestské zastupiteľstvo z 11. decembra 2019 bolo jedenástym v tomto roku.

Dane z nehnuteľností

Od Nového roka budeme platiť vyššie dane z nehnuteľností. Najviac sa zmena dotkne obyvateľov rodinných domov v mestských častiach Ružomberka. Z 0,15 eura im sadzba dane stúpne na 0,25 eura za m². Rovnako budú platiť aj obyvatelia rodinných domov a bytov v meste.

Napríklad pri byte alebo dome veľkosti 70 m² znamená zvýšená sadzba nárast zo 14 na 17,50 eura.

Dane však zdražejú aj podnikateľom a rovnako priestorom, ktoré nie sú zriadené na bývanie či podnikanie. Zároveň radnica zrušila oslobodenie od platenia dane pri priestoroch súkromných škôl, zdravotníckych a sociálnych zariadení, múzeí, galérií, osvetových zariadení a podobne.

Oslobodenie zostalo len pri pozemkoch a budovách škôl, ktorých zriaďovateľom je štát, mesto alebo VÚC Žilina respektíve pri pozemkoch a stavbách vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom. Túto časť dane mesto zrušiť nemohlo, pretože vyplýva zo zákona.

Za prenosné garáže zaplatia Ružomberčania viac o 200 percent – 0,12 eura za m². Sadzba dane za ubytovanie sa zvýši z 0,70 eura na 1 euro a v prípade, ak ubytovateľ zaregistruje ubytovaného v mestskom centrálnom registri ubytovaných, tak stúpne z 0,50 na 0,70 eura.

Daň za psa poslanci nezrušili.

Mesto týmito všetkými opatreniami predpokladá vyšší nárast ročného príjmu do rozpočtu o 350-tisíc eur.

Celé všeobecné záväzné nariadenie (VZN) si môžete pozrieť tu.

Porovnanie cien niektorých nových daní. Ceny sú v eurách za meter štvorcový. Zdroj – MsÚ.

Dane za komunálny odpad

Ružomberčania budú od Nového roka okrem nehnuteľností platiť viacej aj za odpad. Fyzické osoby budú platiť viac o 27 percent. Namiesto doterajších 0,0605 eura za deň to bude po novom 0,077 eura za deň. V ročnom prepočte to namiesto 22 eur bude viac ako 28 eur na osobu a rok.

Právnické osoby, ktoré platia za množstevný zber, budú namiesto 0,022 eura platiť 0,028 eura za liter. Čo je tiež nárast o viac ako 27 percent.

Mesto minie na vývoz a likvidáciu odpadu ročne viac ako 1,4 milióna eur. Týmto opatrením si pomôže v rozpočte zhruba o 250-tisíc eur.

Rozpočet mesta a investície

Mesto bude v nasledujúcom roku hospodáriť s 28 950 000 eurami. Len v posledných piatich rokoch narástli príjmy mesta o takmer 10 miliónov eur, predovšetkým vďaka podielovým daniam. Rovnako však narástli aj výdavky – predovšetkým bežné.

Napriek rastu rozpočtu, mestu zostalo na investičný rozpočet niečo vyše dvoch miliónov eur. Drvivá väčšina je dokončenie investícií z roku 2019 – približne za viac ako 1,8 milióna.

Nové investície dosahujú takmer 700-tisíc. Väčšina sú projektové dokumentácie a časť z nich je realizáciou naviazaná až po schválení záverečného účtu mesta za rok 2019. Budú sa realizovať podľa toho, koľko zvýši peňazí, preto v rozpočte zatiaľ nie sú zarátané všetky peniaze.

Projektové dokumentácie (PD) na nové investície pre rok 2020: zatienenie átria MsÚ, rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu a Materskej školy (MŠ) Biely Potok, ihrisko Biely Potok, rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu a MŠ Černová, IBV Hríby, rekonštrukcia schodov Malé Tatry, prepojenie ulíc Klačno – Liptovská a chodník ZŠ Klačno – Liptovská, rekonštrukcia Hrabovskej cesty II, inžinierske siete Malinô Brdo, Ružové schody, klimatizácia Dom smútku, IBV Dielec, rekonštrukcia MŠ Riadok, odstránenie stavieb Plavisko, krytá plaváreň, chodník Plavisko, IBV Gejdák, rekonštrukcia MŠ Za dráhou, rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ Bystrická.

Realizácia nových investícií pre rok 2020: rekonštrukcia schodov Malé Tatry, chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov na Klačne, lávka pre peších Hrabovo, Rekonštrukcia Hrabovskej cesty II, rekonštrukcia cesty Scota Viatora, parkovacie miesta Plavisko, rekonštrukcia MŠ Riadok, odstránenie stavieb Plavisko, rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18 – Bystrická.

Investície čakajúce na peniaze po záverečnom účte mesta: vnútroblok Madačova, PD rekonštrukcia komunikácie Makovického, spevnené plochy Klačno, zatienenie átria MsÚ, varovný systém pre pachové látky.

Kompletný zoznam k rozpočtu nájdete tu a k investičnej výstavbe tu.

Zvýšenie cenníka Technických služieb mesta Ružomberok

Radnica bude Technickým službám platiť viac za ich služby pre mesto. Časť vyšších cien, ktoré bude mesto platiť, si vyžiadali národné legislatívne úpravy. Až dve tretiny 150-tisícového zvýšenia sú vyššie poplatky zo strany Technických služieb, predovšetkým v oblasti likvidácie komunálneho odpadu.

Extrémisti sa môžu stretávať v mestských priestoroch

Až pätnásť poslancov sa zdržalo hlasovania pri téme prenájmu mestských priestorov pre politické strany a hnutia. Ružomberskí poslanci hlasovali o uznesení, podľa ktorého by Kultúrny dom Andreja Hlinku (KDAH) nemal prenajať svoje priestory politickým stranám, ktoré alebo ktorých členovia boli odsúdení za trestné činy, predovšetkým trestné činy extrémizmu a ich strany sa od nich nedokázali dištancovať. Návrh neprešiel. KDAH tak bude tak bude aj naďalej prenajímať svoje priestory všetkým politickým stranám.

Druhý pokus odmietnuť kotlebovcov v mestských priestoroch

Jednou vetou

  • Mesto zatiaľ nenašlo partnera, aby sa mohlo uchádzať o granty z Nórskych fondov,
  • Ružomberok venuje po tragickom výbuchu paneláku mestu Prešov 10-tisíc eur. Na návrh radnice to schválili poslanci. Mestský úrad prostredníctvom viceprimátora Michala Lazára vyzvala občanov, aby ak môžu pomohli podľa svojich možností Prešovčanom z poškodeného paneláka,
  • radnica podala žiadosť o grant na podporu prípravy projektovej dokumentácie pre vybudovanie cyklocesty medzi Ružomberkom a Bešeňovou. Plánovaná cesta by raz mohla byť súčasťou realizovanej Vážskej cyklocesty, ktorú buduje štát, kraje a obce popri Váhu,
  • poslanec Juraj Burgan (KDH) svojpomocne vypracoval podrobný materiál, kde zmapoval stav detských ihrísk v meste. Od radnice chce, aby plán udržiavala, aktualizovala a podľa neho rozhodla, ktoré ihriská zrekonštruuje a ktoré zaniknú, pretože o dva roky začne v tejto oblasti platiť sprísnená legislatíva,
  • súčasťou schváleného rozpočtu mesta je aj vydávanie nových novín s pracovným názvom – Radničné zvesti. Vyrábať a nateraz 12-tisíc eurami dotovať ich bude mesto Ružomberok zo svojho rozpočtu. Občania sa k nim dostanú zadarmo, pretože radnica ich plánuje schránkovať. Poslanci sa tromi opozičnými návrhmi pokúsili vydávanie periodika zastaviť, ale neuspeli,
  • na návrh mesta poslanci schválili zníženie výkupnej ceny pozemkov pre komunikácie pod IBV Hríby v Černovej z 21 eur na 15,90 eura. Mesto tu plánuje vykúpiť 15-tisíc m² na ktorých by malo vybudovať cesty k budúcej výstavbe rodinných domov
  • pravdepodobne 20. decembra 2019 bude mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Poslanci musia predĺžiť zmluvu so spoločnosťou Arriva Liorbus, aby mal kto prevádzkovať mestskú autobusovú dopravu (MAD), pretože súťaž ešte neskončila a potenciálny víťaz by mal začať prevádzkovať MAD až od apríla 2020. Viac tu,
  • zároveň budú poslanci na rokovaní rozhodovať o kúpe projektovej dokumentácie petržalskej plavárne a zrušení už vyhodnotenej architektonickej súťaže návrhov na novú mestskú plaváreň. Viac tu.

Ani rok po skončení súťaže na plaváreň nevieme, ako bude vyzerať a kedy ju postavia

Podrobnosti z rokovania k viacerým témam prinesieme v samostatných článkoch počas najbližších týždňov.

Titulná fotografia – Rokovanie MsZ v stredu 11. decembra 2019. Foto – autor.

 

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.