Významná verejná stavba si zaslúži viac, ako len kúpiť a napasovať nejaký projekt

Architekti Pavol Zibrin a Ľubomír Kružel vyhrali pred rokom architektonickú súťaž návrhov ružomberskej plavárne. Dnes hovoria, že sú skúsenejší a do samosprávou vyhlásenej súťaže, hoci aj profesionálne zastrešenej, by pred voľbami nešli.

Začalo mesto s Vami, ako víťazmi súťaže, za ten rok od jej skončenia dohodovacie konanie? 

Prebehlo pár neoficiálnych stretnutí, ktoré ale nemožno považovať za dohodovacie konanie. Prvé, neoficiálne stretnutie bolo v Bratislave, kde nám bol predstavený zámer zúčastnených postaviť v Ružomberku funkčne, objemovo a architektonicky niečo podobné ako je projekt rekonštrukcie handlovskej plavárne. Bez našej vedomosti prebiehalo jednanie mesta o plavárni s úplne inými projektantmi, ktorí sa ani nezúčastnili súťaže. Dozvedeli sme sa, že mesto chce plaváreň financovať cez PPP projekty, a má aj investora, ktorému ale výsledky súťaže absolútne nevyhovovali.

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

Malo mesto snahu a predložilo nejaké podnety na zmeny vo vašom návrhu plavárne?

V prípade, že by zo strany mesta prišli oficiálne požiadavky na zmenu návrhu, podľa rozsahu požiadaviek by sme im vyhoveli tak, aby boli v súlade so súťažnými podmienkami. Počas neoficiálnych stretnutí nám bolo vysvetlené, čo je v našom návrhu „zlé“, a ako si to investor predstavuje.

To znamená, že mesto sa vyhlo spolupráci s vami a vôbec “spolupráci s výsledkami architektonickej súťaže”?

Áno. Neprerokovali s nami ani len víťazný návrh. Pri vyhlasovaní víťazov v Ružomberku sme prebrali viac vecných vecí a postrehov k nášmu návrhu s ľuďmi, čo boli na vyhlásení, ako so samotným mestom.

Ani rok po skončení súťaže na plaváreň nevieme, ako bude vyzerať a kedy ju postavia

Čo sa z vášho pohľadu teda doposiaľ v tejto veci za rok od skončenia súťaže udialo? 

Z nášho pohľadu sa neudialo nič. Respektíve sme nadobudli pocit, že mesto poza náš chrbát rieši projekt plavárne po svojom. V prípade, že by zo strany mesta prišli oficiálne požiadavky na zmenu návrhu, podľa rozsahu požiadaviek by sme im vyhoveli tak, aby boli v súlade so súťažnými podmienkami.

Takže by ste si vedeli predstaviť, že by ste museli zmeniť Váš projekt podľa požiadaviek mesta?

Samozrejme, že by sme si to vedeli predstaviť a akceptovali by sme konkrétne návrhy a zmeny na dotvorenie projektu na základe relevantných požiadaviek mesta a podľa potrieb občanov. Tie by však museli rešpektovať odsúhlasený lokalitný program predošlým vedením mesta, z ktorého súťaž vychádzala. Určite by sme neakceptovali úplnú objemovú a výrazovú zmenu architektonického návrhu, čo by nemala nič spoločné s našim návrhom.

Aktuálne prebiehajú špekulácie, že napokon by v meste bola lepšia plaváreň aj s wellness. To však nebolo súčasťou lokalitnému programu, ktorý si mesto schválilo, a bez požiadavky na wellness prebehla aj architektonická súťaž. Viete si predstaviť zakomponovanie wellness do vášho návrhu?

Viesť o tom diskusiu vieme, otázna je predstava nafúknutia a zmeny projektu oproti pôvodnému zámeru. Pokiaľ by to bol úplne iný zámer od pôvodného, my sami by sme boli za novú súťaž. Samozrejme, iba v prípade, ak by výstavba bola financovaná z verejných zdrojov.

Čo by z pohľadu reputácie u architektov združených v Komore architektov Slovenska, ktorá zastrešila ružomberskú súťaž znamenalo, ak by mesto napokon nevyužilo výsledky súťaže, neakceptovalo ani jeden z tridsiatich návrhov a išlo si novou cestou. Napríklad kúpou avizovaného, hotového projektu už existujúcej plavárne?

Pred našim rozhodnutím zúčastniť sa súťaže zavážilo aj to, že obstarávateľom a investorom je mesto. Dnes sa na to pozeráme triezvejšou optikou. Kúpu hotového projektu a jeho osadenie na predmetných pozemkoch by sme riešili na Komore architektov. Avšak, pokiaľ si terajšie vedenie mesta schváli novú súťaž, s novými podmienkami, a na základe toho si vyberie nového partnera, nech sa páči. My sa už žiadnej súťaže, ktorú vyhlási mesto Ružomberok nezúčastníme. Z tejto našej skúsenosti by sme našim kolegom odporučili zvážiť účasť na súťaži tesne pred voľbami do samosprávy v prípade, ak je vyhlasovateľom mesto. Za nás, ako architektov, môžeme len povedať, že každá lokalita ma svoj genius loci a významná verejná stavba, akou je stavba mestskej plavárne, si zaslúži viac ako kúpiť nejaký projekt a len ho napasovať.

Titulná fotografia – Ľubomír Kružel (vľavo) a Pavol Zibrin, autori víťazného návrhu novej ružomberskej plavárne, počas vernisáže výstavy súťažných návrhov na Mestskom úrade v Ružomberku na jeseň 2018. Foto – autor.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.