Mladí porušili zákaz vstupu a preliezli na mostné diaľničné objekty

Na mostných objektoch diaľnice zaznamenali niekoľko prípadov nepovoleného vstupu. Ide najmä o mládež, ktorú nezastavili tabule so zákazom vstupu ani pevné oceľové zábrany. Obec Likavka upozorňuje na životohrozujúce správanie, niektoré objekty sú vysoké až 44 metrov.