Mondi SCP uvažuje nad účinnejším a výkonnejším kotlom na biomasu

Spoločnosť Mondi SCP chce účinnejší a výkonnejší kotol na biomasu. Predtým však musí získať kladné stanovisko pri posúdení jeho vplyvov na životné prostredie (EIA) o ktoré požiada. Viac v správe.

Spoločnosť Mondi SCP, najväčší slovenský výrobca celulózy a papiera, potvrdila svoj zámer vykonať posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) s cieľom možnej výmeny súčasného kotla na biomasu v ružomberskom závode za nový. 

Rozhodnutie o tom, či k realizácii investície aj dôjde, však zatiaľ nebolo prijaté. 

Investícia do nového zariadenia by mala výhodu výrazne vyššej energetickej účinnosti a vyššieho výkonu. Zároveň sa vďaka zakúpeniu a nainštalovaniu najlepších dostupných technológií znížia aj emisie do ovzdušia. Zariadenie tak bude spĺňať sprísnené požiadavky na ochranu životného prostredia definované Európskou komisiou v dokumentoch BAT/BREF. 

Nový kotol na biomasu bude projektovaný tak, aby mohol spracovať aj zvyškový odpad z recyklovaného papiera v rámci závodu. Tento krok umožní Mondi SCP posun vpred v dlhodobom zámere stať sa zero waste podnikom. 

„V našej spoločnosti stále hľadáme spôsoby ako pokračovať v znižovaní emisií a odpadov. Nový kotol na biomasu by bol veľkým krokom na naplnenie tejto ambície. Kým však urobíme ďalšie rozhodnutia, počkáme na výsledok tohto posúdenia,” povedal Vladimír Krajči, Technický riaditeľ Mondi SCP. 

Zdroj – Tlačová správa Mondi SCP.

Titulná fotografia – Výroba papiera. Zdroj – Mondi SCP

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.