Most, ktorý spája Švošov s Hubovou, je na spadnutie. Doslova

Most cez Váh je v havarijnom stave. Buď sa zrúti alebo ho obec zavrie. Na výstavbu nového Švošov nemá peniaze.

Dedinky Švošov a Hubovú spája cez rieku Váh lávka. Prechod dva metre široký a vyše 70 metrov dlhý tvoria miestami prehnité dosky, pokope ho držia dve skorodované laná.

Zatiaľ. Je otázne, koľko ešte vyše 60-ročný most vydrží. Pravidelná výmena dosiek a natieranie proti korózii už nestačí. „Žiadna vrstva farby už nezvráti jestvujúci zlý technický stav. Lavici skončila životnosť, laná sú v havarijnom stave a reálne hrozí ich úplné pretrhnutie,“ upozorňuje starosta Švošova Milan Široň.

Niekoľkoročný tŕň v päte

Most je podľa starostu už dlhšie jedným z tŕňov v päte obce. Jeho zlý technický stav potvrdil v roku 2015 statický posudok.

Statik Jozef Recký poukázal na nedostačujúcu tuhosť, veľké výkyvy pri prechode jednej osoby, zatekanie pätiek betónových základov či rozpadávanie mostovky. „Najhoršie sú na tom nosné laná, ktoré majú vplyvom zatekania vody a následnej korózie poprerušované pramene,“ tlmočí starosta Švošova vtedy najzávažnejší nedostatok. A to všetko v dôsledku veku lávky.

Celkové predpokladané náklady na rekonštrukciu vyčíslil statik na 300-tisíc eur. V obecnej kase toľko peňazí na opravu niet, starosta tak musel hľadať iný zdroj financovania. Bez úspechu.

Situácia sa zhoršila ku koncu minulého roka. Zaznamenali prasknuté pramene nosných lán a veľký počet prehnitých dosiek. Vtedy prvýkrát požiadali Úrad vlády SR o pomoc. Zaťažkávajúcou skúškou bola tiež januárová snehová kalamita.

Na nosných lanách sa podpísala korózia. Zdroj – starosta Švošova Milan
Široň.

Medzitým sa prechod mostom stal rizikovým. „Naozaj hrozí zrútenie lavice do Váhu, nedokážem naďalej riskovať životy našich obyvateľov. Predpokladám, že vyhlásim mimoriadnu situáciu a lavicu uzatvoríme,“ odhaduje starosta zrejme nevyhnutné kroky.

Uzávera lávky by ovplyvnila obyvateľov oboch obcí. Švošovčania cez ňu prechádzajú do susednej dediny k autobusovej zastávke, ľudia z Hubovej zas k železničnej.

„Počas víkendu nejazdia takmer žiadne autobusové spoje cez Hubovú. Preto sú obyvatelia tejto obce pracujúci v Ružomberku, Martine či Žiline odkázaní na vlakové spoje, čo sa im uzatvorením lávky znemožní,“ približuje Široň dôsledky. Inú trasu by museli zvoliť aj žiaci, ktorí chodia do základnej školy v Ľubochni.

Nový most nemajú z čoho zaplatiť

V roku 2016 nechal starosta vypracovať nový projekt firme Befe. Projektant Fedor Beťko navrhol novú lavicu pre peších a cykloturistov. Pozostávala by z pevných častí a betónovej mostovky s asfaltovým povrchom.

Pramene lán sú popretŕhané. Zdroj – starosta Švošova Milan Široň.

Nový most by stál približne 300-tisíc eur. Na sume sa zhodli viacerí zhotovitelia, ktorých starosta na základe projektu oslovil. Rovnakú čiastku odhadoval aj projektant. Náklady zvýšila aj náročnosť projektu. „Stavbu a prístup k lavici by komplikovala cesta I. triedy na južnej a železničná trať na severnej časti,“ hovorí starosta na margo výslednej cifry.

Výstavbu ale obec nemá z čoho zaplatiť, zhltla by celý jej ročný rozpočet. Prostriedky tak hľadá inde. Hoci je lávka oficiálne v správe Švošova, o pomoc požiadali aj druhú stranu mosta – Hubovú. „Minulé žiadosti o spoluprácu a spolufinancovanie sme adresovali aj obecnému zastupiteľstvu obce Hubová,“ hovorí Široň, ktorý je ohľadne havarijnej lávky v stálom kontakte so starostom Hubovej Stanislavom Nechajom.

Zákon mestám a obciam nepovoľuje investovať do cudzieho majetku. „Susedka“ Hubová však prispieva zhruba polovicou na dosky na lavici. „Zákon nám umožňuje investovať do majetku inej obce, ak tento majetok využívajú aj občania našej obce,“ uviedol miestny obecný úrad. Nateraz ale spôsob, akým by sa Hubová mohla spolupodieľať na financovaní stavby, starosta Široň zatiaľ povedať nevedel.

Riešením neboli ani štátne dotácie. Podľa Široňa výzvy neboli určené na tento typ investície a novú lávku by pokryli maximálne z polovice. Podanie žiadosti o grant navyše nezaručuje, že obec peniaze získa. „Nik nehodnotí, že je to havarijná situácia. Od začiatku môjho mandátu hovorím, že pri hodnotení žiadostí o financie by sa mala brať do úvahy aj situácia v danej obci a stav nehnuteľností, ktoré si vyžadujú osobitý prístup,“ vyjadruje Široň výhrady voči spôsobu posudzovania žiadostí.

O pomoc a finančné prostriedky požiadali obaja starostovia aj Úrad vlády. Prvý raz vlani v októbri a opätovne v januári tohto roka. Obrátili sa tiež na VÚC Žilina. Odpoveď zatiaľ nedostali.

Podľa našich informácií však na Úrade vlády v spolupráci s ministerstvom financií už preverujú možnosť, ako tejto žiadosti vyhovieť.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 4/2019.

Titulná fotografia – most spájajúci obce Švošov a Hubová. Zdroj – archív starostu Švošova, Milana Široňa.

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.