Na Klačne bude domov dôchodcov za šesť miliónov

Návrh domova seniorov na sídlisku Klačno, ktorý bude mať prepojené dve zariadenia. Zdroj: miestor
Na najväčšom ružomberskom sídlisku chcel súkromný investor postaviť bytovku, poslanci pozemok ponechali na výstavbu zariadenia pre seniorov.

Spoločnosť NELLY Consulting, ktorá stojí za viacerými developerskými projektmi v Ružomberku, chcela postaviť na sídlisku Klačno bytový dom a menšie nákupné stredisko s občianskym vybavením a  parkoviskom. Pozemok na Liptovskej ulici patrí mestu Ružomberok, preto sa spoločnosť obrátila na mestské zastupiteľstvo so žiadosťou o odkúpenie. Poslanecký zbor žiadosti nevyhovel. Mesto má s pozemkom iné plány.

Zámer vyvolal medzi obyvateľmi najväčšieho sídliska v meste polemiku. Časť verejnosti poukazuje na to, že populácia starne a v meste chýbajú voľné miesta v existujúcich domovoch dôchodcov. Druhá časť hovorí, že na sídlisku Klačno chýbajú služby a v meste je veľký dopyt po bývaní.

Pozemok na Liptovskej ulici na sídlisku Klačno, na ktorom plánuje mesto postaviť zariadenie pre seniorov. Zdroj: Mesto Ružomberok

„V Ružomberku sa naša spoločnosť angažuje vo viacerých investičných projektoch, napríklad na Malých Tatrách, prestavuje bývalý internát Ikar. Chceme podať mestu pomocnú ruku v jeho rozvoji. Ide o opakovanú žiadosť o kúpu. Nemali sme vedomosť, že mesto tu má iný zámer, dozvedeli sme sa ho, keď nám prišla odpoveď mesta. Vtedy sme pochopili, že na Klačne obyvatelia, ktorí tam žijú, o ňom nevedia,“ uviedol zástupca spoločnosti Tomáš Klopta s tým, že podľa neho ide o vážnu tému a ľudia by mali o zámere mesta vedieť.

Pohľady na využitie pozemku sú rôzne

„Mesto potrebuje domov dôchodcov. Nikto to nerozporuje, ani ja. Rozumiem, že takéto zariadenie je potrebné, generácia starne. Nie je to o tom, že na Klačne odmietame domov seniorov. Myslím si, že to nebolo dostatočne prezentované verejnosti, nevieme, či nie sú aj iné možnosti umiestnenia domova seniorov. Aj v petícii sa viac ako 1000 obyvateľov prikláňa k názoru, že by na Klačne preferovali občiansku vybavenosť pred domovom seniorov,“ povedal Klopta.

Návrh nového bytového domu na sídlisku Klačno. Súčasťou navrhovanej výstavby malo byť aj menšie obchodné stredisko. (zdroj: Nelly Consulting)

Zároveň poukázal na to, že ak sa postaví dom dôchodcov, Klačno tak príde o poslednú možnosť na doplnenie občianskej vybavenosti, pretože iné pozemky mesto Ružomberok na sídlisku nemá. „Táto téma je o tom, že ak sa uprednostní domov seniorov na Klačne pre 80 ľudí, tak ďalších 4000 ľudí na Klačne ostane navždy v smútku,“ reagoval zástupca developera.

Štvrtina Ružomberčanov je v dôchodkovom veku

Zámer výstavby zariadenia pre seniorov je súčasťou Komunitného plánu mesta. Ako vysvetlila jeho garantka Irena Kamanová, podobné zariadenie by sa malo nachádzať aj v ďalších mestských častiach. „V Ružomberku žije takmer 6500 ľudí vo veku nad 62 rokov. Je to štvrtina celkového obyvateľstva,“ ozrejmila s tým, že analyzovali viaceré možnosti, budovy. Tie však podľa jej slov neboli vhodné na rekonštrukciu a lepšie je stavať úplne nové zariadenie.

Dagmar Majeríková, vedúca oddelenia sociálnych služieb Mestského úradu v Ružomberku, doplnila, že len v minulom roku mali 120 žiadostí o zaradenie do zariadenia sociálnych služieb.

„Mesto takéto zariadenie nemá, preto bývajú umiestnený do župných, obecných či súkromných zariadení. Občan si sociálnu službu môže vybrať sám, ak na to nemá dostatok prostriedkov, mesto dopláca. Možno dnes zariadenie pre seniorov niektorí ľudia nepotrebujú, ale príde deň D a vtedy uvidíme, aký je to problém, ako je to časovo a finančne náročné,“ vysvetlila.

Rozdelia ho na dve časti

Druhý zástupca primátora Ján Bednárik vysvetlil, že prešli viacero zariadení. Na základe rád a pozorovaní usúdili, že v Ružomberku postavia domov dôchodcov, ktorý rozdelia na dve časti. Jedna časť bude pre seniorov, ktorí sú ešte mobilní, teda nemajú problém s chôdzou a sú do veľkej miery sebestační. Druhá časť bude pre dôchodcov, ktorých zdravotný stav je už komplikovanejší, sú imobilní a potrebujú zvýšenú opateru. Ušetria na prevádzke spoločných zariadení, ako je kuchyňa či práčovňa, ale aj na spoločnom vedení oboch zariadení.

„Všetci nám povedali, keby sme dnes stavali, tak určite urobia tento model. Zhodli sa v tom, že zariadenie pre seniorov je pre človeka, ktorý príde mobilný, užíva si života, plynie život a ak sa stane, že po čase sa mu stane to, že jednoducho zdravie mu to nedovoľuje bude potrebné oňho úplne iná starostlivosť. Tak prejde do toho ďalšieho zariadenia s opatrovateľskou službou, kde bude úplná iná starostlivosť, ako v tom prvom,“ vysvetlil viceprimátor.

Podľa Bednárika si mesto môže na výstavbu zariadenia zobrať výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. „My sme prešli všetky možnosti, ktoré sú tu v meste, aj v rámci vhodných pozemkov, ktoré sú ešte voľné. Nemáme veľa pozemkov, kde sa môže reálne stavať. Potreba takýchto zariadení je vec mesta, to nie je vec sídliska. Bude to potrebné riešiť aj na iných sídliskách, v Baničnom, na Rovni. Tu máme miesto a pozemok, je to naše.“

Poslanci neboli jednotní

Názory na to, či sa má mestský pozemok na sídlisku Klačno využiť na výstavbu bytového domu a obchodov alebo na domov seniorov sa v mestskom zastupiteľstve odlišovali.

„Treba si vážiť každého investora. Treba upriamiť pozornosť aj na pozemok medzi skateparkom a oddychovým parkom pod sídliskom. Mali by sme sa zaoberať aj týmto územím, ponúknuť ho na predaj, na podnikanie, občiansku vybavenosť,“ povedal poslanec za sídlisko Klačno Ľubomír Kubáň.

Marián Gašaj, ktorý je tiež poslancom za sídlisko Klačno povedal, že z jeho pohľadu na v území žije dobre. „Chceli sme poštu, ale nebola možnosť ju na sídlisko dostať. Chceli sme bankomat, ale ten musí mať denne 250 výberov, aby bol rentabilný. Mali sme tu aj lekáreň, tá vydržala len dva roky. Nová bytovka by okrem toho zvýšila tlak na parkovanie,“ reagoval.

„Chápem a plne súhlasím, že naše mesto takéto zariadenie potrebuje. No v tomto prípade zastávam ten názor, že najlepším riešením je obchodná verejná súťaž,“ navrhol poslanec Ján Kuráň. „Domov dôchodcov v Ružomberku potrebujeme, ale toto bude pri veľmi frekventovanej ceste. Len o 400 metrov ďalej, v Černovej, časti Hríby, sa počíta s výstavbou zariadenia sociálnych služieb,“ doplnil poslanec Patrik Habo.

Poslanec Martin Hromada priznal dilemu, „Naozaj máme ťažkú tému, lebo potrebujeme oboje. Škoda, že nemáme alternatívny pozemok, aby sme uspokojili vlastne jednu aj druhú potrebu, pretože nedá sa povedať, že niečo chceme a niečo nechceme.“ Poslankyňa Anna Šanobová argumentovala:. „Každé sídlisko, ak má škôlku a školu pre deti, tak by malo mať aj zariadenie pre dôchodcov. Myslím si, že patria medzi nás a že je veľmi dobré, keď niekto skončí produktívny vek v bytovke na Klačne a len sa presunie do takéhoto zariadenia,.

Investícia za takmer 6 miliónov

Následne sa uskutočnilo hlasovanie. Za bol 1 poslanec (J. Kuráň), 4 sa zdržali (P. Habo, M. Hromada, M. Lazár, T. Šošovec) a 16  boli proti, neprítomní (J. Burgan, M. Kubačka, Ľ. Kubáň, P. Štupák). Uznesenie o nadbytočnosti mestských pozemkov opäť nebolo schválené.

Mestské zastupiteľstvo zamietlo žiadosť súkromnej spoločnosti na odkúpenie pozemku pre výstavbu bytového domu a obchodného domu. Namiesto toho zaradili do investičného plánu pre rok 2022 zámer pre výber projektanta. Predbežná cena stavby domova seniorov na sídlisku Klačno je predbežne 5,8 milióna eur.

Podľa projektu bude v zariadení pre seniorov 40 izieb, z toho 20 jednolôžkových a 10 dvojlôžkových. Pôjde o komfortné jednoizbové byty so všetkým, čo vyžaduje dnešná doba. V tomto zariadení bude pracovať okolo 16 ľudí. Keď prejde človek alebo bude už nútený prejsť do susedného zariadenia, to bude riešené podobne. Dom s opatrovateľskou službou bude mať 20 jednolôžkových a 10 dvojlôžkových izieb. Tam už bude pracovať 36 zamestnancov, lebo je tam oveľa náročnejšia celodenná starostlivosť.

Fotogaléria

Foto: miestor

Článok bol pôvodne publikovaný v májovom čísle RK Magazínu.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.