Novým hlavným kontrolórom sa stal Dušan Mataj

Zvolený kandidát sa bude musieť vzdať svojho poslaneckého mandátu. Matajovou náhradníčkou v mestskom zastupiteľstve by sa mala stať Jana Štreitová.

Novým hlavným kontrolórom sa na šesťročné funkčné obdobie stal Dušan Mataj. Zvolili ho poslanci na stredajšom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Okrem Mataja sa o uvoľnený kontrolórsky post uchádzalo ďalších šesť kandidátov: Lucia Krakovská Ozoroczyová, Peter Uhrina, Janka Pavlíková, Jaroslav Dvorský, Ján Kolík a Juraj Kadubec, z ktorých niektorí už zastávali post kontrolóra v iných obciach.

Mataja zvolili hneď v prvom kole, v ktorom získal potrebnú nadpolovičnú väčšinu. V tajnej voľbe mu hlas odovzdalo 15 poslancov z prítomných 23. Štyria poslanci podporili Jána Kolíka, traja Janku Pavlíkovú, Juraj Kadubec dostal jeden hlas, zvyšní uchádzači ostali na nule.

Dušana Mataja (Smer-SD, Klub primátora), ktorý je zároveň poslancom mestského zastupiteľstva, Ružomberský magazín už vopred oslovil, ako sa vzhľadom na svoj konflikt záujmov zachová pri voľbe. Ako vopred deklaroval, hlasovania sa nezúčastnil.

Vopred dohodnutý víťaz?

Uchádzači mali na svoju prezentáciu 10 minút, v rámci ktorých im mohli poslanci klásť otázky. Ján Kolík vo svojom prejave poznamenal skutočnosť, o ktorej sa v meste verejne hovorilo – že víťaz bol údajne vopred dohodnutý.

„Počul som, že už máte svojho víťaza, no dovoľte mi aj napriek tomu povedať, prečo by ste mali zvoliť práve mňa,“ prihovoril sa zboru niekdajší mestský poslanec, podľa ktorého mesto doteraz nemalo šťastie na kvalitných kontrolórov.

Kým niektorí pri jeho poznámke pokrútili hlavou, z poslaneckej lavice naňho slovne zareagoval Stanislav Javorka (nezávislý, Klub primátora): „Pozorne som si vypočul váš prejav. Spomenuli ste, že poslanci už majú vopred dohodnutého kandidáta. Otázka je, kde ste to počuli?“ „V kuloároch mesta,“ znela stručná odpoveď.

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré volilo hlavného kontrolóra. Zdroj – Viktor Mydlo

Nová poslankyňa za obvod Polík

Dušan Mataj nastúpi do funkcie 1. septembra. Ako hlavný kontrolór bude dohliadať na prácu mesta, jeho hospodárenie, príjmy, výdavky a finančné operácie. Kontrolovať bude aj dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení (VZN), vybavovanie petícií a sťažností či plnenie uznesení mestského zastupiteľstva. Vypracúvať bude tiež stanoviská k návrhom rozpočtu mesta a záverečného účtu mesta.

Raz za polrok bude predkladať zastupiteľstvu na schválenie návrh plánu svojej činnosti, pričom poslanci mu môžu zadať konkrétne úlohy aj mimo plánu. Prevezme tiež nedokončenú agendu po svojom predchodcovi Vladimírovi Trnovskom, ktorý sa v máji predčasne vzdal funkcie po prijatí ponuky na prednostu Mestského úradu v Ružomberku.

Keďže funkcia hlavného kontrolóra je podľa zákona nezlučiteľná s pozíciou mestského poslanca, Mataj sa bude musieť poslaneckého mandátu vzdať. Na jeho miesto tak nastúpi náhradník za volebný obvod Polík. Podľa výsledkov komunálnych volieb z roku 2018 za ním nasleduje Jana Štreitová (nezávislá), zakladajúca členka občianskeho združenia Ružomberčan a členka správnej rady Nadácie Supra.

Dušan Mataj doteraz pôsobil posledné tri roky v štátnej správe ako vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Ružomberok.  Do komunálnej správy sa dostal v ďaka exprimátorovi Jánovi Pavlíkovi v roku 2010, odkedy bol až do roku 2014  vedúcim investičného oddelenia Mestského úradu v Ružomberku. Neskôr bol chvíľu prednostom MsÚ a po príchode Igora Čombora na úrad sa stal vedúcim kancelárie primátora. Do mestského zastupiteľstva sa dostal na jar minulého roka ako náhradník za Miroslava Zuberca, ktorý odstúpil z funkcie poslanca.

Titulná fotografia – Víťazný kandidát Dušan Mataj počas svojej prezentácie pred mestskými poslancami. Zdroj – Viktor Mydlo 

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.