O mestské pozemky v Hrabove majú záujem dvaja súkromní developeri

Útvar hlavného architekta ako aj stavebná a finančná komisia odpredaj parciel zatiaľ neodporúčajú. Navrhujú najskôr vypracovať územný plán zóny. 

Radnica dostala vlani na jeseň dve žiadosti o kúpu mestských pozemkov v Hrabovskej doline. O rovnaké parcely majú záujem dvaja developeri s dvomi rôznymi investičnými zámermi.

Rekreačný lesopark vs. športovo-oddychová zóna

Spoločnosť Nelly Consulting chce podľa žiadosti vybudovať v tejto lokalite tzv. Medvedí park. Zahŕňa objekty rekreačného charakteru spolu s oddychovo-relaxačnými zariadeniami na území lesa a v okolí požadovaných pozemkov. Súčasťou projektu by mali byť apartmánové domy aj s gastro a wellness priestormi.

Druhým záujemcom o kúpu parciel je spoločnosť Ideal Concept. Tá v lokalite aktuálne realizuje investičnú akciu Fatrapark 3, resp. projekt Rezidencia Hrabovo, v rámci ktorého postaví pod Malinom Brdom 51 horských domov na rozlohe 40-tisíc m2.

Mestské pozemky, ktoré chce developer získať, hraničia práve s pozemkami, ktoré už vlastní a na ktorých začal s výstavbou chaletových apartmánov. Ako hlavný dôvod kúpy vo svojej žiadosti uvádza vytvorenie dodatočného zázemia pre rozvoj športových aktivít a služieb pre budúcich vlastníkov nehnuteľností, návštevníkov Hrabova a občanov mesta. V priestore by tak v jeho réžii vznikla zóna pre oddychové a športové aktivity vrátane outdoorových.

V prípade odpredaja pozemkov by radnica do rozpočtu získala vyše 342-tisíc eur. Témou sa budú zaoberať mestskí poslanci na marcovom zasadnutí. Najskôr však budú rozhodovať, či sú pre mesto dané pozemky prebytočné. Až následne by sa riešilo, ktorej žiadosti a za akých podmienok by mesto vyhovelo.

Na marcovom zasadnutí budú mestskí poslanci rozhodovať o prebytočnosti týchto mestských pozemkov. Zdroj: MsÚ.

Hlavný architekt a komisie: najskôr územný plán zóny

Mestskí poslanci sa môžu pri hlasovaní oprieť o stanoviská Útvaru hlavného architekta (UHA) a stavebnejfinančnej komisie. Útvar aj oba poradné orgány sa zhodli na odporúčanom postupe.

Prebytočnosť parciel odporúčajú nateraz neschváliť. Navrhujú najskôr spracovať a odsúhlasiť územný plán zóny a až tak pristúpiť k rozhodovaniu o trvalej prebytočnosti a následnom predaji pozemkov.

Stavebná komisia dostala v uplynulých mesiacoch na vyjadrenie štúdie zástavby v lokalitách Malinné Brdo a Hrabovo. Už v uznesení z januára uviedla, že v lokalitách rekreácie sú viaceré plochy, ktoré nie sú zastavané a je potrebné k nim vymedziť pozemky a stavby na verejnoprospešné účely. A to práve formou územných plánov zóny.

Útvar hlavného architekta vo svojom vyjadrení zároveň zhrnul súčasnú i plánovanú zástavbu Hrabova. „V Hrabovom je sústredená prevažná časť vybavenosti a lôžkových kapacít Skiparku Ružomberok. Hotel Hrabovo, 7 penziónov pri vodnej nádrži, Fatrapark I, Fatrapark II, asi 60 individuálnych chát a malých penziónov, údolná stanica kabínkovej lanovky, vodná nádrž, záchytné parkoviská,“ píše s tým, že v súčasnosti sa v Hrabove nachádza asi tisíc lôžok.

A odhadom má pribudnúť ďalších 500. Pripravuje sa výstavba Fatraparku III, autocampingu, penziónov na lesných pozemkoch, dojazdového areálu i rekreačnej vybavenosti. „Zástavba v Hrabovom začína byť prehustená. V letnej sezóne je Hrabovo využívané aj pre prímestskú rekreáciu, plochy pre rekreačné aktivity sú však obmedzené,“ uvádza sa tiež v stanovisku.

Územný plán zóny by tak podľa UHA komplexne riešil únosnosť a limity územia z hľadiska umiestnenia rekreačnej vybavenosti a verejnoprospešných stavieb, pozemky v uvedených lokalitách by sa pritom postupne a koncepčne odpredali. O územnom pláne zóny si môžete prečítať viac aj v rozhovore s architektom Martinom Bišťanom.

Titulná fotografia: Grafické znázornenie pozemkov, o ktoré majú developeri záujem. Zdroj: MsÚ. 

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.