Počas februára prebieha na KU výstava o prenatálnom vývine dieťaťa

V Univerzitnej knižnici KU je počas februára sprístupnená panelová výstava, ktorá prostredníctvom veľkorozmerných fotografií a sprievodných textov predstavuje fázy vývinu dieťaťa počas prenatálneho obdobia. Pripravilo ju OZ Aliancia za život a Univerzitné pastoračné centrum KU.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.