Počas februára prebieha na KU výstava o prenatálnom vývine dieťaťa

V Univerzitnej knižnici KU je počas februára sprístupnená panelová výstava, ktorá prostredníctvom veľkorozmerných fotografií a sprievodných textov predstavuje fázy vývinu dieťaťa počas prenatálneho obdobia. Pripravilo ju OZ Aliancia za život a Univerzitné pastoračné centrum KU.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.