Policajtov zamestnal len 12-ročný zlodej a popíjajúci mladiství

Uplynulý týždeň riešila policajná hliadka krádež puklíc, popíjajúcu partiu školáčok, nájdený mobilný telefón i nepozorného majiteľa mercedesu, ktorý nechal na aute otvorené dvere.


V skorých raných hodinách v sobotu 30. marca bola vyslaná motohliadka na ulicu Š. Moyzesa. Pred budovou gymnázia postávala partia mladých dievčat, pred sebou mali položenú fľašu vína a z tašky vytiahli aj „tvrdší“ alkohol. Išlo o tri sedemnásť ročné dievčatá, ktorým alkohol kúpila už mesiac dospelá kamarátka. Hliadka jej uložila blokovú pokutu za priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami. U mladistvých dievčat hliadka vykonala orientačnú dychovú skúšku. Dve mali v dychu 1,77, respektíve 0,65 promile alkoholu, u tretej bola dychová skúška negatívna. Ďalej sa vecou zaoberá poverený príslušník mestskej polície. V zmysle platných zákonov vec po spracovaní postúpi na Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a tiež na Mesto Ružomberok.

V to isté ráno prijal operačný príslušník mestskej polície oznámenie od obyvateľa sídliska Klačno. Ten pred vchodom našiel mobilný telefón. Hliadka telefón prevzala, odovzdala na operačné stredisko, kde ho zaevidovali do knihy nájdených vecí. Operačné zistilo majiteľa a následne kontaktovala príbuzných. V priebehu dňa si majiteľ telefón prevzal.

Počas Veľkonočnej nedele preverovala hliadka mestskej polície oznámenie o krádeži ozdobných krytov kolies. Podnet podal náhodný okoloidúci. Hliadka kontaktovala poškodeného, ktorý ešte o krádeži nevedel. Majiteľ vozidla odcudzenie puklíc potvrdil. Uviedol, že krádežou mu bola spôsobená škoda vo výške 60 eur. Hliadka na základe získaných informácií identifikovala podozrivého. Išlo o mladistvého, len 12 ročného chlapca, ktorého hliadka vyhľadala v mieste trvalého pobytu. V prítomnosti rodičov sa chlapec ku krádeži priznal a uviedol, že puklice stihol predať za 3,30 eura. Policajti vyhľadali kupca puklíc, ten ich hliadke vydal, aby ich vrátila majiteľovi. Ďalej sa priestupkom proti majetku zaoberá poverený príslušník mestskej polície.

Na Veľkonočný pondelok nechal majiteľ bieleho mercedesu na vozidle otvorené dvere. Mestskej polícii to oznámil obyvateľ ulice Š. Nahálku. Hliadka na mieste nezistila násilné otvorenie vozidla a podľa evidenčného čísla kontovala majiteľa. Ten sa dostavil k vozidlu a potvrdil, že mu vo vozidle nič nechýba. Hliadka ho poučila o povinnosti vodiča zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu, ak sa od vozidla vzdiali.

V utorok 3. apríla zasahovala hliadka mestskej polície na Hurbanovej ulici, kde mali podľa oznamovateľa požívať alkoholické nápoje mladistvé osoby. Mestskí policajti na uvedenom mieste našli troch mladých ľudí požívajúcich alkohol, z predložených dokladov však zistili, že išlo už o dospelé osoby vo veku 18, 19 a 20 rokov. Za porušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta im hliadka na mieste uložila blokovú pokutu.

Zdroj: Tlačová správa mestskej polície zo 6. apríla 2018.