Za takmer nevyužívané budovy zaplatilo mesto státisíce eur

Niekdajší administratívny komplex budov Mondi SCP na Bystrickej ceste kúpilo mesto ešte v roku 2016. Až do apríla tohto roka platilo všetky náklady. Spolu minimálne 380-tisíc eur.

„Zaplatiť také peniaze za nevyužívanú budovu je podľa mňa neprimerane veľa. Vyhadzujeme peniaze von oknom,“ hovorí o 143-tisícoch, ktoré musí mesto zaplatiť za prvé štyri mesiace tohto roka za údržbu budov na Bystrickej ceste poslanec Karol Javorka (nezávislý).

V mestskom zastupiteľstve ho v jeho názore podporujú aj ďalší, najmä nezávislí poslanci. „Z tej sumy som šokovaný. Je to hrôza. Nerozumiem, prečo sme neurobili všetky opatrenia, aby sme tie náklady znížili. Snažíme sa šetriť a takto nám peniaze utekajú hore komínom,“ konštatuje Miroslav Zuberec (nezávislý).

Údržba a prevádzka stála za rok a pol minimálne 380-tisíc eur

Podľa správcu mestských nehnuteľností, spoločnosti ByPo, bolo po kúpe zo strany mesta rozhodnuté, že komplex budov temperovať treba, aby nechátrali ešte viac.

„A to aj preto, lebo sú tam ventily a okruhy urobené tak, že sme nevedeli vypnúť nevyužívanú budovu a zároveň kúriť v tej, kde boli nájomcovia. Bola by potrebná investícia do rozdelenia kúrenia, s čím mesto nesúhlasilo. Navyše tam dochádzalo k množstvu havarijných situácií. S vodou, aj s kúrením,“ zdôvodňuje výšku oficiálne stále nevyúčtovaných nákladov riaditeľka správcovskej spoločnosti ByPo Dana Sršňová.

Mesto kúpilo budovu od Mondi SCP na začiatku roka 2016 za 1 050 000 eur. Sumu spláca v päťročných splátkach. Do konca minulého roka mala prejsť do vlastníctva Ministerstva vnútra SR, ktoré tu plánuje vybudovať takzvané klientske centrum štátnej správy. Keďže mesto sa malo o budovy starať celý rok, vyčlenilo na to v rozpočte 240-tisíc eur.

Zámenné zmluvy s ministerstvom, v ktorých mesto za tieto budovy získalo súčasné sídla okresného úradu na Dončovej a okresnej polície na Námestí slobody, sa však podarilo uzavrieť až v apríli tohto roka. Za štyri mesiace navyše tak ku plánovaným nákladom pribudlo ďalších 143-tisíc eur. Spolu teda viac ako 380-tisíc eur.

Budú platiť aj nájomcovia?

Miroslava Zuberca zaujímalo, či sa budú lekári, ktorí tu mali svoje ordinácie, podieľať na týchto nákladoch. Podľa Sršňovej budú náklady za elektrinu, vodné a stočné či odpad predmetom koncoročného vyúčtovania. Za teplo však platiť nebudú. „Bolo to rozhodnutie vedenia mesta,“ dodala Sršňová.

Nezávislí poslanci však spochybnili tento postup. Podľa nich nie je možné, aby mesto svojvoľne odpustilo niekomu náklady a ubralo tak z príjmov v rozpočte. „Je to sporné. Požiadajme kontrolóra o prešetrenie celej tejto veci,“ navrhuje Zuberec.

Hlavný kontrolór mesta Vladimír Trnovský zdôraznil, že skontrolovať to môže, ale ak vedenie mesta alebo primátor nedali v tejto veci písomný príkaz, tak sú to len reči a celé je to vo verbálnej rovine. „ByPo má písomné stanovisko primátora,“ povedala počas septembrového zasadania zastupiteľstva Dana Sršňová.

„Nie je to pravda. Nič som nepodpísal a už vôbec nie o odpustení platieb,“ reaguje pre Ružomberský magazín primátor Igor Čombor (nezávislý). „V snahe urýchliť celý proces zámeny som dal prísľub doktorom, že im pomôžeme. Úhrady zaplatilo zatiaľ ByPo, ale doktori budú musieť peniaze vrátiť. Dokopy ide o sumu 11 000 eur,“ doplnil Čombor.

„Primátor mesta Ružomberok vydal na spoločnom stretnutí dňa 11. novembra 2015 správcovi nehnuteľnosti pokyn, že do vyriešenia daného stavu sa nebudú nájomcom zatiaľ vyúčtovávať úhrady za dodávku tepla,“ vysvetľuje pre Ružomberský magazín nesúlad vo vyjadreniach Dana Sršňová.

Na návrh poslanca Javorku schválili poslanci uznesenie, v ktorom požiadali hlavného kontrolóra, aby celý proces účtovania nákladov, ktoré so starostlivosťou o budovy vznikli, prešetril. Má tak urobiť už do najbližšieho novembrového zastupiteľstva.

Primátor: Pre mesto je to výhodný obchod

Primátor Čombor uznáva, že náklady na prevádzku a údržbu komplexu nie sú malé a musí to zatiahnuť najmä mestský rozpočet. Tvrdí však, že pre mesto ide v konečnom výsledku stále o výhodný obchod.

Pozrieť sa podľa neho treba na investíciu, ktorá tu príde. Komplex na Bystrickej č. 13 získalo ministerstvo vnútra, ktoré má zriadiť klientske centrum štátnej správy, kde budú sídliť všetky štátne úrady z mesta, najmä okresný úrad, polícia či hasiči.

„Dívajte sa na celú vec komplexne. Ministerstvo musí budovu prestavať. Investuje tu odhadom 6 až 7 miliónov eur. Bude tam veľké parkovisko, autobusová zástavka. Všetky štátne úrady na jednom mieste. Zlepší to život obyvateľom. A všetko to zostane tu v meste, aj do budúcna. Nikto nám to nevezme. Čo by tu inak bolo? Budova by zrejme chátrala a možno by sme ju museli zbúrať,“ zdôvodnil Čombor svoj postoj k situácii.

Zo zámennej zmluvy medzi mestom a ministerstvom, ako aj zo znaleckých posudkov vyplýva, že kým hodnota vymenených budov je 4,3 milióna eur, nadobudnuté nehnuteľnosti majú cenu 3,6 milióna.

Klientske centrum ešte nemá termín dokončenia

Aj keď ministerstvo vnútra vlastní budovy budúceho klientskeho centra už od jari, zatiaľ je stále len vo fáze, keď dáva dokopy podklady pre obstaranie projektovej dokumentácie. „Až po spracovaní projektu sa vyhlási verejné obstarávanie na dodávateľa samotnej rekonštrukcie. Ide o rozľahlú nehnuteľnosť, preto je príprava  náročná,“ odpovedá na otázku o časovom horizonte výstavby tlačový odbor ministerstva.

Kedy by klientske centrum mohlo začať fungovať, zatiaľ na ministerstve nevedia: „Vzhľadom na procesy obstarávania je v súčasnej dobe ťažké odhadnúť, kedy by sme mohli otvoriť klientske centrum.“

Ministerstvo nám však potvrdilo, že budovy okresného úradu a okresnej polície, ktoré boli predmetom výmeny, sú už vo vlastníctve mesta. Štát ich má nateraz v prenájme a platí všetky energie.

Titulná fotografia – Marek Hasák (komplex administratívnych budov na Bystrickej ceste)

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.