Univerzita ocenila Milana Fiľa. Podporu očakáva aj do budúcnosti

Vedecká rada Katolíckej univerzity (KU) dnes rozhodla, že Milan Fiľo získa jej čestný titul. Za návrh hlasovalo 22 z 25-ich prítomných členov. Traja sa v hlasovaní zdržali. Rada bola uznášaniaschopná o jeden hlas.

Čestný titul „doctor honoris causa“ je najvyšším vyznamenaním Katolíckej univerzity (KU). Čoskoro ho dostane aj spolumajiteľ Mondi SCP a podľa magazínu Forbes štvrtý najbohatší Slovák Milan Fiľo.

„Vedecká rada KU schválila návrh na udelenie čestného titulu „doktor honoris causa“ pre Milana Fiľa, predovšetkým za jeho filantropiu, angažovanie sa v projektoch, charitatívnych a humanitárnych v zahraničí, ale takisto za jeho podporu rozvoja regiónu Liptov, mesta Ružomberok a Katolíckej univerzity,“ povedal pre Ružomberský magazín prorektor KU František Trstenský.

Fiľo sa tak zaradí na tablo doterajších jedenástich ocenených osobností ako profesori Ladislav Hanus, Michael Nowak, či kardináli Jozef Tomko, Ján Chryzostom Korec, Tomáš Špidlík alebo Joachim Meisner.

Práve toto rozhodnutie predstaviteľov univerzity sa dostalo pod paľbu kritiky niektorých bývalých aj súčasných študentov či predstaviteľov akademickej obce.

Absolvent Lukáš Obšitník napísal o ocenení blog: „dovolím si vysloviť námietku, že osobnosť p. Fiľa podľa môjho názoru nie je „uznávanou osobnosťou“, ale naopak, jeho podnikateľské aktivity vzbudzujú v nezávislých pozorovateľoch pochybnosti a otázniky, či už ide o nadobudnutie jeho majetku počas rokov vlády Vladimíra Mečiara, alebo aj neskôr, napr. pri nejasnom udelení daňovej úľavy vo výške 25 miliónov eur v roku 2012.“

Rektor dostal aj viacero nesúhlasných správ od zamestnancov univerzity, ktorí s týmto krokom nesúhlasia. Niektorí sa o tom rozhodli hovoriť aj verejne.

Na univerzite vznikla aj študentská iniciatíva, pod ktorú sa podpísalo viac ako päťdesiat študentov. V liste, ktorý zaslali rektorovi a Vedeckej rade KU oceňujú Fiľovu podporu univerzite, no pre niektoré jeho sporné podnikateľské kroky a aktivity si myslia, že univerzita by mu nemala udeľovať tak významné ocenenie.

„Nevieme presne, ako sa tieto udalosti odohrali a nechceme p. Fiľa bez dôkazov krivo obviňovať, ale prosíme vás, aby ste neudelili navrhovaný titul skôr, ako si budete istí, že pochybnosti, ktoré na jeho meno vrhajú tieň, sú nepravdivé,“ píšu v liste rektorovi KU študenti.

Navrhujú mu, aby prípad poriadne preskúmal a zvážil. „Popri všetkých celoslovensky a celosvetovo známych osobnostiach, ktorých KU doteraz poctila titulom doctor honoris causa, sa nám zdá viac adekvátne vyzdvihnúť jeho prínos iným spôsobom. Formou plakety, pamätnej tabule alebo inou formou,“ píšu ďalej študenti v liste.

„Mrzí nás, že tento náš hlas nebol vypočutý. Ale majú na to právo,“ hovorí v reakcii na schválenie jeden z iniciátorov, študent pedagogickej fakulty KU Ľubomír Sahúľ.

„Milan Fiľo robí činnosť ktorá presahuje Slovensko, preto sme pri tom ocenení poukázali na jeho humanitárny a charitatívny rozmer. A zásady udelenie titulu umožňujú využiť aj tento dôvod pre ocenenie. Aj v diskusii zaznelo, že je to bežné, dokonca v USA, že univerzity si všímajú tých, ktorí si všímajú univerzitu. Nie je to nič nezvyčajné,“ reaguje na kritiku prorektor Trstenský, jeden z členov Vedeckej rady KU, ktorá ocenenie schválila.

Milan Fiľo prostredníctvom svojich firiem venoval za ostatné dva roky univerzite viac ako 400-tisíc eur.

„Nespochybňujeme tieto dary a jeho pomoc, myslíme si ale, že nemajú byť dôvodom na tak významné ocenenie. Malo sa nájsť iné riešenie,“ hovorí Sahúľ pre Ružomberský magazín.

„Eco-invest ako spoločnosť veľmi univerzite pomohla pri záväzkoch spojených s dofinancovaním výstavby univerzitnej knižnice a bloku C. Radi by sme boli, aby táto spolupráca pokračovala. Nevnímame to ako jednorázovú záležitosť, ale vnímame ju dlhodobo a je tam aj záväzok spoločnosti pána Fiľa, že áno, chceme Katolícku univerzitu v tomto regióne podporovať, lebo nám záleží, aby v tomto regióne bola stabilizovaná,“ vysvetľuje spoluprácu medzi Fiľom a univerzitou František Trstenský.

Milan Fiľo by si mal čestný titul prevziať priamo na Katolíckej univerzite v stredu, 13. decembra, potvrdil pre Ružomberský magazín Trstenský.

Vedecká rada KU okrem toho ocenila titulom doctor honoris causa aj profesora Mirona Zelinu za jeho dlhoročnú pedagogickú činnosť. Ten si vyznamenanie prevezme v máji, pri príležitosti Te Deum – konca akademického roka.

Milan Fiľo (vľavo) a rektor Katolíckej univerzity Jozef Jarab na archívnej snímke z mája 2017. Zdroj: t2.sk

Titulná fotografia – Zasadanie Vedeckej rady KU počas schvaľovania čestných titulov.  Za predsedníckym stolom (druhý zľava) Bernard Bober, Veľký kancelár KU; (uprostred) Jozef Jarab, rektor KU; (druhý sprava) František Trstenský prorektor KU a (celkom vpravo) Peter Krška, dekan Pedagogickej fakulty KU.  Zdroj: www.t2.sk

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.