Povrchové úpravy terénu sa vždy nedoťahujú do záverečných prác. Mesto má 21 poradcov primátora

Keď sa šturmuje s odovzdaním prác na ktoré tlačí dátum, potom sa v meste mnohé už nedokončí.

Prevarené a z kotla vyškrabané zbytky asfaltu, ktoré nenašli priestor pre umiestnenie na výtlkovej jame plátajúcej mestskej vozovke, už síce nezostávajú vykydnutím na tráve, tak ako v minulosti, no objavuje sa nový fenomém. 

Zemné a výkopové práce s pokladaním potrubí a rôznych káblov ostávajú často nedokončené. A to poväčšine na miestach, odkiaľ je ďalej od hotela Kultúra a geografického stredu mesta. Akýsi staromazácky zvyk, nechať niečo aj iným, aby to iní za nich po firmou odklepnutej a odfajknutej práci dotiahli do konca.

Dostať terén po nich do pôvodného stavu, a to tam, kde existoval kompaktný zatrávnený plátok lúky na ktorej deti sídliska hrali futbal (a aby si nerozbili kolená na špicatých skalách), potom nezostáva nič iné, len nástup a súkromná občianska iniciatíva dobrovoľníkov s fúrikom a pracovným náčiním. 

Občiansky domáhať sa dokončenia prác u miestnych úradov samosprávy býva ťažké, často komické, pri úradníckom vysvetľovaní si, kto za čo zodpovedá a komu patrí 1,4 metra dĺžky povrchu chodníka spájajúceho sa s iným chodníkom pri križovatke ciest, odkiaľ trčia kĺzajúce sa granule 4 až 7 centimetrových štrkových skál, a to na naklonenom teréne, na  ktorých sa môžete pokĺznuť a zlomiť si končatinu. (Po položení novej chodníkovej dlažby križovatka Cesta do Baničného a ul. K. Sidora – október 2015, dodnes nekvalifikovane a nekvalitne zakončený spoj).

Sotva len na jar sa dokončila dlažba pred hotelom Kultúra, no kúsok za ňou prechádzka pešou zónou na Podhore už od Domäska, môže byť spojená s pristupením tancujúcej kocky pod nohami. Aj tam by už polámaná dlažba bortiaca sa pod kolesami ťažších zásobovacích vozidiel potrebovala okamžitú opravu a výmenu prasknutých dlaždíc. 

Po jednej mestskej udalosti minulých mesiacov, keď bývalý poslanec z Políka Ján Kolík, zabojoval za zrušenie a označenie jednej pyšne sa týčiacej stavby (a akejsi  budujúcej sa chatky postavenej bez stavebného povolenia na čierno Na dielci), vymenoval v minulých dňoch primátor mesta 21-člennú komisiu poradcov. 

Generál a primátor tak zavelil k ofenzíve a prerodom mesta vo svojom druhom volebnom období, kde treba toho ešte hodne stihnúť. Nebývalý mozgový trust mesta s odborníkmi pre rôzne oblasti a záležitosti komunálneho života (početne väčší než poradcovský tím prezidentky SR Zuzany Čaputovej), tak určite veci posunie dopredu a pomôže hlave mesta k naplneniu jeho vízií a cieľov, ktoré sa nestihli realizovať v minulosti.

Bežný občan môže takéto rozhodnutie hodnotiť len pozitívne. Listovaním tlačových správ dozadu s jeho zafixovaným vedomím naplniť aj bývalé zámery dávnejších mestských zastupiteľstiev a mét je toho pomerne dosť.

Provizórne súčasné parkovisko dažďových vôd a prachu pri synagóge; kozím parkom nazývaný priestor na Podhore, kde sa kedysi mal budovať Aupark, na ktorý už starší občan mesta skoro zabudol; doriešenie a vysporiadanie sa s oploteným 10-árovým priestorom pri bytovke Za dráhou, pri City Markete; premiestnenie štátnych a samosprávnych orgánov a tzv. asistenčného centra do pripravovaných priestorov bývalých administratívnych budov Mondi SCP.

A čo obyčajného občana v horúcom lete zaujíma, keď v jeho meste turizmu neexistuje už 47 rokov (!!!) žiadne letné kúpalisko (popri starej krytej plavárni, ktorá vďaka Bohu a obetavým mecenášom ešte občanovi slúži) hlavne správa, kedy sa prikročí k stavbe novej „indoor swimming pool“ na Lazinách. Krytá plaváreň na Lazinách, podľa bývalých odhadov už mala byť takmer v túto dobu dobudovaná a koncom roka 2019 mala čakať na prvých zákazníkov s relaxačnými a velnesovými požiadavkami. 

Rovnako po bojoch ružomberských priaznivcov kráľovnej športov za výstavbu 400-metrového ľahkoatletického normovaného oválu ako kompenzácie za jej zrušenie pri vybudovaní futbalového štadióna, zostáva pre klačnianskych poslancov mnoho nezodpovedaného. 

Aj o futbalovom štadióne MFK a mene akým by sa mal nazvať, sa nedávno pri účasti najvyšších cirkevných slovenských autorít hovorilo, po tom, čo sa v jeho útrobách otvorila kaplnka a čo jeden z diecéznych duchovných predstaviteľov kopol do futbalovej lopty v strede ihriska.

No dostavajú sa raz aj tribúny za bránkami, aby štadión, kde sa hrá európska liga vyzeral ako úplne dokončený pohľadný futbalový štadión? Veď jednu, a to severnú tribúnu sľúbilo vraj kedysi postaviť Tesco. 

17-teho augusta tohto roku, bude tomu rok, čo primátor mesta Igor Čombor pri príležitosti 80-teho výročia úmrtia Otca národa a jeho osláv vyslovil na panelovej diskusii v kine Kultúra myšlienku o blahorečení A. Hlinku. Určite dobrý zámer a výnimočná snaha povzbudiť duch Ružomberka a sebavedomie jeho občanov, no mediálne však nevedno, v akom štádiu sa dnes toto vyhlásenie nachádza.

Pred mestom okrem konečných dobudovaní diaľnic, rýchlostných ciest a tunela cez Čebrať (čo je úlohou budúcich vlád) je ešte mnoho ďalších výziev a nástrah, čo pripravili základnému školstvu odsúhlasené sociálne balíčky obedov zadarmo. 

Najnovšie 21. júna aj revolta ôsmich slovenských županov dávajúca nahlas vláde vedieť, že im bude chýbať na opravy a stavby ciest a finančné vykrytie nákladov DSS.

Ružomberčanom nezostáva nič iné, a tak so všetkými, ktorí to s mestom myslia vážne, len dokončiť započaté a začať stavať nové.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.