Pred pätnástimi rokmi vytlačila ružomberská tlačiareň Tesfo posledné číslo Spoločníka do každého počasia.

Bolo to v piatok 19. decembra 2003. Posledný dvotýždenník čísla 24, ročníka II. v cene 10 SK oznámil, že od toho dátumu mení aj kontaktné telefónne čísla a redakcie.

Okolnosti tohto rozhodnutia  prichádzajúceho na jeho prvej strane dovtedy druhého najčítanejšieho  28 stranového ružomberského časopisu, vysvetlil čitateľom a verejnosti riaditeľ a konateľ tlačiarne Tesfo Ján Šindléry v jeho príhovore . Ten znel v jeho riadkoch nasledovne :

„Vážení čitatelia,

Držíte v rukách posledné číslo regionálnych novín Spoločník, ktoré vychádza pod mojím vedením. Chcel by som Vám oznámiť príčiny tohto rozhodnutia.

 Kedysi existoval bič na slobodné rozhodovanie ľudí v podobe ideologického tlaku, v dnešnej podobe sa tento tlak zmenil na ekonomický. Vyčítal sa mi spôsob, akým vediem vlastné ,nezávislé, otvorené noviny a ich obsah, ktorým, podľa názorov niektorých ľudí, rozdeľujem občanov mesta na dva tábory.  Vzhľadom na to, že mám rodinu, prosperujúcu firmu, a naďalej chcem žiť v tomto regióne, som sa rozhodol, že takémuto nekompromisnému tlaku ďalej čeliť nebudem.

Napriek tomu, že za 22 mesiacov (44 vydaní), počas ktorých noviny vychádzali a oslovovali všetky spoločenské vrstvy, bolo ziskových len 9 čísel, nie je mi investovaných peňazí ľúto. To, že som bol nútený takéto rozhodnutie urobiť, mi je však ľúto najmä kvôli vám, čitateľom. Mám totiž pocit, že noviny sme nerobili až tak zle, dôkazom je remitenda, ktorá sa z nákladu 4250 kusov pohybovala v rozpätí 2 – 7  percent, čo v priemere vychádza 206 kusov nepredaných výtlačkov jedného čísla. Mrzí ma to aj pre mojich 19 najbližších spolupracovníkov, ktorých som pred časom presvedčil a získal na spoluprácu na tomto projekte. Dnes traja z nich prídu o hlavný príjem.

Chcem vám predstaviť nového vydavateľa novín Spoločník, ktorým je od 1. 1. 2004 Ing. Branislav Močáry, pod vedením ktorého budú od tohto dátumu noviny naďalej vychádzať.

Na záver chcem poďakovať  spolupracovníkom a všetkým prispievateľom, ktorí pracovali na novinách bez nároku na honorár, za to, čo pre noviny po celý čas robili.  Zároveň vám, čitateľom, ďakujem za priazeň, prajem pokojné prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov a veľa úspechov v ďalšom roku.

Ján Šindléry„

Spoločník do každého počasia dnes v cene 0,40 € za výtlačok, prevažne 20 stranový časopis s redakciou v Ružomberku na Poľnej 40/26,  pokračuje po rokoch ďalej. Začiatkom roku 2019 , teda 10 rokov po novej zavedenej finančnej jednotke euro začne písať svoj XVIII ročník.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.