Pri reštaurovaní diela z 18. storočia prišli na prekvapivé zistenia

Pri reštaurovaní diela z 18. storočia prišli na prekvapivé zistenia. Foto: Viktor Mydlo

Akademická maliarka pri oprave unikátnej olejomaľby z Liptovského múzea zistila, že dielo už bolo reštaurátorsky zasiahnuté, avšak nevhodným spôsobom. Okrem toho odhalila aj ďalšie zaujímavosti.

Liptovské múzeum zreštaurovalo umelecké dielo Portrét dámy v hermelínovom plášti. Ide o figurálnu maľbu mladej ženy v slávnostnom oblečení z obdobia okolo roku 1750, ktorú namaľoval neznámy autor olejomaľbou na plátne.

Liptovskému múzeu tento obraz venovala rodina z Paludze (obec v okrese Liptovský Mikuláš, ktorú zatopila voda z priehrady Liptovská Mara – pozn. aut.) v septembri roku 1947.

Historická olejomaľba sa dostala do rúk akademickej maliarky Márie Ďuricovej, ktorá dielo reštaurovala deväť mesiacov – od júna 2022 do marca 2023.

Proces odhalil viaceré poškodenia obrazu

Keď maliarka začala s reštaurovaním, po čase zistila, že maľba už bola v minulosti podrobená reštaurátorským zásahom, vrátane rozsiahlych olejových premalieb. Navyše, obraz bol v minulosti nevhodným spôsobom dublovaný na nové plátno, čo spôsobilo jeho ďalšie poškodenie.

Tvár po odstránení laku a premalieb. Foto: Mária Ďuricová

,,Okrem poškodení z neodborných zásahov, maľba obsahovala aj nános sedimentov a prachu, ktoré vznikli pravdepodobne nevhodnou manipuláciou s dielom,“ informoval marketingový a PR manažér Liptovského múzea Viktor Mydlo.

Ako ďalej uviedol, prvotné reštaurátorské zásahy odhalili aj poškodenia fyzikálneho charakteru, najmä trhliny, poškodenie spôsobené hrdzavením klincov, dieru v plátne a reznú ranu, ktorá sa nachádzala v tvárovej časti diela.

Maľovaná žena trpela zrakovou vadou

Na obraze je možné vidieť mladú ženu z vyššej spoločnosti, ktorá trpela zrakovou vadou. Pri odkrývaní premalieb však zistili, že sám autor portrétu pri maľovaní váhal, kde umiestni polohu pravého oka, čomu nasvedčuje viditeľná kontúra oka, ktorá bola podľa Mydla neskôr premaľovaná a dokonca zakrývaná prameňom vlasov.

Premaľby na očiach. Foto: Mária Ďuricová

,,Kto si prial symetrické zobrazenie pohľadu dámy? Bola to žena, ktorá si želala prikrášliť,  alebo maliar v snahe vyhnúť sa nezdravému pohľadu? To dnes už nezistíme. Vo finále bola dáma namaľovaná tak, ako ju maliar videl. Vrátane očnej vady,“ uzavrel Mydlo.

Reštaurácia Portrétu dámy v hermelínovom plášti predstavovala sumu 3 500€. Liptovské múzeum na jej realizáciu použilo zdroje získané z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia s príspevkom Žilinského samosprávneho kraja.

Fotogaléria

Foto: Viktor Mydlo

Zdroj: TS Liptovské múzeum

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.