Pripravujú výstavbu cyklochodníka v Liptove

Cyklokorytnička je jedna z mála bezpečných cyklochodníkov v dolnom Liptove. Foto: Jaroslav Moravčík
Vážska cyklomagistrála je jedna z najdlhších cyklotrás na Slovensku. Obce Liptova sa dohodli na jej financovaní.

Vážska cyklomagistrála spája viaceré mestá a obce po brehu rieky Váh. Popri trase je možné zastaviť sa pri množstve zaujímavých miest. Svojimi atraktivitami sa chce pochváliť aj Liptov, preto podniká kroky k tomu, aby cyklisti prešli bezpečne od Stankovian až do Liptovského Mikuláša a následne aj ďalej.

V regióne Liptov sa spojili mestá a obce aj Oblastná organizácia cestovného ruchu, aby urýchlili jej výstavbu. Poslanci na marcovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Ružomberku prerokovali Zmluvu o združení – budovanie Vážskej cyklomagistrály, ktorú predkladal 2. zástupca primátora mesta Ing. Ján Bednárik.

Vážska cyklomagistrála sa môže budovať aj v dolnom Liptove

Mesto Ružomberok v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) REGIÓN LIPTOV, obcami Turík, Liptovská Teplá a Bešeňová pracujú už niekoľko rokov na príprave projektovej dokumentácie (PD) Vážska cyklomagistrála.

„V čase, keď sa začala uvedená iniciatíva realizovať, sme mali informáciu, že finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu Vážska cyklomagistrála nebudú zo strany VÚC Žilina alokované,“ uviedol viceprimátor.

Preto sa mestá Ružomberok a Liptovský Mikuláš spolu s liptovskou OOCR dohodli, že finančné prostriedky na uvedenú dokumentáciu budú hľadať spoločne. „Bolo v záujme oboch miest, aby takáto cyklotrasa vznikla a nečakalo sa na schválenie finančných prostriedkov z  kraja. Cez projekty OOCR Región Liptov sme v prvom roku získali finančné prostriedky na prvú etapu trasy Liptovský Mikuláš – Vlachy,“ vysvetlil Bednárik.

Jednu časť uhradí kraj a druhú časť mesto a obce

„Pre rok 2022 sme obdobným spôsobom získali finančné prostriedky na vypracovanie PD pre spodnú časť trasy Turík – Vlachy. V roku 2021 sa zároveň uvoľnila finančná situácia aj na VÚC Žilina v oblasti prípravy projektov na Vážsku cyklomagistrálu. Mesto Ružomberok a kraj sa spoločne dohodli, že PD spodnej časti trasy od Stankovian po Turík bude po etapách pripravovať ŽSK,“ doplnil predkladateľ.

Vypracovanie PD v strednom Liptove sa zrealizovalo v roku 2021. Spracoval ju Dopravoprojekt, ktorý uspel aj vo verejnom obstarávaní PD na trase Turík – Vlachy v dĺžke 15 km. „Za bývalého župana boli priority budovania Vážskej cyklomagistrály v iných oblastiach Žilinského kraja. Z iniciatívy terajšej županky sa príprava projektu rozbehla aj v Liptove,“ uviedol pre RK Magazín J. Bednárik, ktorý je aj krajský poslanec.

Trasa Vážskej magistrály v úseku Ružomberok – Vlachy. Zdroj: Mesto Ružomberok

K dnešnému dňu je spracovaná PD Kraľovany – Stankovany, ktorú financuje Vyšší územný celok (VÚC) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), a začína sa s prípravou trasy Hrboltová – Turík. „Zostávajúci úsek Stankovany – Ružomberok sa zatiaľ nerieši. V príprave je projekt na územné rozhodnutie,“ povedal zástupca ružomberského primátora, ktorý projekt koordinuje.

Mesto Ružomberok ako garant projektu pre dolný Liptov

Mesto Ružomberok v zmluve o združení vystupuje ako garant projektu pre veľkú časť dolného Liptova, podobne aj mesto Liptovský Mikuláš pre úseky v strednom Liptove. „Úlohou nášho mesta bude vydanie Územného a stavebného povolenia (SP). Náklady na PD v sume 41 310 eur bude hradiť OOCR Región Liptov. Po vydaní SP bude mesto spolu s OOCR Región Liptov hľadať finančné prostriedky na realizáciu stavby cez fondy,“ objasnil Bednárik.

Návrh zmluvy vypracovalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Taká zmluva bola schválená aj v meste Liptovský Mikuláš a v príslušných obciach. „V tejto dobe bude prebiehať schvaľovanie predloženej zmluvy na obecných zastupiteľstvách v obciach Turík, Bešeňová, Liptovská Teplá. Obec Bešeňová túto zmluvu už schválila,“ dodal viceprimátor.

V diskusii vystúpil len poslanec Martin Hromada. „Chcem len povzbudiť do tejto aktivity, je to niečo, čo nám pomôže – nielen mestu, ale celému regiónu. Fandím a nech to ide čo najrýchlejšie.“ Následne sa uskutočnilo hlasovanie, v ktorom bolo za všetkých 15 prítomných poslancov.

Článok bol pôvodne publikovaný v júnovom čísle RK Magazínu.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.