Rozvoju IBV v Ružomberku bliká svetielko nádeje na Gejdáku

Téma dlhodobého nedostatku adekvátnych stavebných parciel je v Ružomberku jedným z kľúčových problémov brániacich rozvoju mesta. Dlhodobý nezáujem mesta, ale aj súkromnej sféry spôsobil takmer úplnú absenciu možnosti postaviť si dom v priamo v Ružomberku.

Hoci magistrát pred rokmi začal pracovať až na troch lokalitách možných pre masívny rozvoj IBV, ani jedna z nich nie je stále hotová a vzhľadom na rôzne procesné prieťahy sa ani na Dielci, ani v Černovej a ani na Bielom Potoku stále nestavia a je otázne kedy tomu tak vôbec bude. Nádej na skorý rozvoj IBV v Ružomberku sa tak momentálne upiera len na lokalitu Gejdáka, kde sa plánujú hneď dva projekty individuálnej bytovej výstavby.

Bezmála 80 stavebných parciel, ktoré by v súčte súkromného a mestského projektu IBV na Gejdáku mali vzniknúť kompletne premení dnes neveľmi využívanú lokalitu, z väčšej časti využívanú len na prechod tzv. Kráľovskou cestou ďalej smerom na Kalváriu a Vlkolínec. Výhodou lokality Gejdák a najmä mestského projektu je fakt, že výhradným vlastníkom budúcich 54 stavebných pozemkov je Mesto Ružomberok, ktoré tak bude môcť samo rozhodnúť komu a za akých podmienok budú tieto parcely predané. O všetkom rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva. Pri správnom a transparentnom postupe sa tak dá vyhnúť špekulatívnemu skupovaniu pozemkov a mesto bude môcť pripraviť pozemky najmä pre svojich obyvateľov, ktorí by si v Ružomberku chceli postaviť svoj dom.

Mesto v tomto roku zároveň sfinalizovalo definitívnu podobu ulíc, ktoré v tejto lokalite v budúcnosti vzniknú. Už na prvý pohľad je zrejmé, že rozdelenie parciel a plynulé vymedzenie uličného priestoru dodá celej lokalite mestskejší a urbánnejší charakter než je tomu v okolitých suburbánnych lokalitách. Podľa slov viceprimátora Bednárika by mesto chcelo do konca roka stihnúť aj vydanie stavebného povolenia pre patričnú infraštruktúru, ktorá je pre budúcu stavbu rodinných domov nevyhnutná. Aj pri tomto projekte však ostáva skôr dúfať, že jednotlivé procesné úkony pôjdu adekvátnym tempom a poslanci tak tento rok budú naozaj môcť rozhodovať o spôsobe predaja daných pozemkov. Pomohlo by to aj veľmi slabému realitnému trhu v Ružomberskom okrese, kde momentálne absentuje seriózny rozvojový projekt týkajúci sa IBV.

Skôr ako mestský projekt v IBV je však pravdepodobnejšie spustenie predaja na opačnej strane tzv. Kráľovskej cesty, kde súkromný developer pripravuje pozemky pre výstavbu 25 rodinných domov. Investor už v danej lokalite zrealizoval rozvody vody, vrátane prečerpávacej stanice a hydrantov, čo je možné už aj vidieť. Posledným krokom ostáva preložka sietí na prípojky NN. Kedy presne sa to podarí zrealizovať však nateraz investor konkretizovať nechcel.

Stavebné parcely súkromnej IBV na Gejdáku. Zdroj: Katastrálna mapa ZBGIS.

Samotné pozemky či už na mestskom alebo súkromnom projekte IBV sa nachádzajú na mierne svahovitom území no s o to krajším výhľadom na mesto a široké okolie.  Otázne ale zostáva ako zvládne celá lokalita exponenciálne zvýšený dopravný nápor, keďže súčasná cesta vedúca na Gejdák je pomerne úzka a len sotva vyhovojúca pre dopravnú obslužnosť niekoľko stoviek nových obyvateľov celej lokality. Pre magistrát by však riešenie takéhoto problému bolo oveľa príjemnejšie, než konštatovať fakt, že každoročne si niekoľko desiatok Ružomberčanov stavia domy v okolitých obciach.

Autor zastavovacej štúdie IBV Gejdák: Ing.arch. Pavol Šrankota

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.