Ružomberok bude v nasledujúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

Ilustračná fotografia. Zdroj: Wikipedia
Mestské zastupiteľstvo vzhľadom na ekonomickú situáciu zvýšilo miestne dane a poplatky.

Ružomberská samospráva bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom viac ako 34 miliónov eur. Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Ružomberku na svojom zasadnutí v stredu 12. decembra.

Bežné príjmy budú v nasledujúcom roku tvoriť 32 214 856 eur, z toho príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou budú 1 378 987 eur. Kapitálové príjmy mesta sú odhadované podľa rozpočtu na sumu 270 350 eur a príjmy z finančných operácií vo výške 1 563 794 eur. Bežné výdavky budúcoročného rozpočtu tvoria 32 208 856 eur, kapitálové výdavky sú v rozpočte vo výške 787 825 eur a výdavky na finančné operácie v sume 1 052 319 eur.

Mesto Ružomberok, podobne ako iné mestá a obce na Slovensku, pristúpilo k zvýšeniu miestnych daní a poplatkov. Poslanci schválili Všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktoré upravujú výšku miestnych daní i poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dôvodom na prijatie nepopulárnych opatrení sú vyššie výdavky v dôsledku legislatívnych zmien, vysoká miera inflácie, ceny energií a stavebných materiálov, zvyšovanie nákladov spojených s poskytovanými službami či nenaplnený plánovaný príjem z podielových daní.

„Mesto Ružomberok v minulom období nezvyšovalo dane a miestne poplatky. Už v závere minulého roka sme však verejne avizovali, že nepopulárnym opatreniam, ktoré prijímali vlani mnohé mestá a obce ako reakciu na ekonomickú situáciu na Slovensku, sa v roku 2024 ani v našom meste nevyhneme. Čaká nás ekonomicky ťažké obdobie, musíme preto hľadať možnosti ako zvýšiť svoje príjmy. Dane a poplatky zvyšujeme len do miery nevyhnutnej na zabezpečenie základného chodu samosprávy a poskytovania komunálneho servisu. Ak by sme tak neurobili, dôsledky by boli pre mesto fatálne – od rozpočtového provizória až po obmedzenie výkonu niektorých služieb pre občanov,“ zdôvodnil primátor mesta Ľubomír Kubáň.

Zmeny sa týkajú aj komunálneho odpadu

Predpokladaný výber dane z nehnuteľností je v roku 2024 na úrovni 3 mil. eur, čo predstavuje navýšenie príjmovej časti rozpočtu oproti aktuálnemu roku približne o 830-tisíc eur. Na základe schváleného VZN sa od budúceho roka zvýši v Ružomberku daň z nehnuteľností u rodinných domov zo súčasných 0,25 na 0,40 eur za meter štvorcový a bytov z 0,25 na 0,40 eur za m2. Pri poľnohospodárskych stavbách sa upravuje daň z nehnuteľnosti z 0,35 na 0,45 eur za m2, priplatia si aj majitelia chát zo súčasných 0,8 na 1,20 eur za m2 a garáži z 1 eura na 1,50 eur m2.

Zmeny sa dotknú aj sadzieb poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Od budúceho roka zaplatia obyvatelia Ružomberka za odpad 44 eur, čo je oproti súčasnej sadzbe približne 20-percentné zvýšenie o 8 eur. Nevážený množstvový zber v 110-litrových nádobách bude spoplatnený sumou 303,16 eur/kus a v 1 100-litrových nádobách 3031,6 eur/kus.

Vďaka zmenám miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady u právnických osôb o približne 30 % a fyzických osôb o 20 % sa mestu podarí rozpočet v príjmovej časti zvýšiť v roku 2024 približne o 400-tisíc eur. Napriek tomu to však nestačí a náklady spojené s vývozom komunálneho odpadu sú vyššie ako predpokladaný príjem z vybratému poplatku o približne 451 450 eur. Rozdiel napokon bude musieť samospráva vykrývať z iných príjmov.

Poplatok za rozvoj

„Zvyšovanie daní a poplatkov nikoho neteší, to jednoducho nechce robiť žiadny primátor, žiadne zastupiteľstvo. Treba sa však pozrieť na realitu v našich samosprávach, ktorá nie je priaznivá. Sú to opatrenia nevyhnutné na to, aby sme dokázali poskytovať služby mesta a nemuseli nič obmedzovať. Je to reakcia na nekoncepčné prijímanie legislatívy, ktorá v minulých rokoch fatálne zasiahla mestá a obce. V neposlednom rade mestský rozpočet zaťažujú výdavky na nedoriešené ekonomické a právne problémy mesta, ktoré sme ako nové vedenie mesta zdedili a riešime ich prakticky od nášho nástupu v novembri 2022,“ zdôraznil primátor Ružomberka.

Dodal, že na začiatku príprav budúcoročného rozpočtu bol schodok mesta na úrovni približne 3,2 mil. eur. „Museli sme hľadať zdroje a rozmýšľať úsporne, aby sme zostavili vyrovnaný rozpočet. Chceme však zostať solidárni voči nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva, aj preto sme nešli cestou drastického zvyšovania daní a poplatkov. Ak by sme k tomuto kroku nepristúpili, mesto by skončilo v rozpočtovom provizóriu, čo by malo negatívny dopad na chod mesta, ako aj na financovanie mnohých akcií a aktivít, vrátane dotácií pre kultúru a šport,“ upresnil Ľ. Kubáň.

Od roku 2024 sa budú v Ružomberku zvyšovať aj príspevky za materskú školu na z 20 eur na 30 eur mesačne, v školských jedálňach v materských školách sa zvýšia režijné náklady na 9 eur a pri v školských jedálňach v základných školách na dvanásť eur mesačne. Mesačný pobyt dieťaťa v detských jasliach bude od 1. januára 2024 stáť 300 eur mesačne.

Mestskí poslanci na poslednom tohtoročnom zasadnutí zastupiteľstva tiež rozhodli o zavedení poplatku za rozvoj, ktorý už v mnohých samosprávach funguje niekoľko rokov. Výnos z uvedeného poplatku je účelovo viazaný na krytie kapitálových výdavkov rozpočtu mesta súvisiacich s konkrétnym druhom verejnoprospešných stavieb, napríklad infraštruktúry, verejného osvetlenia, miestnej komunikácie, chodníka, materskej školy a pod. Pre stavby na bývanie je nový poplatok 35 eur za meter štvorcový, pre priemyselné objekty 15 eur. Pôjde o stavby, ktoré dostanú stavebné povolenie po 1. januári budúceho roka.

Zdroj: TS Mesta Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.