Ružomberskí kandidáti na poslancov VÚC odpovedajú na naše otázky (3)

V tretej časti ankety s kandidátmi na poslancov VÚC za volebný obvod Ružomberok ponúkame reakcie Ivana Gregora, Branislava Hrbčeka, Pavla Huráka, Albína Husarčíka a Karola Javorku.

Kandidátov predstavujeme v abecednom poradí. Tým, ktorí nás vo VÚC zastupovali počas končiaceho funkčného obdobia, sme položili štyri otázky. Nových kandidátov sme požiadali o zodpovedanie troch otázok. V prípade presiahnutia nami stanoveného rozsahu boli zaslané vyjadrenia krátené. Za obsahovú, štylistickú a jazykovú stránku odpovedí zodpovedajú samotní kandidáti. 

 

11. Ivan Gregor /45 r., pracovník pohrebnej služby, Ružomberok, Komunistická strana Slovenska/

Neodpovedal.

 

12. Branislav Hrbček /45 r., starosta obce, Lúčky, Slovenská národná strana/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Komunálna politika ma vždy zaujímala. Moju kandidatúru podnietil fakt, sledovať prerozdeľovanie financií VÚC. Samosprávny kraj spravuje v spoločnom balíku financie, ktoré z veľkej miery vtekajú do obcí. A tu je priestor, aby časť týchto financií našla miesto i na podporu Liptova a vo veľkom objeme nekončili len niekde v okolí Žiliny.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

Nakoľko spravujem obec, Obec Lúčky s perspektívou na rozšírenie turizmu a tu vidím veľký potenciál na príliv financií i z iných Štátov, určite to bude podpora tohto odvetvia.

Školstvo. Stredné školstvo by malo začať s programom výučby klasických remesiel na úrovni vyššieho vzdelania, aby tu bola možnosť maturitného ukončenia v danom odbore. V krátkej budúcnosti na Slovensku nebude stavbár, klampiar, tesár.

Cesty. Tu je to bez komentára.

Je ružomberský okres v rámci kraja zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Určite znevýhodnený.  Je tu priestor a mal by byť na väčší záujem o okres, ktorý má jednu z najfrekventovanejších  križovatiek župy.

 

13. Pavol Hurák /35 r., mestský policajt, Ružomberok, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Moje rozhodnutie kandidovať sa formovalo postupne a dlhodobo. Moja kandidatúra je zrelým rozhodnutím muža  ktorý vidí zmysel v tom, že ľudia v našom meste sa budú mať lepšie. Pretože len miesto kde ľudia žijú v spokojnosti dáva záruku, že naše deti vyrastú v zdravom a slušnom prostredí a stanú sa z nich dospelí, na ktorých budeme hrdí. Chcem aby ľudia v tomto meste mali šancu na dôstojný život.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

Podpora vzdelania

Rozvoj infraštruktúry

Rozvoj mládežníckeho športu a turizmu v meste

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Či si myslím, že náš okres je znevýhodnený v rámci župy?  Myslím si že áno ,čo je podľa mňa zapríčinené nedostatočným záujmom poslancov. Práve toto by som chcel zmeniť.

 

14. Albín Husarčík /Ing., 57 r., starosta obce, Liptovská Lúžna, Smer – sociálna demokracia/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Chcel by som pomôcť získať viac finančných prostriedkov do okresu Ružomberok z rozpočtu ŽSK.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

– Oprava ciest lll. triedy v okrese

– viac  financií na sociálne služby

– zlepšenie financovania stredných škôl patriacich pod ŽSK.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Podľa mojich vedomosti, skôr znevýhodňovaný.

 

15. Karol Javorka /MUDr., PhD., 40 r., lekár, Ružomberok, nezávislý kandidát/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Pretože sa už nemôžem pozerať na korupciu a ohýbanie pravdy doteraz volenými našimi predstaviteľmi mestskej aj krajskej samosprávy. Granty a zákazky pseudoverejného obstarávania šité na mieru vybraným „straneverným” firmám, kedy má vysúťažená zákazka vyššiu sumu ako je rozpočet. Tiež podfinancovanie sociálnej oblasti, zdravotníctva a školstva s dôrazom na maximalizovanie príjmov súkromných spoločností hradených z verejných financií.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

–         zabezpečiť rovnomerne a dostupne poskytovanú zdravotnú a sociálnu starostlivosť vo všetkých častiach nášho okresu Ružomberok

–         urobiť verejné obstarávanie naozaj objektívnym a verejným

–         podporovať rozvoj dopravnej infraštruktúry napríklad cestou majetkového vysporiadania miestnych komunikácií v záujme podpory rozvoja podnikateľských aktivít, dostupnosti služieb a turizmu.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Verím, že občania nášho okresu vyšlú vo voľbách do VÚC jasný signál doterajším poslancom aj županovi, ktorých doterajšia práca nepriniesla nášmu okresu, v rámci krajskej právomoci, očakávané výsledky. Doterajší, pre mňa nemí kandidáti, boli len štatistami rešpektujúcimi uznesenia podporujúce iné regióny.

Titulná fotografia – zask.sk

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.