Názory

O tom po tom

Mnohí politickí ašpiranti investujú do predvolebnej kampane nemalé financie. A tak sa stane, že nás po meste prenasledujú stále tie isté tváre, mená a čísla, ktoré na volebnom lístku just nezakrúžkujeme. Prečo je tomu tak?

Spoločnosť

Na čo je nám župa

Viesť diskusiu o tom, či mali vyššie územné celky vzniknúť v podobe, v akej vznikli, je opodstatnené. Ale keď už sú, nemôžeme ich ignorovať. Žilinský kraj len v tomto roku rozdelil viac ako 213 miliónov eur.