Ružomberskí kandidáti na poslancov VÚC odpovedajú na naše otázky (6)

Anketu s kandidátmi na poslancov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) za volebný obvod Ružomberok uzatvárajú odpovede Vladimíra Šimalčíka, Miroslava Štefčeka, Ľubomíra Turana a Lucie Vozárovej.  

Kandidátov predstavujeme v abecednom poradí. Tým, ktorí nás vo VÚC zastupovali počas končiaceho funkčného obdobia, sme položili štyri otázky. Nových kandidátov sme požiadali o zodpovedanie troch otázok. V prípade presiahnutia nami stanoveného rozsahu boli zaslané vyjadrenia krátené. Za obsahovú, štylistickú a jazykovú stránku odpovedí zodpovedajú samotní kandidáti. 

 

26. Vladimír Šimalčík /61 r., starosta obce, Liptovská Teplá, nezávislý kandidát/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Kandidovať som sa rozhodol preto, že prakticky 12 rokov sú v ŽSK tí istí poslanci a za celé obdobie, okrem predvolebnej kampane, som ich ani raz nevidel v našej obci.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

Majetkové vysporiadanie ciest II. a III. triedy v správe ŽSK a zároveň vybudovanie chodníkov v intraviláne obcí.
Vybudovanie strednej zdravotnej školy v Ružomberku, ktorej zriaďovateľom bude ZŠK.
Finančne podporovať kultúrne a spoločenské akcie vo všetkých obciach a mestách.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Ružomberský okres je zo všetkých okresov Žilinského samosprávneho kraja najviac znevýhodňovaný.

 

27. Miroslav Štefček /Ing., 55 r., predseda Poľnohospodárskeho družstva Ludrová, Štiavnička, Smer – sociálna demokracia/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Myslím si, že ľudia v regióne Ružomberka potrebujú lepšie podmienky pre svoj život a VÚC má mnoho možností ako zlepšiť súčasný stav.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolený?

-zachovať a zlepšiť možnosti vzdelávania mladých ľudí.

– zabezpečiť pre školy, zdravotnícke zariadenia a ostatné zariadenia verejnej správy v pôsobnosti VÚC zdravé slovenské potraviny v rámci projektu Národný potravinový katalóg.

– zlepšiť a udržiavať lepší stav ciest v správe ŽSK a pôsobiť na zlepšovanie životného prostredia v regióne.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Je to výsledok práce terajších poslancov VÚC, a či áno alebo nie, na to musia odpovedať ich voliči a títo poslanci musia byť pripravení niesť za svoje výsledky práce zodpovednosť.

 

28. Ľubomír Turan /59 r., zamestnanec TMR, Ružomberok, nezávislý kandidát/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Dňa 4. novembra 2017 sa budú konať voľby do Žilinského samosprávneho kraja. Ako nezávislý kandidát za okres Ružomberok sa budem aj ja uchádzať o hlasy voličov. Dôvod mojej kandidatúry je ako nezávislého poslanca výzva mojich priateľov a priaznivcov, aby som sa zúčastnil volieb, čo som nemohol neprijať, pretože tiež som nespokojný so smerovaním okresu.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste bol zvolený ?

V prípade môjho zvolenia by som sa zameral na činnosti, ktoré sa riešia z pozície Žilinského samosprávneho kraja – sociálne služby, zdravotníctvo, doprava, cesty 2. a 3. triedy, školstvo, stredné školy, ktoré sú zamerané na štúdium, predovšetkým pre potreby papierenského priemyslu a cestovného ruchu. Konkrétne by som sa chcel zamerať  na cestnú infraštruktúru a využiť aktívny lobing na riešenie križovatky Ružomberok  – Štiavnička a Ružomberok -Liptovské Sliače. Ďalšia oblasť, ktorá ma zaujíma sú sociálne služby. Je dôležité rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, pretože demografia okresu hovorí o zvyšujúcom sa počte starších občanov.Bolo by potrebne aj zlepšiť so všetkými zainteresovanými organizáciami integrovanú dopravu v regióne.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný ?

Na túto otázku v tejto chvíli nemôžem zodpovedne odpovedať, lebo nemám podklady a informácie o rozdeľovaní a prideľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu VÚC pre okres Ružomberok a iné okresy. Z môjho osobného pohľadu je okres Ružomberok asi  znevýhodňovaný, čo môžeme napríklad vidieť v cestnej infraštruktúre v okrese v porovnaní s cestnou infraštruktúrou iných okresov.

 

29. Lucia Vozárová /Mgr., 37 r., pokladníčka, Ružomberok, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko/

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Dôvod prečo som sa rozhodla kandidovať je jednoduchý, myslím, že si zaslúžime viac a vysvetlím to ako normálny človek, ktorý odmalička v Ružomberku žije a chce tu vychovávať aj svoje dieťa. Počas celého života som sa snažila byť prísna v práci hlavne voči sebe, preto najdôležitejším dôvodom bolo, že nie som spokojná s fungovaním nášho kraja, myslím si , že práca poslanca by nemala byť skončená po pár hodinách , ale poslanec by mal fungovať komplexne aj mimo stanovený čas.

Ktoré tri priority by ste chceli presadiť, ak by ste boli zvolená?

Som kandidát, ktorý robí prácu a nie politiku, pokiaľ viem, že sľub je nesplniteľný , tak ho nedávam, tak isto polemizovať o prioritách, ktoré chcem presadiť by bolo nezodpovedné, pokiaľ nemám tu možnosť ich vykonať. Budem sa snažiť podporovať všetky aktivity v prospech okresu, aby okres dostal to, čo potrebuje a aby mohol rásť a rozvíjať sa, tak isto sa budem snažiť o vyrovnané hospodárenie, či už na úrovni okresu alebo kraja.

Je ružomberský okres v rámci župy zvýhodňovaný alebo znevýhodňovaný?

Zmeny je potrebné urobiť hlavne na úrovni štátu, župa stojí na rozpočte, ktorý musí byť schválený, čiže posudzovať, či sme v niečom ako okres znevýhodnení je posudzovať terajších poslancov. Najväčšie problémy nášho okresu pozná každý.

Titulná fotografia – zask.sk

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.