Ružomberskí školáci nahliadli do zákulisia Liptovského múzea

V piatok sme si pripomenuli Medzinárodný deň múzeí. Pri tejto príležitosti pripravilo Liptovské múzeum v Ružomberku vzdelávací program pre školské skupiny. Žiakom a vyučujúcim priblížili, ako to funguje za bránami múzea.

Podujatie otvorila prednáška historičky Viery Kunovej, ktorá návštevníkom predstavila jednotlivé zariadenia a expozície múzea, v stručnosti sa tiež venovala histórii.

„Potom im boli teoreticky, ale aj prakticky priblížené niektoré pracovné pozície a zákulisná činnosť v múzeu, o ktorej žiaci, ba ani mnohí dospelí bežne nevedia,“ informovala kultúrno-výchovná pracovníčka múzea Ľubica Drusková, ktorej pracovná náplň bola taktiež spomenutá.

Jej menovkyňa – Ľubica Drusková z ekonomického oddelenia predviedla aj výrobu jemnej ručne paličkovanej čipky. Tá sa v minulosti využívala ako súčasť kroja.

O povinnostiach dokumentátora či o tom, ako sa z pre nás už nepotrebnej veci môže stať muzeálny predmet sa deti s učiteľmi dozvedeli od Mariany Murčekovej. O inštalovaní výstav či úprave, čistení a ošetrovaní krojov alebo starých historických textílií porozprávala výtvarníčka a reštaurátorka textilu Beata Vrlíková. Konzervátor Pavol Lofaj návštevníkov zasvätil do čistenia, úpravy a konzervovania drevených plastík.

Obraz o fungovaní múzea deťom doplnila knihovníčka Janka Saganová, ktorá ich oboznámila s činnosťou muzeálnej knižnice. Vysvetlila, na čo je užitočná odborná literatúra či staré knihy a záznamy.

„O tom, že sa žiakom aj učiteľkám podujatie  páčilo,  svedčil ich záujem a otázky na pracovníkov. Z múzea odchádzali veľmi spokojní,“ skonštatovala Drusková.

Foto – archív Liptovského múzea   

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.