Ružomberskí zamestnávatelia: chýbajú nám ľudia

Veľkých aj menších ružomberských zamestnávateľov sme sa pýtali, aký je pracovný trh v meste, či dokážu nájsť dostatok kvalifikovaných ľudí, ale aj to, či ich vedia zaplatiť. Zo šiestich oslovených odpovedali len traja.

Ak sa na túto otázku pozeráme z pozície Mondi SCP, pre ľudí v regióne sme atraktívny zamestnávateľ a kvalifikovaní ľudia majú záujem u nás pracovať. Sme najväčším súkromným zamestnávateľom v regióne, pričom v súčasnosti zamestnávame vyše tisíc zamestnancov interne a ďalších niekoľko tisíc v rámci dodávateľského reťazca.

Ivana Keyzlarová z Mondi SCP.

Plne si uvedomujeme, že za úspechmi nášho dlhoročného pôsobenia v regióne stoja kvalitní a pracovití ľudia, ktorých si vážime a sme na nich právom hrdí. My im ako zamestnávateľ poskytujeme stabilné zamestnanie s bohatým balíčkom zamestnaneckých výhod týkajúcich sa zdravia, kultúry a športu. Tiež sú známe naše štandardy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. No a v neposlednom rade, naši zamestnanci majú príležitosť sa neustále vzdelávať, pracovať s najmodernejšou technológiou a majú šancu na profesionálny rozvoj v rámci medzinárodnej organizácie.

Táto vzájomná synergia zatiaľ funguje, ale aj my si uvedomujeme, že pracovný trh sa mení a vyvíja. Mladí ľudia v dnešnej dobe nemajú záujem pracovať v priemyselných odvetviach, a preto sme začali intenzívne spolupracovať so Strednou odbornou školou polytechnickou v Ružomberku a niekoľkými slovenskými univerzitami.

Spolu s polytechnickou školou sa nám spoločne podarilo už v roku 2016 otvoriť odbor mechatronik a od budúceho školského roka otvárame úplne nový odbor chemik – operátor. Sme veľmi radi, že sa nám takýmto spôsobom darí podporovať rozvoj a vzdelávanie mladých ľudí. Študenti majú možnosť nadobudnúť praktické zručnosti priamo vo výrobe pod vedením skúsených pracovníkov z Mondi SCP. Šikovní žiaci s pozitívnym a zodpovedným prístupom k práci, ktorí úspešne dokončia štúdium, budú mať vždy v našej spoločnosti dvere otvorené.

Ivana Keyzlarová, riaditeľka ľudských zdrojov Mondi SCP, a. s.

 

Zo spoločnosti Galmm nám osobnú fotku neposkytli.

V Ružomberku nie je dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, na stredných školách v našom meste chýba praktická výučba študentov, a aj učebné osnovy nie sú nastavené tak, aby odrážali aktuálnu situáciu na pracovnom trhu, ktorá sa za posledných dvadsať rokov výrazne zmenila.

Čo sa týka pokrytia pracovného trhu v Ružomberku – ľudia častokrát musia za prácou dochádzať do iných okolitých regiónov, kde je viac stabilnejších zamestnávateľov, sú tam väčšie možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu.

Situácia v Ružomberku je v porovnaní so susednými mestami kritická – za posledné roky sem neprišiel žiadny väčší zamestnávateľ a nie sú tu mestom vytvárané podmienky na príchod nových investorov.

Katarína Macurová, ekonomický úsek – personálne oddelenie GALMM, s. r. o.

 

Poľnohospodárstvo je špecifická časť súčasného hospodárstva v krajine. V Liptove kedysi bola jedna stredná odborná škola a dve učilištia, ktoré vychovávali odborníkov výlučne pre poľnohospodárstvo. Dnes zostala len jedna trieda v Liptovskom Mikuláši.

Miroslav Štefček z PD Ludrová.

Máme absolútny nedostatok ľudí – agronómov, ošetrovateľov, traktoristov, kovoobrábačov a podobne. Snažíme sa oslovovať mladých ľudí už počas školy a tých, ktorí majú záujem, individuálne pripravujeme, aby k nám nastúpili a boli schopní robiť dobre svoju prácu. V poslednej dobe sme takto zamestnali dvoch študentov a aktuálne pracujeme s ďalším potenciálnym vyučeným človekom. Dnes im už dokážeme ponúknuť porovnateľné finančné a časové podmienky ako iné výrobné podniky v meste a okolí. Napriek tomu nám ľudia chýbajú.

Zamestnávame približne sto ľudí. Potrebujeme široký záber profesií – stavebná výroba, doprava, poľnohospodárstvo. Najväčší problém vidíme v pracovných návykoch a vôbec v chuti a vôli pracovať. To je jediné kritérium, ktoré dnes zostalo pre prijatie do zamestnania. Vo všetkom ostatnom vieme záujemcu vyškoliť a vzdelať. Citeľne sa však vytratila aj lojálnosť k zamestnávateľovi. Ak niekoho vychováme a zaučíme, získa nové vedomosti a zručnosti, mnohokrát odíde a sme na začiatku problému.

Z úradu práce nevieme získať kvalifikovaného pracovníka so záujmom o prácu. Najhoršie je, že nie je už ani záujem o štúdium odborných povolaní. Poľnohospodárstvo nie je už práca o 365 dňoch na poli a s hnojom. Dnes je to moderná a špecializovaná výroba, traktorista musí byť skôr IT špecialista ako mechanik, aby vedel elektronikou a počítačmi prešpikovaný traktor ovládať.

Snažíme sa rozprávať aj s našimi zamestnancami, aby pôsobili na svoje deti a priviedli ich k práci v poľnohospodárstve, ale zatiaľ je to málo a môžem povedať, že už aj v Liptove máme družstvá a farmy, kde musia zamestnávať ľudí z cudziny. Na poliach tak už robia Ukrajinci aj Srbi. Našim ľuďom akoby chýbala hrdosť na pôdu, poľnohospodársku prácu a vôbec na našu krajinu.

Miroslav Štefček, predseda PD Ludrová a podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Titulná fotografia – priestor výroby v spoločnosti Galmm. Zdroj: Galmm.sk

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 5/2018.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.