Ružomberský akademický maliar dostal najvyššie ocenenie kraja

Ocenené osobnosti. Zdroj: TS ŽSK
V Slovenskom komornom divadle v Martine boli odovzdané ocenenia osobnostiam, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju a prezentácii ŽSK. V kategórií Pamätná plaketa bolo ocenených päť osobností a jedno občianske združenie. Cenu ŽSK si prevzali tri osobnosti.

Svoje návrhy na ocenených v oboch kategóriách mohla zasielať aj verejnosť. Návrhy na Cenu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) boli posúdené výberovou komisiou a schválené Zastupiteľstvom ŽSK. Cena ŽSK je najvyšším vyznamenaním, ktoré môže udeliť samosprávny kraj osobnostiam, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju a šíreniu jeho dobrého mena na Slovensku aj v zahraničí. V tomto roku bola udelená trom osobnostiam.

Najvyššie ocenenie kraja dostal v sobotu 9. decembra profesor akad. mal. Ján Kudlička, ArtD. za celoživotnú umeleckú tvorbu v oblasti výtvarného umenia a reprezentáciu ŽSK. „Ružomberčan, pán profesor Kudlička je významnou osobnosťou výtvarného umenia, ktorá presahuje hranice regiónu i Slovenska. I v súčasnosti je veľmi aktívny nielen na poli umenia. Teším sa z každej našej spolupráce. Ďakujem za jeho celoživotnú tvorbu, lokálpatriotizmus a široké pole aktivít, ktorými robí nášmu mestu i kraju dobré meno,“ povedal Ľubomír Kubáň, primátor mesta Ružomberok, ktorý profesora Kudličku na ocenenie navrhol v septembri tohto roka.

Akademický maliar, grafik, ilustrátor, spisovateľ a taktiež pedagóg Ján Kudlička sa zaoberá kresbou, plastikou, fotografiou a realizáciami výtvarných diel. Ako pedagóg pôsobil v Bratislave, Banskej Bystrici, poľských Katoviciach a v Ružomberku. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku viedol Katedru výtvarnej výchovy. Usporiadal mnoho autorských výstav doma i v zahraničí. Vydal desiatky monografií, odborných publikácií, umeleckých textov a je držiteľom viacerých ocenení. Centrom jeho celoživotného záujmu sa stala krajina, predovšetkým Liptov a Orava.

Akademický maliar Ján Kudlička. Zdroj: Galéria Rozeta/Zuzana Hrušková

Do siene slávy pribudli aj ďalšie osobnosti

Ján Kudlička v krajine nachádza inšpiráciu aj pre svoje hlavné sakrálne témy, ktorými sú Madona, Korpus a Pieta. Podieľal sa aktívne na vzniku a činnosti novootvorenej galérie súčasného umenia Galérie Rozeta v Ružomberku a taktiež stál pri vzniku a kreovaní festivalu Fullove dni. Jeho diela nájdeme v galériách po celom Slovensku i v súkromných zbierkach a nadáciách doma a v zahraničí. Prof. Kudlička sa zo zdravotných dôvodov oceňovania nemohol zúčastniť.

Spolu s Jánom Kudličkom ŽSK ocenil folkloristu a muzikanta Rudolfa Patrnčiakain memoriam známeho futbalistu a reprezentanta ČSR Adolfa Scherera. Pamätnú plaketu ŽSK si za svoju odbornú činnosť odniesol aj Jiří Přibyl, zástupca riaditeľa Liptovského múzea v Ružomberku a jeho dlhoročný pracovník.

Okrem J. Přibylu odovzdala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová „Pamätnú plaketu“, ktorá sa udeľuje za osobitný prínos, aj ďalším piatim laureátom: Mons. Tomáš Galis – za osobitný prínos pri zriadení a rozvoji Žilinskej diecézy i za podporu spoločenského a duchovného života v Žilinskom kraji. Vladimír Janiga – za dlhoročný výnimočný prínos v oblasti kultúry a zachovávanie umeleckého kováčstva v Žilinskom kraji a na Slovensku.

Marcela Dobešová – za aktívnu a dlhoročnú pomoc sociálne slabším a zraniteľným skupinám obyvateľov v Žilinskom kraji. Ľudovít Kupkovič – za celoživotný prínos v oblasti architektúry, výtvarnej fotografie, umeleckej i vydavateľskej tvorby a rozvoj spoločenského života v Žilinskom kraji. Združenie na záchranu Lietavského hradu – za dlhoročný mimoriadny prínos pri obnove a zachovávaní Lietavského hradu ako významnej kultúrnej pamiatky Žilinského kraja.

Zdroj: TS ŽSK, FB/Mesto Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.