Sola Gratia – Spiritualita v umení Jaroslavy Šickovej – Fabrici

dav

Sola Gratia – spiritualita v umení Jaroslavy Šickovej – Fabrici je názov novej výstavy, ktorú si do konca februára môžete pozrieť v univerzitnej knižnici. Uvidíte komornú sochársku tvorbu, ale aj inštaláciu a veľkoplošné fotografie monumentálnych diel umelkyne. 

V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku bola 17. januára počas konferencie Expresívne terapie vo vedách o človeku 2019, ktorú organizovala Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PF KU,  slávnostnou vernisážou otvorená výstava profesorky Jaroslavy Šickovej – Fabrici pod názvom SOLA GRATIA. V sprievodnom, hudobnom programe vystúpil umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Evald Danel so svojou manželkou. Koncepciu výstavy a rovnako i kurátorskú taktovku prevzala docentka Ľuba Belohradská. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia monografie autorky pod názvom Art & Art therapy.

Výstava predstavuje nielen komornú sochársku tvorbu, ale aj rovnomennú inštaláciu a veľkoplošné fotografie monumentálnych diel vytvorené počas sympoziálnych aktivít umelkyne. V súčasnosti autorka inklinuje ku keramike, ktorú následne koloruje a glazuje.  Tematicky prechádza od figurálneho a nefiguratívneho sochárskeho prejavu až k rozkladu formy a odhmotneniu objektov. Venuje sa komornému i monumentálnemu sochárstvu. Jej diela charakterizuje silný spirituálny podtext, ktorý vyjadruje prostredníctvom symbolov. Viacvrstvovosť a viacvýznamovosť, dodáva jej dielam osobitú poetiku. Sola Gratia, Náruč, Vyklonenie z ničoty, Loďka, Ranná rosa…to sú len niektoré názvy diel, ktoré budete mať možnosť vidieť do 28. februára na modrom podlaží knižnice.

Akademická sochárka Jaroslava Šicková – Fabrici   vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení figurálneho sochárstva u profesorov  Jozefa Kostku a Jána Kulicha. Od 80. rokov pracuje a pedagogicky  pôsobí aj ako arteterapeutka. Za svoj významný prínos v oblasti výtvarného umenia a tvorby, získala v roku 2009 na Karlovej Univerzite v Prahe titul profesora. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave. Spolu so svojim manželom akademickým sochárom Jánom Šickom sa pravidelne zúčastňujú na mnohých sochárskych a keramických sympóziách nielen na Slovensku, ale predovšetkým v zahraničí (Japonsko, Taliansko, Austrália, Južná Kórea, Portugalsko…). V roku 2000 založila organizáciu Terra Therapeutica – združenie slovenských arteterapeutov.

Zdroj – Tlačová správa Univerzitnej knižnice v Ružomberku.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.