Spaľovanie odpadu je zakázané

Ilustračná fotografia. Zdroj: pexels.com
Za uplynulé týždne sa na Mestskú políciu ozvalo viacero osôb, ktorí nahlasovali straty a nálezy mobilov, peňaženiek či dokladov. Okrem toho obyvatelia nahlásili aj nelegálne spaľovanie odpadu, neprispôsobivého hosťa v podniku a agresívnu bezdomovkyňu v nemocnici.

 Nelegálne spaľovanie odpadu

V pondelok 6. júna podvečer prijal operačný príslušník Mestskej polície (MsP) v Ružomberku telefonické oznámenie, že v Bielom Potoku niekto spaľuje odpad a zadymil celú dolinu.

,,Podľa dymu nebolo pre hliadku ťažké identifikovať pôvodcu. Hliadka ho vyzvala, aby spaľovanie odpadu ukončil,“ uviedla polícia, ktorá zistila, že išlo o 40-ročného muža, ktorý spaľoval staré seno. Pretože spaľovať odpad je zakázané Všeobecne záväzným nariadením mesta (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Ružomberok, policajti mužovi uložili blokovú pokutu.

Podľa MsP biologicky rozložiteľný odpad je možné kompostovať vo vlastnom kompostovacom zariadení, odvezením na vlastné náklady do zberového dvora alebo uložením do určených vriec a nádob. Pri porušení uvedeného VZN mesta môže MsP Ružomberok uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 33 eur. Primátor mesta v zmysle platných zákonov môže uložiť pokutu do výšky 1500 eur fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikateľom až do výšky 6 638 eur.

Opitý hosť slovne obťažoval obsluhu aj ostatných hostí

V stredu 8. júna večer preverovala hliadka Mestskej polície telefonické oznámenie na sídlisku Roveň. ,,Obsluha jedného z podnikov sa na číslo 159 obrátila so žiadosťou o prítomnosť hliadky, pretože majú problém s agresívnym hosťom. Mladý muž mal byť arogantný a vulgárny nielen k obsluhe, ale takisto k ostatným hosťom,“ uviedol Roman Jankovič z MsP Ružomberok.

Hliadka po príchode na miesto zistila, že muž, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, sa hrubo správa k prítomným hosťom a po upozornení obsluhou sa terčom slovného útoku stala aj obsluha. Z predloženého dokladu totožnosti policajti zistili, že išlo o 30-ročného Ružomberčana. Za hrubé správanie mu na mieste uložili blokovú pokutu za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a vyzvali ho, aby podnik opustil.

Opitá bezdomovkyňa zamestnala celý personál v nemocnici

Odtiaľ išli mestskí policajti rovno na urgentný príjem do Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN). ,,V ambulancii na ošetrení sa nachádzala opitá agresívna žena, ktorá svojím neprispôsobivým správaním zamestnala celý zdravotnícky personál,“ informovala polícia. Hliadka hneď po príchode spoznala 53-ročnú bezdomovkyňu, ktorá sa po uliciach mesta túla už dlhú dobu. Po upokojení a ošetrení hliadka neprispôsobivú ženu vyviedla z nemocnice.

Straty a nálezy

Posledné týždne na Mestskej polícii v Ružomberku sa nesú v znamení strát a nálezov. V piatok 3. júna večer priniesli na Mestskú políciu nájdený mobilný telefón, ktorý bol následne odovzdaný majiteľovi z Liptovskej Osady.

V sobotu 4. júna nad ránom motohliadka prevzala telefón a peňaženku od muža, ktorý veci našiel pri moste do Likavky. Vďaka dokladom v peňaženke policajti veci vrátili majiteľke z Likavky.

V tom istom čase pešia hliadka na Námestí Andreja Hlinku našla dámsku peňaženku, v ktorej sa nachádzali občiansky, vodičský a technický preukaz, bankomatové karty a malá hotovosť. Policajti peňaženku odovzdali žene z Ružomberka.

O niečo neskôr, opäť tá istá hliadka, našla mobilný telefón značky Motorola. V tomto prípade bol telefón zablokovaný, preto sa nepodarilo zistiť majiteľa. Ten sa môže o nájdenom telefóne informovať na Mestskej polícii v Ružomberku.

V sobotu 4. júna podvečer išiel obyvateľ na Ulici R. Dúbravca vysypať smeti. V kontajneri našiel pánsku tašku s telefónom. V tom čase po ukradnutej taške s mobilom pátrala hliadka obvodného oddelenia, preto policajti tašku odovzdali majiteľovi.

V nedeľu 5. júna bola na Hrabovskej ceste pri nákupnom centre nájdená peňaženka, v ktorej sa nachádzal len občiansky preukaz (OP). Majiteľ sa však v Ružomberku dlhodobo nezdržiava, preto bola peňaženka aj OP odovzdaná štátnej polícií.

V utorok 7. júna žena odovzdala hliadke peňaženku, ktorú našla na ulici A. Bernoláka. V nej sa nachádzala hotovosť 112 eur. O deň neskôr sa na Mestskú políciu dostavil muž, ktorý vedel dôveryhodne opísať obsah peňaženky a preto mu ju policajti odovzdali.

Vo štvrtok 9. júna našiel na Ulici Podhora v bankomate zabudnutú hotovosť 100 eur 71-ročný muž z Ružomberka. Tú policajti po spísaní úradného záznamu na Mestskej polícii odovzdali majiteľovi, 66-ročnému Ružomberčanovi. Vec si mestskí policajti overili aj na kamerovom zázname, pretože bankomat a jeho okolie sníma jedna z kamier.

V piatok 10. júna skoro ráno Mestskej polícii oznámila vedúca potravín v centre mesta, že jedna zákazníčka si u nich v predajni zabudla doklady. Tie patrili mladej žene z Lúčok, preto boli odovzdané štátnej polícii.

Zdroj: MsP Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.