Spoločný podnik s Milanom Fiľom, návrat ,,kontroverznej” vety či rekonštrukcia Podhory. Aj o tom rokovali poslanci na septembrovom zastupiteľstve

V stredu 29. septembra opäť zasadlo mestské zastupiteľstvo. Medzi najdiskutovanejšie body rokovania patrila otázka či bude mesto spoločne podnikať na Maline Brde s Milanom Fiľom alebo či sa veta o ochrane pred účinkami zápachu v meste vráti do územného plánu. 

Rekonštrukcia Podhory

Mesto pripravuje projektovú dokumentáciu pre komplexnú rekonštrukciu pešej zóny ulice Podhora v hodnote 10-tisíc eur. Na rekonštrukciu Podhory darovala mestu spoločnosť Mondi SCP 50-tisíc eur. 

,,Nechceme v žiadnom prípade robiť medzinárodnú súťaž, ktorá bude trvať tri roky a budú sa k nej vyjadrovať mnohí architekti. Proces je akútny, treba to urobiť čo najrýchlejšie a dôkladne,” povedal na septembrovom rokovaní metského zastupiteľstva primátor Igor Čombor. 

Rekonštrukcia pešej zóny pôvodne nebola zaradená do investičného plánu. Mesto k nej pristúpilo dodatočne. Na jej zlý stav upozorňujú samotní obyvatelia aj poslanci. Na rekonštrukciu Podhory sú napokon vyčlenené aj finančné prostriedky, ktoré boli pôvodne určené na revitalizáciu oddychového parku v Černovej. Ide o 65-tisíc eur.

Doplnenie chodníkov v urnovom háji 

Mestskí poslanci odobrili aj nové chodníky na mestskom cintoríne v urnovom háji. Na doplnenie nových chodníkov je potrebné v tomto roku vypracovať projektovú dokumentáciu a následne v budúcom roku chodníky zrealizovať. Projektová dokumentácia bude stáť 2 500 eur.  

Poslanci nesúhlasili s predajom pozemkov na Kalvárii 

Spoločnosť CPI Slovakia, ktorá je vlastníkom pozemkov na Kalvárii, ponúkla pozemky mestu za viac ako 2 milióny eur, pričom meter štvorcový by stál 208, 43 eur. Poslanci aj na odporúčanie mesta nezahlasovali za predaj. 

Zriadenie Environmentálneho centra v Ružomberku v Bjornsonovom dome

Poslanci schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zriadenie Environmentálneho centra v Ružomberku v Bojornsonovom dome. Na základe výzvy ministerstva životného prostredia mesto plánuje pripraviť projekt, ktohé zámerom je aj rekonštrukcia Bjornsonovho domu. Cieľom projektu je realizácia informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Plánovaný rozpočet je približne 500-tisíc eur, mesto sa bude spolupodielať na financovaní piatimi percentami. 

Mesto chce pokračovať v miestnej poriadkovej službe, bude žiadať o grant
Radnica sa bude znovu uchádzať o dotáciu ministerstva vnútra v projekte Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). Podanie žiadosti schválili mestskí poslanci. Projekt v hodnote 51-tisíc eur si vyžiada spolufinancovanie mesta vo výške takmer 2600 eur. Prostriedky by pokryli mzdy troch pracovníkov po dobu 15 mesiacov. O pilotnej fáze projektu v Ružomberku si môžete prečítať v našom archívnom článku.

Bude mesto spoločne podnikať na Maline Brde s Milanom Fiľom?

Primátor Igor Čombor bude s Milanom Fiľom rokovať o vstupe mesta do spoločnosti Skipark. Mandát mu schválilo mestské zastupiteľstvo. I keď časť poslancov neodporúčala kupovať podiel vo firme a navrhovali iné spôsoby podpory mesta v rozvoji lyžiarskeho strediska. Prenájom či predaj pozemkov, vybudovanie infraštruktúry alebo formu úľavy.

Poukazovali pritom aj na zlé skúsenosti mesta v spoločných podnikoch napr. s futbalovým klubom MFK Ružomberok, kde bolo potrebné zvyšovanie imania, mesto navyše v tomto prípade prišlo aj o svoje pozemky.

Vedenie mesta oslovil s ponukou na spoluprácu veľkopodnikateľ v papierenskom podniku Milan Fiľo, ktorý postupne skupuje areál cez svoje firmy. V spoločnom biznise by mohli čerpať prostriedky z eurofondov na modernizáciu strediska, dodal primátor.

Mesto by do spoločného podniku vstúpilo peňažným vkladom. V rokovacom materiáli sa uvádza 30 percentný podiel vo výške 300-tisíc eur. Presný pomer vzíde podľa viceprimátora Michala Lazára z rokovaní.

Vetu o ochrane pred účinkami zápachu v meste vrátili do územného plánu

Smrekovica, 2019. Mestské zastupiteľstvo schvaľovalo Zmeny a doplnky č. 4 k územnému plánu. Popri viacerých zmenách poslanci odsúhlasili aj vypustenie formulácie o ochrane pred účinkami zápachu v meste.

Išlo o vety: „na území mesta neuvažovať o lokalizácii prevádzok produkujúcich obťažujúci zápach, pri povoľovaní investičných zámerov dôsledne uplatňovať environmentálne hodnotenie a platnú legislatívu.“ a „Neuvažovať na území mesta so zariadením na spaľovanie a spoluspaľovanie odpadov“, ktoré boli nahradené inými formuláciami.

Nasledovala petícia iniciatívy Za zdravý Ružomberok aj tlak verejnosti, poslanci žiadali vypustené formulácie do Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o územnom pláne vrátiť naspäť. To sa aj minulú stredu podarilo. Aj keď to nebol úplne hladký priebeh.

Poslanci nemali pred sebou totožný materiál, ktorý bol pôvodne prerokovaný na komisiách a Mestskej rade. Kým pôvodná verzia obsahovala návrat spomínanej formulácie do VZN, v novej už nefiguroval. V zákonnej lehote totiž materiál pripomienkovala spoločnosť Mondi SCP, ktorá poukazovala na sporný a nejednoznačný výklad viet a žiadala ju vypustiť, resp. upraviť. V novom materiáli stálo, že mesto pripomienke vyhovelo.

Samotnému rokovaniu predchádzal otvorený list poslanca Juraja Burgana aj stanovisko aktivistov. Viceprimátor Michal Lazár počas zasadnutia vzniesol procedurálny návrh, aby poslanci hlasovali za pôvodný materiál. Ak by jeho návrh nemal dostatočnú podporu, opustil by plénum. Mestské zastupiteľstvo napokon procedurálny návrh ako aj pôvodný materiál vrátane „kontroverznej“ vety odsúhlasili.

Autorky textu: Nikola Marhefková, Anna Zábojníková. Titulná fotografia: Viktor Mydlo

 

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.