Stavba bytovky, revitalizácia Kalvárie, rozšírenie hrobových miest. Aké investície plánuje radnica na tento rok?

Väčšina zo 4 a pol miliónového balíka na tohtoročné investície pôjde na bytovku na Plavisku. Takmer polovica akcií z investičného plánu je nedokončených ešte z predchádzajúceho roka.  

Mesto bude v tomto roku hospodáriť s rozpočtom vo výške takmer 32 miliónov eur. Doteraz najvyšší rozpočet schválili mestskí poslanci na ostatnom decembrovom zasadnutí zastupiteľstva. Spolu s plánom investičnej výstavby, na ktorý pôjde 4,6 milióna eur.

Najviac pôjde na bytovku

Väčšinu z tejto sumy si odkrojí plánovaná výstavba nájomnej bytovky na Plavisku v hodnote 3,3 milióna eur. Viac sme o bytovom dome aj spôsoboch jeho financovania písali v tomto článku.

Mestu neschválili úver na bytovku na Plavisku, žiadosť upravia a predložia znova. Začiatok výstavby predpokladajú na jar

Po odrátaní tejto čiastky tak zostáva 1,3 milióna. Na ďalších 57 investičných akcií. Prevažnú časť z nich tvoria projekty a prípravné dokumentácie v hodnote 324-tisíc eur. Vo zvyšných 16 realizáciách, teda v reálnej výstavbe a rekonštrukciách, preinvestuje radnica približne 976-tisíc eur.

Takmer polovicu v navrhovanom pláne tvoria nedokončené akcie z predošlého roka. „Nezrealizovali sa z dôvodu nedostatočného finančného krytia alebo z časového hľadiska, na približne polrok bolo pre pandémiu pozastavených 23 akcií v celkovej sume 754-tisíc eur,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Z vlaňajších akcií sa do súčasného plánu dostala rekonštrukcia chodníka Za dráhou i oprava komunikácie Horská III, rekonštrukcia schodov Malé Tatry, vybudovanie chodníka a komunikácie na ulici Liptovská-Milkov, rozšírenie parkovacích miest na ulici I. Houdeka,  počíta sa aj so športovým areálom Klačno.

Zahrnutá je tu tiež revitalizácia Kalvárie či rozšírenie hrobových miest na mestskom cintoríne.

Medzi novými investíciami sú projektové dokumentácie pre inžinierske siete plánovaných IBV (Hríby, Dielec, Gejdák), projekty na dva bytové domy na Plavisku, revitalizácia oddychového parku Černová, rekonštrukcia ulice Potočná, napojenie bytových domov na Textilnej ulici na verejnú splaškovú kanalizáciu či spevnené plochy Klačno.

 

Najväčšie investičné akcie na rok 2021

Výstavba nájomného bytového domu na Plavisku (3,3 milióna eur)

Revitalizácia Kalvárie (240-tisíc eur)

Chodník a komunikácia Liptovská-Milkov (165-tisíc eur)

Rekonštrukcia chodníka Za dráhou (110-tisíc eur)

Rozšírenie hrobových miest (99-tisíc eur)

Rozšírenie parkovacích miest I. Houdeka (75-tisíc eur)

Revitalizácia oddychového parku Černová (70-tisíc eur)

Rekonštrukcia schodov Malé Tatry (50-tisíc)

Rekonštrukcia komunikácie Horská III (49-tisíc eur)

 

V investičnom pláne zatiaľ nefiguruje ani výstavba plavárne, rovnako sa v rozpočte neuvažuje ani s prijatím úveru. Hoci poslanci schválili predpokladaný strop piatich miliónov eur, finálna suma zatiaľ známa nie je a verejne sa hovorí, že výsledná cena bude násobne vyššia.

Revitalizácia Kalvárie

Plán investičnej výstavby poslanci odsúhlasili s minimálnymi úpravami. Nie však bez diskusie či pokusov o presadenie zmien. Nahlas sa dokonca uvažovalo o stiahnutí plánu v tejto podobe a o opätovnom rozhodovaní na ďalšom zastupiteľstve po zohľadnení prednesených pripomienok, od čoho však iniciátorka neskôr upustila.

„Investičný plán považujem v tomto formáte za zoznam projektových dokumentácií. Moja otázka ale smeruje k revitalizácii Kalvárie, kde sa objavila suma, ktorá je o 90-tisíc eur nižšia, ako bola schválená v investičnom pláne,“ zaujímal sa Karol Javorka (nezávislý) o revitalizáciu, ktorá bola riadne schválená už v investičnom pláne roka 2018.

Na akciu, v ktorej sa ráta s prekládkou existujúcej asfaltovej cesty ku cintorínu i vybudovaním relaxačnej zóny medzi kaplnkami, vyčlenili v predošlom pláne 330-tisíc eur. V súčasnom už svieti cifra 240-tisíc.

Miesto modlitieb aj bagrov. Prečo ružomberská Kalvária stráca svoju tvár?

Táto suma vzišla z verejného obstarávania, tvrdí vedenie mesta. „Išli sme na reálne náklady, ktoré boli vysúťažené. Výherca ponúkol v súťaži takúto sumu, preto sme s ňou šli aj do návrhu investičného plánu,“ vysvetľoval Ján Bednárik (KDH).

Vysúťažený zhotoviteľ však práce nerealizoval, k podpisu zmluvy ani nedošlo. „S výhercom sme nemohli podpísať zmluvu a súťaž sme museli zrušiť, pretože nebolo vydané stavebné povolenie. Rok trvalo, kým sme dostali do vlastníctva 27 m2“ povedal viceprimátor. Doplnil, že od januára budú zhotoviteľa súťažiť nanovo.

Podľa primátora Igora Čombora nebude suma konečná. „Osobne si myslím, že prostriedky budeme navyšovať, ak chceme urobiť Kalváriu kvalitne,“ dodal.

Ku akciám v centre sa zaviazali

Poslanec Ján Kuráň (Za Slušný Ružomberok) nesúhlasil s plánovaným prepojením ulíc Nad Dielcom a Pod Kalváriou. Akciu podľa jeho slov ako poslanec za daný obvod nepožadoval.

„Vybudovaním tejto komunikácie by ľudia ušetrili iba 10 sekúnd pri jazde autom, čo je zanedbateľný dôvod na vybudovanie tohto prepojenia, hlavne, keď na ulici Nad Dielcom máme už teraz dve prístupové komunikácie, čo považujem za dostatočné,“ povedal poslanec za Satelity. Akciu chcel z plánu vypustiť a peniaze radšej použiť do rozšírenia hrobových miest.

„Dobre vieme, že lokalita Dielec sa bude urbanizovať a táto cesta je v rámci územného plánu dlhodobo plánovaná,“ reagoval Bednárik.

Pre centrum mesta sa na tento rok objavili dve realizačné akcie. Revitalizácia vnútrobloku Madačova vo výške 70-tisíc eur a stojiská pre komunálny odpad (vnútroblok Hviezdoslavova a Salvová) v celkovej sume 35-tisíc eur.

Práve tie chcel poslanec za stred mesta Martin Hromada (Za slušný Ružomberok) posilniť. A po schválení záverečného účtu mesta za predošlý rok zahrnúť do investičného plánu mesta na tento rok.

„Stred mesta by mal byť pýchou a výkladnou skriňou. Turisti a občania tu chodia za službami, do banky, na poštu, kávu. V minulých rokoch tu bolo naplánovaných viac akcií, napr. Mariánske námestie, revitalizácia parku Oko, rekonštrukcia Námestia slobody, Podhory. Neviem, čo sa z toho podarilo zrealizovať, ale asi nič. Centrum mesta nám umiera,“ uvádzal predtým, než predniesol svoj pozmeňujúci návrh.

„Čo sa týka samotného rozpočtu investičného plánu, nebolo to jednoduché a s každým jedným poslancom som si to prešiel,“ povedal Bednárik.

„Snažil som sa dať väčšie akcie, aj projekčného a realizačného charakteru, aby v roku bola aspoň jedna akcia realizačná a druhá v projekte, aby sa pripravovala na ďalší rok,“ objasňoval druhý zástupca primátora. Bol proti Hromadovmu návrhu, neodporúčal zaň v tej chvíli hlasovať, aby si „zbytočne takýmto uznesením nezaväzovali ruky,“, a navrhol počkať až do schválenia záverečného účtu. Poslancov návrh napokon zastupiteľstvo podporilo.

Poslanci chceli vrátiť mestotvorné a obvodové akcie

Akcie sú z hľadiska lokality rozdelené podľa jednotlivých volebných obvodov. Celomestské akcie sú len tie, ktoré presahujú dva a viac obvodov (napr. cyklochodníky).

Poslanci žiadali návrat k pôvodnému členeniu investícií na mestotvorné a obvodové.

„V každom volebnom obvode sú akcie, ktoré by sme si mali zadefinovať ako strategické, mestotvorné,  ako je cestovný ruch, aktivity v kompostárni či na Vlkolínci, cesty, Kalvária, ružomberský park,“ navrhoval Patrik Habo (nezávislý), pričom sa odvolával aj na koncepciu počas minulých rokov, kedy radnica predkladala zoznam mestotvorných akcií. Obvodové boli „údržbárske“ a drobné investície, ktoré boli v obvodoch potrebné.

„Mesto si musí určiť stratégiu,“ argumentoval poslanec za Černovú v prospech pôvodného delenia, ktoré podporil aj poslanecký kolega Ľubomír Kubáň (Za slušný Ružomberok).

„Schválne sme to nastavili takto,“ reagoval Ján Bednárik s tým, aby ani poslanci nemohli namietať, že sa v nimi zastupovanom obvode nič nedialo. „Berme to aj z pohľadu ľudí. Darmo im budeme hovoriť, že je to mestské a nie obvodové. Ľudia to berú tak, že sa to urobilo u nich doma, tam, kde žijú,“ argumentoval v prospech súčasného členenia.

Habov pozmeňujúci návrh, aby bol pri tvorbe budúcoročného investičného plánu pripravený po dohode s poslancami zoznam investičných akcií, ktoré by boli delené na mestské a obvodové, nemal dostatok hlasov.

Titulná fotografia: Ilustračný záber z rokovania mestského zastupiteľstva. Autor: Viktor Mydlo 

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.