Ružomberskí mestskí poslanci schválili plán strategických investícií

Ilustračná fotografia. Zdroj: TS Mesto Ružomberok
Koncepčný dokument, ktorý bude slúžiť ako východiskový materiál pre prípravu investičných plánov, schválilo Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku na svojom rokovaní v stredu 7. februára.

Stanoviť stratégiu najpodstatnejších mestotvorných investícií a spôsobu ich financovania v meste Ružomberok je cieľom Plánu strategických investícií na roky 2024 až 2026. „Cieľom bolo zadefinovať si priority na úseku vízií, štúdií, projektových dokumentácii, projektových zámerov a investícii, ktoré sa budú pripravovať alebo realizovať v tomto volebnom období. Rozhodovanie o investičných akciách patrí k najdôležitejším rozhodnutiam, keďže ide rozhodnutia o budúcom vývoji a rozvoji mesta a efektívnom využívaní finančných zdrojov,“ povedal Ľubomír Kubáň, primátor mesta Ružomberok. Ako dodal, zadefinovaním priorít v oblasti strategických investícií sa mesto vyhne neodborným a populistickým zásahom, ktoré najmä pri zmene manažmentu mesta po voľbách zásadne vplývajú na stagnáciu Ružomberka.

Plán strategických investícií má svoju vecnú, časovú a finančnú stránku. Finančné krytie investícii je naplánované z vlastných, externých a úverových zdrojov. „Strategický plán je výrazne prispôsobený očakávaným výzvam na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov v predpokladanej výške 9,5 mil. eur. Z tohto pohľadu ide o otvorený dokument, ktorý bude možné doplniť a meniť na základe aktuálnych výziev, úspešnosti našich žiadostí a aktuálneho vývoja príjmov či výdajov mesta, ktoré budú podliehať schváleniu mestským zastupiteľstvom,“ podotkol ružomberský primátor.

Investície vo výške takmer 32 miliónov eur

Ambiciózny plán investícií predpokladá v priebehu troch rokov s investíciami vo výške takmer 32 miliónov eur – 6,9 mil. eur v roku 2024, 16,1 mil. eur v roku 2025, v roku 2026 by sa malo preinvestovať spolu 8,9 mil. eur.

Z hľadiska financií vymedzuje plán výpočet mestotvorných projektov financovaných z prostriedkov úveru zo Slovenskej sporiteľne vo výške 6,1 mil. eur, ktoré samospráva prevzala od mestskej spoločnosti CZT (Centrálne zásobovanie teplom) Ružomberok, s.r.o. po zastavení projektu výstavby novej plavárne. Významným zdrojom financovania v strategickom pláne je grantový systém (podpora špecifickej alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – ERDF) pre programové obdobie 2021-2027) v rámci Územia udržateľného mestského rozvoja (ÚMR), v ktorom mesto počíta s celkovým čerpaním prostriedkov vo výške viac ako 4,5 mil. eur.

Z úveru od Slovenskej sporiteľne sa predpokladá krytie nákladov na zásadné mestotvorné investičné projekty, ako napríklad individuálna bytová výstavba, vybudovanie mestskej multifunkčnej haly, rekonštrukciu starej plavárne.

Rozvoj dopravnej infraštruktúry

Vlastné zdroje mesta sú primárne alokované na krytie spoluúčasti v grantových schémach a spracovanie nevyhnutných projektových dokumentácií pre prípravu investícií. Strategický plán tiež počíta s alokovaním dielčích investícií do jednotlivých volebných obvodov podľa poslaneckých návrhov zatiaľ v celkovej výške 600-tisíc eur.

„Do popredia v strategickom pláne dávame najmä projekty a investície za účelom oživenia centra mesta, dôraz kladieme napríklad na zanedbaný verejný priestor napríklad na Mariánskom námestí, Kalvárii či Madačovej ulici. Zásadne chceme riešiť aj problémy so športovou infraštruktúrou mesta, a to konkrétne vybudovaním mestskej multifunkčnej haly či rekonštrukciou plavárne. V pláne však majú miesto aj projekty podporujúce bývanie formou  individuálnej bytovej výstavby či nájomných bytových domov na Ulici Plavisko,“ upresnil Ľubomír Kubáň.

Podstatná časť strategických investícií v Ružomberku je venovaná dopravnej infraštruktúre, plán počíta s obnovou najväčších mestských škôl na sídlisku Klačno a Ulici Bystrická cesta vrátane dobudovania športovísk, postupnou opravou materských škôl, na podporu sociálnych služieb chce mesto prebudovať objekt bývalej základnej školy na Ulici Štefana Nahálku na denný stacionár, cestovný ruch by mal podporiť projekt športovo-oddychového areálu v Hrabove.

Zdroj: TS Mesto Ružomberok

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.