Do ružomberských škôl nastúpilo viac ako 4 a pol tisíca žiakov a študentov

V pondelok otvorilo brány sedemnásť základných a stredných škôl v meste. Mesto počas leta investovalo do „obedov zadarmo“ 180-tisíc eur.

Školský rok začal na deviatich základných a ôsmich stredných školách. Výraznejšími zmenami prešli najmä mestom zriaďované základné školy.

Prváčikovia v ZŠ Zarevúca. Foto – autor

Základné školy

Na rozdiel od minulosti, žiadna zo základných škôl (ZŠ) v meste neabsolvovala počas leta výraznejšiu rekonštrukciu súvisiacu so samotnou pedagogickou činnosťou. Najväčšie úpravy ešte stále prebiehajú na ZŠ Klačno, kde v spolupráci s futbalovým klubom MFK Ružomberok a Slovenským futbalovým zväzom nadstavujú poschodie pre internáty futbalovej akadémie. Pribudne tu aj futbalové ihrisko s umelou trávou.

„Všade išlo skôr o bežné opravy a údržbu. Sústredili sme sa najmä na prípravu „obedov zadarmo“, ktoré sme začali vydávať počnúc prvým školským dňom. V jedálňach museli jednotlivé školy dokupovať nábytok, riady, kuchynské spotrebiče a súčasne sme hľadali aj nové pracovné sily do kuchýň,“ spresnil letné prípravy na nový školský rok vedúci odboru školstva na Mestskom úrade v Ružomberku Jozef Pažítka.

„Celkové náklady mesta na prípravu súvisiacu s ´obedmi zadarmo´ predstavujú 180-tisíc eur, vrátane miezd nových zamestnancov za obdobie od septembra do decembra 2019,“ spresnil Pažítka.

Zaujímavá situácia nastala v ZŠ Sládkovičova, ktorá na pol roka poskytla priestory pre Materskú školu Likavka, kde zhruba do konca roka prebieha rekonštrukcia budovy a školskej jedálne. Malí predškoláci z Likavky tak dochádzajú do Ružomberka.

Najväčšou školou, čo do počtu žiakov je ZŠ Zarevúca, kde chodí viac ako sedemsto školopovinných. Nasleduje ZŠ Bystrická cesta, ktorej súčasťou je už niekoľko rokov aj niekdajšia ZŠ Dončova. Spolu majú viac ako 660 žiakov. Najmenšia je Belianka v Bielom Potoku so 42 žiakmi.

Do všetkých škôl tento rok nastúpilo bezmála 300 prváčikov. Všetky čísla sú v tejto chvíli neoficiálne, pretože školy majú čas na oficiálne spresnenie počtov do polovice septembra. Až vtedy nahlásia presné údaje mestu a následne na ministerstvo školstva. Pohyby však budú podľa skúseností z posledných rokov len minimálne.

Počty študentov na základných školách v Ružomberku (Zdroj – Mesto Ružomberok)

Základná škola

Počet žiakov v 0. ročníku Počet žiakov v 1. ročníku Celkový počet žiakov

ZŠ Biely Potok

0 12 42

ZŠ Černová

0 21

165

ZŠ Bystrická cesta 13 35

378

ZŠ Bystrická cesta – Dončova

0 37 285
ZŠ Klačno 0 32

391

ZŠ Sládkovičova

0 38 303
ZŠ Zarevúca 12 57

703

ZŠ sv. Vincenta

0 36

362

SZŠ Dotyk

0 18

160

Špeciálna ZŠ Spojená škola

7 9

92

Spolu 32 295

2881

V úvodný deň školského roka. Prváci v ZŠ Zarevúca. Foto – autor

Stredné školy

Zriaďovateľom väčšiny stredných škôl v meste Žilinský samosprávny kraj. Len tri z ôsmich stredných škôl nepatria do jeho gescie.

„Počas prázdnin sa na školách v Ružomberku nerealizovali väčšie rekonštrukcie, v najbližšom období je však v Gymnáziu v Ružomberku plánovaná výmena okien,“ povedala pre Ružomberský magazín hovorkyňa krajskej samosprávy Martina Remencová.

Kraj našiel peniaze na vlani ohlásené investície v regióne

 

Ešte minulý rok začala, napokon takmer 700-tisícová, rekonštrukcia Strednej odbornej školy Polytechnická. Pôvodne mala byť hotová do začiatku septembra. Napokon si študenti a učitelia v škole musia podľa riaditeľa Vladimíra Pančíka približne tri týždne počkať. Hrubé práce skončili, škola doťahuje záležitosti okolo zariadenia interiéru.

Najväčšou zo stredných škôl v meste je Gymnázium na Moyzesovej ulici, ktoré má viac ako 400 študentov. Nasleduje Gymnázium svätého Andreja s 360 študentmi a Spojená škola s takmer 330 stredoškolákmi.

Všetky tri školy sú aj lídrami v počte prvákov. „Štátne“ gymnázium začalo navštevovať 74 nových študentov vrátane klasického 1. ročníka aj triedy prima v osemročnom gymnáziu. Spojená škola má 68 a GSA 67 nových študentov.

Najmenšou školou, čo do počtu študentov, je pravdepodobne Súkromná škola obchodu a podnikania, ktorá poskytuje len externé štúdium. Súkromné bilingválne gymnázium poskytuje denné štúdium a nastúpilo do neho 20 nových prvákov. Celkové číslo študentov školy neposkytli.

Počty študentov na stredných školách v Ružomberku (Zdroj – Žilinský samosprávny kraj, redakcia)

škola

Spolu žiakov počet žiakov 1. ročníka – denné štúdium počet žiakov 1. ročníka –nadstavbové štúdium počet žiakov 1. ročníka – pomaturitné štúdium počet žiakov 1. ročníka – žiaci odborného učilišťa*
prima 1.roč.

Gymnázium – Moyzesova

410 17 57 x x x

Škola úžitkového výtvarníctva

249 55 x 18

x

Obchodná akadémia

186 41 x 30 x
SOŠ polytechnická 196 56 19 x

x

Spojená škola

329 68 19 x

8

Gymnázium sv. Andreja

360 17 46 x x

x

Bilingválne Gymnázium

? 20 x x

x

Súkromná škola obchodu a podnikania ? ?

spolu 1730 377 38 48

8

Prvý deň školského roka pred najväčšou základnou školou v meste. Foto – autor.

Kedy budú prázdniny?

Po prvých dňoch, keď sa žiaci a študenti tešia na spolužiakov a partiu, ich začnú zaujímať aj termíny prázdnin.

Podľa ministerstva školstva strávia naši žiaci v školských laviciach v aktuálnom školskom roku presne 190 dní. Počet dní, keď si budú môcť užívať prázdniny, bude bez víkendov a sviatkov presne 92.

„Dôležitým termínom pre budúcich piatakov bude v novom školskom roku 20. november 2019, kedy sa uskutoční celonárodné Testovanie 5 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Zúčastnia sa na ňom všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím,“ informovalo ministerstvo školstva o prvej vážnej skúške súčasných školopovinných.

Rovnaké celonárodné testovanie absolvujú aj žiaci 9. ročníka, a to 1. a 2. apríla 2020 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra. Náhradný termín Testovania 9 je stanovený na 15. a 16. apríla 2020.

Vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si budú naši maturanti overovať v dňoch 17. až 20. marca 2020 v rámci externej maturitnej skúšky.

„Svoje stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou, ktorej termín určia príslušné odbory školstva okresných úradov v niektorom týždni v termíne od 18. mája do 5. júna 2020,“ informovalo ministerstvo školstva.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020 (Zdroj – ministerstvo školstva SR)

Prázdniny 

Termín prázdnin 

jesenné 

30. október – 

31. október 2019 

vianočné 

23. december 2019 

– 7. január 2020 

polročné 

3. február 2020 

jarné 

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

17. február – 

21. február 2020 

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

24. február – 

28. február 2020 

Košický kraj, Prešovský kraj

2. marec – 

6. marec 2020 

veľkonočné 

9. apríl – 

14. apríl 2020 

letné 

1. júl – 

31. august 2020 

Titulná fotografia – Prváčikovia v ZŠ Zarevúca v úvodný školský deň. Foto – autor.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.