Headline

Keď horí, už je neskoro

Činnosť hasičov je zameraná nielen na represiu, ale aj na prevenciu. Marián Brtko, územný predseda Dobrovoľnej požiarnej ochrany Ružomberok, tvrdí, že práve vďaka dobrej činnosti preventívneho úseku sa znižuje percento požiarovosti.