Trať pri Stankovanoch obnovujú. Zrekonštruujú aj historickú budovu stanice?

Okrem trate, nástupíšť či osvetlenia potrebuje rekonštrukciu aj budova železničnej stanice v Stankovanoch. Podklady na rekonštrukciu zaslal Pamiatkový úrad Železniciam už v roku 2016, doteraz sa však s obnovou nezačalo.

Na úseku železničnej trate medzi Kraľovanmi a Ľubochňou skončila prvá etapa modernizácie. „Stavba je rozdelená na 2 etapy, s tým, že prvá etapa – koľaj č. 1, bola ukončená v 2. decembrovom týždni 2020 a druhá etapa bude realizovaná v roku 2021, po zabezpečení výluk do 4 mesiacov od začatia prác v závislosti od počasia a disponibilných finančných zdrojov,“ informujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

Vedľa železničnej zastávky stojí aj historická budova stanice, ktorá však v týchto rekonštrukcia zahrnutá nie je.

Opravovať ju mali už skôr, doteraz nezačali

Budova železničnej stanice v Stankovanoch so súpisným číslom 148 je od roku 2008 zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Národnú kultúrnu pamiatku vlastnia Železnice Slovenskej republiky. „Je to zarážajúce, že sa rekonštruuje nástupište, pritom budova stanice je v žalostnom stave,“ pripomína starosta Stankovian Urban.

Železnice tvrdia, že oprava budovy je samostatnou investičnou akciou nezávislou od rekonštrukcie trate a blízkeho okolia. „Myslím si, že by si budova zaslúžila trochu pozornosti zo strany vlastníka. Už mnoho rokov sa do nej neinvestovalo,“ hovorí Urban.

„Vypadávajú tie ozdobné vyrezávané dosky. Rekonštrukciu stále odkladajú. Zdôrazňujem, je to kultúrna pamiatka a železnice sa k nej správajú macošsky,“ opisuje stav budovy Vladimír Urban.

Najzaujímavejšou a zároveň najvzácnejšou časťou budovy je práve čelná fasáda, ktorej konštrukciu tvorí ornamentálna výzdoba s rastlinnými a zvieracími motívmi. Na priečelí do vstupnej chodby sa objavujú tvary zajacov, povedľa zas vyrezávané veveričky.

Vzácna vyrezávaná ornamentálna výzdoba na stanici. Foto – Juraj Brezáni

Krajský pamiatkový úrad v Žiline o obnovách komunikoval s vlastníkom budovy už v roku 2016, kedy vydal rozhodnutie k čiastočnej obnove národnej kultúrnej pamiatky.

„Vlastník s obnovou nezačal, rozhodnutie stratilo po uplynutí troch rokov platnosť, preto požiadal o vydanie nového,“ pripomína Peter Kulašík z Krajského pamiatkového úradu Žilina s pracoviskom v Ružomberku.

Železnice dostali rozhodnutie o obnove druhýkrát

Obnovu budovy železničnej stanice v Stankovanoch rieši ŽSK podľa ich slov už dlhodobejšie. „Drobné úpravy, ktoré sme realizovali v minulosti nepriniesli potrebný výsledok,“ reaguje pre naše noviny hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Ria Feik Achbergerová.

Prečo však železnice nezačali s ďalšou obnovou, keď v roku 2016 získali od pamiatkového úradu odborný posudok kultúrnej pamiatky, ktorý podrobne určil rozsah potrebnej obnovy a príčiny poškodení? „Vzhľadom na stanovený rozsah prác bolo rozhodnuté, že obnova budovy sa bude riešiť formou komplexnej rekonštrukcie,“ napísali Železnice prostredníctvom hovorkyne Feik Achbergerovej.

Nové rozhodnutie o obnove zaslali z Krajského pamiatkového úradu v máji 2019. RK Magazín disponuje aj týmto materiálom. „Zámer predstavoval obnovu národnej kultúrnej pamiatky a sanáciu a opravu objektov v jej bezprostrednom okolí,“ povedal pamiatkar Peter Kulašík s tým, že v rozhodnutí stanovili podmienky úpravy objektu verejného wc, spevnených plôch, bezbariérového prístupu, oplotenia, oporného múru, informačného a orientačného systému pre cestujúcich i prvky drobnej architektúry.

Budovu mali opravovať už pred časom, doteraz sa však stanica obnovy nedočkala. Foto – Juraj Brezáni

„Zamýšľaná obnova národnej kultúrnej pamiatky predstavovala odstránenie statických porúch, sanáciu murív vrátane omietkových vrstiev, sanáciu prvkov drevenej hrazdenej konštrukcie vrátane nových náterov, sanáciu drevených prvkov verandy,“ informuje Kulašík.

V rozhodnutí sa tiež píše, že železnice by mali zabezpečiť aj obnovu poškodených prvkov dreveného krovu, výmenu strešnej krytiny a klampiarskych prvkov, obnovu murovaných komínov a rekonštrukciu okien, dverí, dažďovej kanalizácie či exteriérového liatinového umývadla.

Čaká sa na písomnú výzvu

Železnice zobrali materiál Pamiatkového úradu na vedomie a rekonštrukciu budovy zaradili do investičného plánu. Po verejnom obstarávaní bola za zhotoviteľa prác určená košická firma EP Projekt s.r.o. za celkovú čiastku 38 400 eur s DPH. „Zmluva o dielo je už účinná, avšak projekčné práce zatiaľ neboli zahájené,“ povedala hovorkyňa ŽSK, podľa ktorej začnú budovu rekonštruovať až po zaslaní písomnej výzvy zhotoviteľovi.

„Ku dnešnému dňu nebol daný pokyn k zaslaniu písomnej výzvy,“ oznámila Ria Feik Achbergerová. Železnice zrejme čakajú na dokončenie aktuálnych rozrobených prác na trati a až potom zadajú výzvu k obnove stanice. Presný dátum rekonštrukcií teda závisí aj od prác na koľajisku.

Budovu čaká komplexná rekonštrukcia. Foto – Juraj Brezáni

Významná historická stavba vznikla v roku 1871 pri výstavbe Košicko-bohumínskej železnice a spočiatku plnila funkciu strážneho domčeka so zrubovou konštrukciou so sedlovou strechou.

Až neskôr došlo k zmene. Na prelome 19. a 20. storočia dostavali k domčeku miestnosť, ktorou stavba nadobudla viac-menej dnešnú podobu. Strážny dom bol vo funkčnej hierarchii povýšený na železničnú zastávku v roku 1916.

Článok bol súčasťou tlačeného čísla RK Magazínu pre november 2020.

Študujem žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Píšem aj pre Denník Postoj a externe spolupracujem s Rádiom Lumen, pre ktoré pripravujem spravodajské a publicistické reportáže z okolia Žiliny a Ružomberka.