Plány ružomberských obcí: rekonštrukcie požiarnych zbrojníc, ale aj nová škôlka

Oslovili sme všetky obce v okrese Ružomberok s otázkou, čo pre obyvateľov pripravujú v roku 2020. Z 24 oslovených obcí sme dostali odpoveď od deviatich.

Obec Liptovská Štiavnica v roku 2020 pripravuje spustenie prevádzky novej materskej školy, ktorá bola postavená v rokoch 2018 – 2019 a skolaudovaná len v decembri. Do škôlky by malo od septembra nastúpiť 40 detí prevažne z našej obce, avšak, ak budú voľné miesta, prijmeme aj deti z blízkeho Ružomberka. Jedná sa o mimoriadnu udalosť, lebo materská škola sa v obci Liptovská Štiavnica obnovuje po viac ako 40 rokoch.

V roku 2020 má obec vytýčené aj ďalšie ciele, a to v podobe dokončenia rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Chceme tepelne zaizolovať kultúrny dom, kde sme vymenili naftové kúrenie za plynové. Ďalej pripravujeme realizáciu územného plánu obce, ktorý by mal byť ukončený do roku 2022. Z väčších investícií pripravujeme projektovú dokumentáciu na výstavbu jednostranného chodníka po Hlavnej ulici v dĺžke zhruba 900 metrov.

Dušan Lauko, starosta Liptovskej Štiavnice

 

Najdôležitejšou, najväčšou a pre ľudí najpotrebnejšou investičnou akciou je realizácia nadstavby a prestavby Kultúrneho domu Lisková. Ukončenie tejto stavby plánujeme v polovici tohto roku.

V spolupráci so sponzormi, ZŠ s MŠ Lisková a ďalšími zložkami a organizáciami v obci sme pre našich spoluobčanov pripravili množstvo kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Tieto sú bližšie uvedené v pláne podujatí na rok 2020 v obci Lisková. Verím, že nami zorganizované podujatia oslovia našich spoluobčanov a spolu prežijeme rok plný emócií, šťastia a pohody pri dobrej hudbe, tanci, športovaní a dobrej zábave.

Jozef Murina, starosta Liskovej

 

Tohto roku neplánujeme žiadnu významnú investičnú akciu, nakoľko minulý rok sme investovali do výstavby škôlky viac ako 800-tisíc eur a financie nám dlhšiu dobu budú chýbať. Z drobných akcií spomeniem opravu a vysporiadanie obecných ciest, kamerový systém a osvetlenie na novej ulici Záhumnie. Na viac nám asi neostanú financie.

Otto Brtko, starosta Komjatnej

 

V roku 2020 obec Stankovany pripravuje výstavbu multifunkčného ihriska a rekonštrukciu časti verejného osvetlenia na hlavnej ulici. V Rojkove opravíme hasičskú zbrojnicu. Na tieto tri investície sme získali dotáciu z externých zdrojov.

Čaká nás oprava fasády obecného úradu, ale aj mosta pred kultúrnym domom a priepustu pri kaplnke na dolnom konci obce, kde už máme zazmluvneného partnera. Chceli by sme dokončiť majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu na začiatku obce. Zostáva tu už len posledný pozemok v správe Slovenského pozemkového fondu. Pre zimnú údržbu chodníkov kúpime malotraktor so snežnou frézou.

Okrem toho rokujeme zo Železnicami Slovenskej republiky o výstavbe podchodu pre chodcov popod železničnú trať. No a podali sme žiadosť o dotáciu na Environmentálny fond na rozšírenie miestnej časti kanalizácie, a uchádzame sa aj o dotáciu od MAS Dolný Liptov na úpravu verejného priestranstva pred kultúrnym domom.

Vladimír Urban, starosta Stankovian

 

Tento rok chceme dokončiť rekonštrukciu verejnej budovy, kde realizujeme zateplenie, výmenu okien, dverí, strechy, inštaláciu rekuperácie a novej kotolne. Radi by sme zrekonštruovali aj kuchyňu. Budova by mala byť po tejto rekonštrukcii energeticky nenáročná s úsporou energií na vykurovanie a prevádzku. Hodnota získaných finančných prostriedkov bola približne 400-tisíc eur.  K tomu priložila obec svoje peniaze, vzali sme si úver a za pomoci dobrovoľníkov a brigádnikov si časť prác urobíme svojpomocne.

Plánujeme oplotenie futbalového areálu a regeneráciu trávnika na futbalovej ploche. Peniaze sme získali zo Slovenského futbalového zväzu a s našou spoluúčasťou by sme mali preinvestovať približne 16-tisíc eur.

Ak nám schvália nenávratné finančné prostriedky z eurofondov, chceli by sme postaviť zberný dvor v obci a zrekonštruovať požiarnu zbrojnicu.

Taktiež aj tento rok prosíme vládu o pomoc pri rekonštrukcii lavice cez rieku Váh, ktorá je našou spojnicou s Hubovou, avšak zatiaľ bez odozvy.

V rámci kultúrnej činnosti chceme usporiadať tradičnú Bursu, stavanie obecného Mája či Deň Švošova v novom šate. Pripravené budú aj viaceré športové podujatia v hokejbale, futbale, stolnom tenise a turistike, ktorých kluby sú v obci aktívne.

Milan Široň, starosta Švošova

 

V roku 2019 sme získali dotáciu vo výške 13-tisíc eur na individuálne potreby obce, ktorú chceme použiť na začiatok rekonštrukcie verejného osvetlenia. Zrekonštruujeme aj požiarnu zbrojnicu. Vďaka peniazom z ministerstva vnútra a obce investujeme približne 40-tisíc eur.

V rámci rozšírenia Múzea ručnej výroby papiera sme získali spolu s mestom Nowy Targ dotáciu 39-tisíc eur prostredníctvom mikroprojektu Poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce. Plánujeme z nej rekonštruovať konskú ručnú hasičskú striekačku z roku 1905, postaviť výstavnú vitrínu na ručnú striekačku v areáli múzea, rekonštrukciu chodníka a osadenie náučných tabúľ k minerálnemu prameňu „Medokýš“, výstavné vitríny do múzea a označenie prístupových ciest k múzeu. Zrealizujeme tiež tvorivé dielne pre školy z okolia.

Projekčne pripravujeme výstavbu chodníka v strednej časti obce, rekonštrukciu domu smútku a budovanie chodníkov na cintoríne.

Peter Slimák, starosta Ludrovej

 

Ako starosta chcem pochváliť náš kultúrny, spoločenský a pracovný život. Obyvatelia sa zapájajú do aktivít a spolu s obcou tvoria harmonický celok. Všetkým za to ďakujem. Ukázalo sa to aj vlani pri viacerých obecných rekonštrukciách, kultúrnych a športových akciách alebo dobrovoľníckych činnostiach.

V roku 2020 bude dôležitá investičná akcia Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, na ktorú sme z Ministerstva vnútra SR získali dotáciu 30-tisíc eur. Z pohľadu obce je významnou udalosťou aj rekonštrukcia bývalého kostola Cirkvi československej husitskej, ktorý obec kúpila v roku 2016. Prvá etapa obnovy zahŕňa novú fasádu veže kostola, na ktorú máme urobený a schválený projekt. Peniaze na túto časť rekonštrukcie by mali prísť z MAS Dolný Liptov, odkiaľ máme získať 31-tisíc eur už v tomto roku. Druhá etapa – výmena strechy kostola a tretia etapa – rekonštrukcia interiérov kostola príde na rad v ďalších rokoch.

Na jar dokončíme osadením hracích prvkov zariadenie Parku oddychu pri základnej škole. Park doladíme zeleňou a okrasnými drevinami.

Róbert Kuzma, starosta Liptovskej Osady

 

Tento rok by sme chceli na jar poopravovať výtlky na obecných cestách a sústrediť sa na realizovanie projektov, ktoré máme rozpracované. Najmä značenie ulíc  a záujmových miest pre turistov, bezplatné wifi na verejných priestranstvách, zdokonalenie informovanosti občanov a turistov a dokončenie projektu revitalizácia námestia.

Máme rozbehnuté niektoré projekty z fondov EÚ ako je napríklad rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome ale aj ďalšie.

Pokračujeme tiež v jednoduchých  pozemkových úpravách v obci.

Igor Tulinský, starosta Valaskej Dubovej

 

V novembri 2019 začala v obci výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Pôjde o zdravotné stredisko, kde by mali ordinovať detský lekár, lekár pre dospelých, zubár, gynekológ a mal by tam byť sociálny pracovník pre poradenstvo v tejto oblasti. Predpokladané náklady na výstavbu a zariadenie sú približne 779-tisíc eur poskytnuté z európskych fondov. Investíciu plánujeme dokončiť do novembra tohto roka.

Pripravená je výstavba multifunkčného ihriska 40 x 20 m v areáli futbalového ihriska. Financovaná je z podpory športu Úradu vlády SR. Predbežné náklady sú 73-tisíc eur. Predbežné ukončenie plánujeme na máj 2020.

Máme schválenú dotáciu 30-tisíc eur z Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Predbežný termín ukončenia – november 2020.

Máme aj plánované investície, pri ktorých sme v štádiu čakania na vyjadrenie zo strany poskytovateľov nenávratných finančných prostriedkov. Podali sme projekt na zmenu vykurovania kultúrneho domu z gamatiek na teplovodné kúrenie za približne 25-tisíc eur a následne aj rekuperáciu v objekte za 62-tisíc eur. Plánujeme aj výmenu lokálneho elektrického kúrenia v požiarnej zbrojnici za teplovodné vykurovanie s tepelnými čerpadlami vzduch – voda.

Uchádzame sa aj o vybavenie zberného dvora kontajnermi, ťahačom a traktorom v celkovej výške približne 90-tisíc eur.

Milan Kašák, starosta Liptovskej Teplej

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 2/2020.

Titulná fotografia – Obec Hubová. Zdroj – https://www.pinterest.co.kr/pin/614459942883235942/

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.