Upozornenie pred zvýšenou smogovou situáciou

Aj dnes platí pre Ružomberok upozornenie pred zvýšeným smogom a najmä prachovými čiastkami PM 10. Už vo štvrtok namerali meteorologické stanice v Ružomberku priemerne 104 mikrogramov prachových častíc na m³ čo je dvojnásobné prekročenie oproti dennému limitu.

Slovenský hydrometeorologický ústav v týchto situáciách doporučuje:

  • obmedziť pobyt vonku
  • skrátiť vetranie obytných miestností
  • obmedziť fyzickú aktivitu vonku

Obyvateľstvo využívajúce lokálne vykurovacie systémy na pevné palivo (pece, kachle, kotly ústredného kúrenia, kozuby a pod.) by malo dlhodobo dodržiavať tieto zásady:
– Nespaľovať odpad, vrátane odpadového dreva (nábytok, okná a pod.), okrem PM10 pri spaľovaní takéhoto dopadu vznikajú aj ďalšie toxické látky.
– V prípade kúrenia drevom používať drevo dobre vysušené (malo by sa sušiť 1-2 roky).

Udržovať spaľovanie paliva pokiaľ možno v optimálnych podmienkach:
– pravidelne čistiť kotol a komín,
– prikladať radšej častejšie po menších dávkach,
– nastaviť regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň,
–  ak je to možné, udržovať teplotu za kotlom medzi 150-250°C.
– Pokiaľ je to možné, vymeniť staré spaľovacie zariadenie za moderný kotol s nízkymi emisiami škodlivých látok.

K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.

Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest.
Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.

Zdroj – Slovenský hydrometeorologický ústav.

 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.