Nemocnica prišla v marci o tri štvrtiny darcov krvi. Pomohla výzva

Situácia sa vo vojenskej nemocnici zlepšila, už takmer mesiac sa darcovia na odbery objednávajú.

Koronavírus sa odrazil aj na počte darcov krvi. Výrazný pokles zaznamenali v Ústrednej vojenskej nemocnici ešte začiatkom marca.

„Z pôvodných 90-120 odberov týždenne sa počet darcov zredukoval o takmer 70-80 percent,“ potvrdzuje primár Kliniky hematológie a transfuziológie Jaromír Tupý.

Zareagovali na výzvu

Hoci nemocnica po prechode do núdzového režimu poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ostalo mnoho pacientov, ktorí krv potrebujú.

Ide prevažne o naliehavé krvácavé a úrazové stavy, pri ktorých je nutný chirurgický zákrok. „Ďalšou zásadnou skupinou sú onkologickí pacienti. Len podpora transfúznymi liekmi im dáva možnosť adekvátnej liečby,“ konkretizuje primár.

ÚVN tak podobne ako ďalšie slovenské nemocnice uverejnila výzvu pre darcov krvi. Zabrala.

„Je očividné, že darcom táto situácia nie je ľahostajná. Hneď po výzve nastal výrazný zlom – ich ochota a pomoc iným sa zásadne pretavila do počtu darovaní. Potešiteľné je, že výzva mala apel aj na prvodarcov. Snáď práve tento moment im dal podnet k tomu, čo možno už dlhšie odkladali,“ delí sa o dobré správy primár Tupý.

Darcovia krvi na urgentnú výzvu vždy zareagujú

Darcov na odber objednávajú

„Potenciál darcov bol zrazu obrovský, prevyšujúci potrebu aj možnosti pracoviska. Situácia si preto vyžadovala vzájomnú spoluprácu a koordináciu, ktorá vyústila k objednávaniu darcov,“ približuje vývoj situácie Tupý.

Už takmer mesiac sa darcovia na odber vopred objednávajú. S klinikou si telefonicky musia dohodnúť presný čas. Cieľom je obmedziť počet darcov na transfúznom pracovisku v jednom čase a zamedziť tak šíreniu nákazy. Zároveň sa nemocnica snaží nevyčerpať potenciál darcov hneď v prvých kolách.

Objednávanie darcov slúži aj na ich reguláciu. Každý transfúzny liek má totiž svoju exspiráciu. Pri červených krvinkách je doba použiteľnosti 42 dní, pri čerstvo zmrazenej plazme 2 až tri roky. Krvné doštičky však možno skladovať len 5 dní.

„Z toho vyplýva aj možnosť zásob. Nie je možné vytvárať nad zásoby, znehodnocovať krv  a zneužívať darcov. Preto v súčasnosti máme zásoby zodpovedajúce aktuálnym potrebám. Snažíme sa ich účelne regulovať aj možnosťou objednávania darcov,“ vysvetľuje primár.

Odbery „v karanténe“

Do nemocnice darcovia prechádzajú záchytným kontrolným pracoviskom, kde im zdravotníci merajú teplotu. Okrem štandardného dotazníka darcu krvi vypisujú aj tzv. Checklist – vstupný skríning, ktorý má obmedziť riziko infekcie COVID-19.

Nemocnica apeluje, aby darcovia vopred zhodnotili svoj zdravotný stav a v prípade pozitívnej cestovateľskej anamnézy, kontaktu s osobou v karanténe či príznakov respiračného ochorenia neohrozovali pacientov, personál ani ostatných darcov.

Aby minimalizovali ochorenie pacientov, končia samotné transfúzne lieky s červenými krvinkami v 14-dňovej „karanténe“. Uvoľnia ich len v prípade, ak darca krvi do 14 dní nenahlási zmenu svojho zdravotného stavu.

Prísne kritériá platia aj pre zvyšné zložky krvi. Krvnú plazmu je možné použiť len po karanténe alebo ošetrení metódou patogénnej redukcie. Rovnakou metódou ošetrujú aj krvné doštičky.

“V prípade, že sa u darcu po odbere krvi zistí infekcia COVID-19, všetky transfúzne lieky vyrobené z posledného odberu vykonaného v priebehu 14 dní pred objavením sa príznakov musia byť identifikované a zlikvidované,” uzatvára primár.

Titulná fotografia – Archívna snímka, darovanie krvi v ÚVN Ružomberok. Foto – Peter Kravčák. 

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.