V meste môže za krátky čas pribudnúť nová DSS pre seniorov, na ťahu je opäť mesto

V uplynulých dňoch dostalo mesto Ružomberok ponuku od developerskej spoločnosti Nelly Consulting na rekonštrukciu areálu bývalej škôlky na križovatke ulíc Jána Jančeka a Za starým cintorínom. 

Areál niekdajšej škôlky je dnes vo vlastníctve spoločnosti TOPAS, avšak celý priestor je využívaný len čiastočne a nenapĺňa svoj potenciál vzhľadom na svoju veľkosť a lokalitu. Z hľadiska územného plánu je táto plocha aj spoločne so susedným zariadením DSS určená kategóriou O3, čiže ako plocha občianskeho vybavenia so zreteľom na zariadenia sociálnej starostlivosti.

Z tohto pohľadu je zmienený areál pre funkciu zariadenia pre seniorov priam žiadúci. Potreba vzniku takéhoto zariadenia je pre Ružomberok smerom do budúcnosti určite dôležitá vzhľadom na demografickú prognózu, ktorá jasne naznačuje, že v budúcich rokoch budú počty dôchodcov v meste pribúdať. Mesto na uplynulom mestskom zastupiteľstve schválilo vypracovanie štúdie domova pre seniorov v území ulice Liptovská, kde ten istý developer len pred nedávnom predstavil mestu zámer vybudovania bytového domu.

Načasovanie jednotlivých krokov naznačuje, že mesto v tomto ohľade nekoná v najlepšej vôli vyhovieť potrebám seniorov, ale vytvára akúsi dymovú clonu okolo danej parcely, aby znemožnil výstavbu a rozvoj v danom území. Tejto myšlienke nahráva aj fakt, že z hľadiska územného plánu nemôže byť v tejto lokalite takéto zariadenie vybudované, keďže daný priestor je zaradený do kategórie B4, čiže bytové domy s 5 a viac nadzemnými podlažiami. Na vypracovanie tejto štúdie mestské zastupiteľstvo schválilo sumu vo výške 4000 € a to napriek tomu, že „DSSka“ v tejto lokalite veľmi pravdepodobne nikdy nevznikne, resp. realizácia takétoho zámeru je aj v optimistických predpovediach na úrovni niekoľkých rokov.

Areál niekdajšej škôly na nároží ulíc Jána Jančeka a Za starým cintorínom. Foto: Tomáš Kajúch

Ak však radnica myslí svoje zámery vážne, má možnosť vybudovať za pomerne krátky čas pre mesto veľmi potrebné zariadenie vo vhodnej lokalite s dostatkom zelene, blízkosťou nemocnice, potravín, zastávkou MHD či kostola. Developer mestu navyše ponúkol, že v prípade záujmu a vzájomnej kooperácie môže celý projekt pripraviť tak, aby bolo možné podať žiadosť o dotáciu pre takýto zámer zo zdrojov ŠFRB.

Zároveň by sa tak otvoril priestor na diskusiu o bytovej výstavbe na území Klačna, čo by mohlo spôsobiť synergický efekt z hľadiska rozvoja mesta v otázkej sociálnej aj bytovej politiky. Pomyselná loptička je však opätovne na strane vedenia mesta, ktoré má pomerne jedinečnú možnosť za relatívne krátky čas vybudovať, resp. zrekonštruovať dnes už jestvujúci priestor na zariadenie pre seniorov a to v spolupráci s konkrétnymi developerom.

Na druhej strane má možnosť tieto ponuky aj ignorovať a ísť si „svojou“ cestou, ktorú však už z uplynulých rokov dôverne poznáme…

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.