V meste pribudli tri novinky, ktoré môžu zachrániť život

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) umiestnili tri nové, automatické externé defibrilátory (AED). V meste nie sú prvé.

Pri výskyte náhlej udalosti spojenej s reálnou alebo predpokladanou zástavou srdca je AED pripravené na Pedagogickej fakulte (PF KU), v Univerzitnej knižnici (UK KU) na Hrabovskej ceste a na Fakulte zdravotníctva (FZ KU) na Námestí A. Hlinku. Na fakultách sa prístroj nachádza na recepcii. V knižnici je uložený pri výpožičnom pulte. V prípade ohrozenia života je k dispozícii aj širokej verejnosti.

Chodbami prechádzajú tisícky študentov a stovky zamestnancov

Podľa prorektorky pre vzdelávanie KU Mariany Magerčiakovej boli prístroje situované do najfrekventovanejších priestorov univerzity. V prípade potreby ich budú môcť využiť aj obyvatelia Ružomberka. „AED je k dispozícii na použitie v naliehavých situáciách spojených so zlyhávaním srdca u kohokoľvek aj v okolí ich umiestnenia, a teda nielen v priestoroch našej univerzity,“ vysvetlila Magerčiaková.

Medzinárodné logo defibrilátora AED, ktoré spoznáte kdekoľvek vo svete. Vľavo je samotný prístroj v ochrannom obale. Foto – Katolícka univerzita

KU je jedným z najväčších zamestnávateľov v meste Ružomberok. Podľa údajov Štatistického úradu zamestnáva takmer 500 ľudí. V jej priestoroch sa okrem zamestnancov pohybuje viac ako štyritisíc študentov, vrátane 141 študentov so špecifickými potrebami. Hlavným dôvodom pre zakúpenie AED bolo podľa prorektorky pre vzdelávanie zvyšovanie možnosti, ako v prípade potreby pomôcť pri poskytovaní prvej pomoci. „V kontexte štatistických ukazovateľov, ktoré hovoria o kardiovaskulárnych ochoreniach ako o najčastejších ochoreniach z hľadiska morbidity aj mortality, má význam zlepšovať prostredie našej univerzity aj s ohľadom na záchranu života,“ ozrejmila Magerčiaková.

Zamestnancov zaškolia

Zamestnanci PF KU, FZ KU, Ubytovacích a stravovacích zariadení KU, Univerzitného pastoračného centra J. Vojtaššáka a Univerzitnej knižnice prešli školeniami na obsluhu prístroja. Realizovala ich Mariana Magerčiaková, kvalifikovaná inštruktorka laickej prvej pomoci a profesionálny záchranár, prodekan pre vzdelávanie FZ KU Imrich Andrási. „Ozrejmili sme si pravidlá prvej pomoci, ktoré by mali ovládať asi všetci. Len iné je, keď sa človek ocitne v konkrétnej život ohrozujúcej situácii. Vtedy musí nejakým spôsobom pružne reagovať a hneď sa rozhodnúť, čo robiť, a práve v tomto je veľmi pomocný tento prístroj,“ povedala vedúca Univerzitnej knižnice Katarína Matušková.

Pri náhlych úmrtiach je až v 80 percentách príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom – fibriláciou.

Na základe pozitívnych skúseností zo školení k obsluhe AED by podľa prorektorky školenie malo byť v blízkej budúcnosti rozšírené aj o kurzy poskytovania prvej pomoci, ktoré zabezpečí FZ KU. Zamestnanci KU si tak budú môcť aj prakticky precvičiť resuscitáciu a ďalšie výkony realizované pri poskytovaní laickej prvej pomoci. Vedenie univerzity plánuje v spolupráci s Poradenským centrom KU umiestniť ešte ďalšie dva AED na pracoviská PF KU mimo Ružomberka: Inštitút Juraja Páleša v Levoči a Teologickú fakultu KU v Košiciach.

V meste je viac defibrilátorov

Prodekanka pre zahraničné vzťahy PF KU Markéta Rusnáková (vľavo), Prorektorka pre vzdelávanie na KU Mariana Magerčiaková (uprostred) a koordinátorka Poradenského centra KU Katarína Markovičová (vpravo) pred Pedagogickou fakultou.

Okrem KU sa v Ružomberku nachádza AED podľa detskej pediatričky Zory Puskailerovej aj na Základnej škole Sládkovičova, súkromnej klinike Spinn, Mondi SCP, na futbalovom štadióne a v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN). V priestoroch ÚVN je desať AED a každé oddelenie je vybavené profesionálnym defibrilátorom. Tie už nie sú automatické, ale prispôsobené na obsluhu školeným personálom.

AED je prenosný prístroj určený pre použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie. Pri náhlych úmrtiach je až v 80 percentách príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia). AED graficky analyzuje dva defibrilovateľné srdcové rytmy (komorová tachykardia, komorová fibrilácia) a vyzve obsluhu k aplikácii výboja. Pri ostatných poruchách srdcového rytmu spojených s bezvedomím a zástavou dýchania (apnoe) poskytuje inštrukcie o poskytovaní kardiopulmonálnej resuscitácie. „Použitie AED má obrovský význam, pretože úspešnosť liečby klesá o 10 percent za každú minútu od zastavenia krvného obehu a vzniku bezvedomia. Ak je AED k dispozícii pre laických poskytovateľov prvej pomoci, je možné začať účinnú liečbu oveľa skôr, ako príde na miesto záchranná zdravotná služba,“ dodala na záver prorektorka pre vzdelávanie Mariana Magerčiaková.

Dominik Veľas, autor je študent Katolíckej univerzity

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.