V novom roku príde do mesta len minimum investícií zo župy

Koľko peňazí z investičného rozpočtu Žilinskej župy na rok 2020 skončí v okrese Ružomberok?

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) bude v roku 2020 hospodáriť 255 miliónmi eur. Väčšinu peňazí zhltnú prevádzkové náklady na udržiavanie chodu všetkých zdravotníckych, sociálnych, dopravných či kultúrnych organizácií, ktoré má kraj vo svojej kompetencii.

Podľa predsedníčky Eriky Jurinovej (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA) vynaloží kraj až 56 percent podielových daní (117 miliónov eur), ktoré tvoria najväčšiu časť príjmov rozpočtu, len na úpravy miezd a benefitov, ktoré vyplývajú z celoštátnej legislatívy.

Menej investícií

Čo prirodzene zaujíma poslancov a obyvateľov jednotlivých miest a obcí, sú investície do ich regiónu. V stavebnej oblasti prídu do okresu Ružomberok v roku 2020 tri investície: stabilizácia cesty III/2211 v Novej Hrboltovej, kde kraj preinvestuje 300-tisíc eur. Plánovaných 120-tisíc eur chce župa preinvestovať pri rekonštrukcii mosta 2222-001 cez potok Medokýš v časti Korytnica. No a v Ludrovej na ceste III/222I predpokladá župa sanáciu oporného múru za 35-tisíc eur.

„Musím konštatovať, že len jedna z týchto troch plánovaných akcií pre okres Ružomberok je v rozpočte nová. A síce sanácia oporného múru v Ludrovej,“ začal svoje vystúpenie k návrhu rozpočtu župný poslanec za okres Ružomberok Ľubomír Kubáň. Spomenul most do Korytnice, ktorý župa mala pôvodne opravovať už tento rok. Podpredseda kraja Igor Janckulík ale pre ušetrenie prostriedkov na realizáciu bezpečnostných ostrovčekov na cestách mimo okresu Ružomberok túto rekonštrukciu navrhol zrušiť, čo zastupiteľstvom prešlo. Do rozpočtu sa teraz vrátila opäť.

„Chcem opakovane spomenúť nevyhovujúci stav rôznych mostných objektov v okrese Ružomberok, na ktorý obyvateľmi a starostami upozorňovaní, a ja som taktiež viackrát interpeloval tento stav. Som prekvapený, že žiadna z požiadaviek nebola navrhnutá do investičných akcií na rok 2020,“ pokračoval vo vystúpení Kubáň. Ako príklad spomenul tri cestné mosty v katastri obce Bešeňová, ktoré sú v zlom stave.

„Nevyberali sme akcie z brucha, hovorili sme s riaditeľmi jednotlivých závodov správy ciest. Podľa toho sme určovali priority, čo treba urobiť a to aj podľa toho, či to vieme v roku 2020 stihnúť. Náročné práce mostov sme nedávali do tohto rozpočtu, pretože robíme diagnostiky na viacerých mostoch. Následne budú zaradené do rozpočtu roku 2021,“ vysvetľoval podpredseda zodpovedný najmä za dopravu v Žilinskej župe Igor Janckulík.

Župa napríklad už dlhšie sľubuje výmenu asfaltu a úpravu ostrovčeka na moste do Rybárpola, no zatiaľ k nej nepristúpila. Podľa posledných správ ju bude realizovať v roku 2020.

Gymnázium na Moyzesovej ulici zrenovujú za dva milióny eur

Gymnázium predsa len až v roku 2020

Pred rokom schvaľovali župní poslanci strategický plán investícií na tri roky dopredu. Okrem iného schvaľovali aj dva milióny eur na zateplenie a výmenu okien ružomberského gymnázia. Na návrh ružomberských poslancov župa preložila túto investíciu z roku 2020 do roku 2019. Doteraz sa však nezačala.

„Už vyše desať mesiacov sa rieši príprava a proces verejného obstarávania, pravidelne sa s kolegami za okres Ružomberok pýtame, kedy sa bude investičná akcia realizovať. Viete nám odpovedať, v akom stave je proces verejného obstarávania v súčasnosti, a keď tu alokujete 100-tisíc, začnú sa práce ešte v roku 2019?“ pýtal sa za ružomberských poslancov na novembrovom zastupiteľstve opäť Ľubomír Kubáň.

„Podľa mňa už boli otvorené obálky a verejné obstarávanie je v realizácii. Boli tam nejaké chyby v projektovej dokumentácii, preto sa celá rekonštrukcia naťahovala,“ odpovedal Peter Mrvečka z Odboru správy investícií a majetku ŽSK.

Hoci na v novembri položenú otázku, či rekonštrukcia začne ešte v roku 2019, neodpovedal, je zrejmé, že župa napriek schváleniu investície pre rok 2019 investíciu včas nezrealizovala.

Županka Erika Jurinová (vo svetlo modrom) za predsedníckym stolom počas rokovania Žilinského krajského zastupiteľstva. Zdroj: ŽSK, Autor: Filip Lehotský.

Prvú etapu rekonštrukcie Obchodnej akadémie odložili

Podobný problém vznikol aj pri rekonštrukcii Obchodnej akadémie v Ružomberku. Kraj tu už zrealizoval I. etapu plánovanej rekonštrukcie: stavebné úpravy telocvične v budove školy, vybudované boli nové šatne so sprchami, umyváreň so samostatnými toaletami a vymenili sa okenné výplne. V II. etape mal kraj zrealizovať kompletné zateplenie obvodového plášťa telocvične spolu s výmenou bleskozvodu za 50-tisíc eur.

Aj k tejto téme sa ozval len poslanec Kubáň. „Zostal som zaskočený, že uvedená investícia sa nebude realizovať v roku 2019, o to viac ma mrzí, že uvedená akcia sa nenachádza ani v investičných akciách na rok 2020. Nie je tu teda žiadna záruka, že v budúcnosti sa bude II. etapa realizovať. Považujem to za nesystémové,“ argumentoval.

„Ukončili sme v tomto prípade verejné obstarávanie, ale projektant zistil, že projektová dokumentácia je stará tri roky, teda je neaktuálna. Z toho dôvodu musel zapracovať nejaké zmeny, lebo by to neprešlo na stavebnom úrade,“ opäť stručne, bez konkrétnej časovej informácie reagoval Peter Mrvečka.

Viac ako 230-tisíc pre Liptovské múzeum

Kraj ešte vlani sľúbil Liptovskému múzeu 500-tisíc na Hrad Likava, 130-tisíc pre Havránok a 120-tisíc pre depozitár na Kalvárskej ulici v Ružomberku. Najväčšia investícia pre Hrad Likava taktiež mešká a kraj ešte len pripravuje verejné obstarávanie.

Na tento rok však múzeu prisľúbil ďalšie peniaze. Konkrétne 222 500 eur v rámci projektu Otvorené múzeá, čo je eurofondami financovaná investícia. „Ide o vybudovanie náučného chodníka v dĺžke jeden kilometer v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline, a tiež vybudovanie vyhliadkovej veže,“ priblížil vedúci Odboru kultúry ŽSK Martin Hromada.

Múzeum dostane aj 10-tisíc eur na stavebné úpravy klesajúceho schodiska pred sídelnou budovou v Ružomberku. Súčasťou tejto investície je aj vybudovanie bezbariérového vstupu do múzea.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 12/2019 – 1/2020.

Titulná fotografia – Rokovanie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Zdroj: ŽSK, Autor: Filip Lehotský

Na čo je nám župa

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.