Veľká noc 2020. Sviatky bez rodiny, kostola a tradícií

Umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. To je Veľká noc. Pre mnohých jednoducho aj sviatky jari. Ako ich tento rok, plné obmedzení v dôsledku pandémie koronavírusu, prežívajú veriaci Ružomberčania či uchovávatelia tradičných zvykov z FS Liptov.

„Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo. Nic není jako dřív, to se nám to mívávalo,“ spieva v úspešnej skladbe česká kapela Chinaski. Je to len kúsok vydareného refrénu. Hovorí o vzťahu a sentimente za ním. Aspoň, aj tak sa dá vysvetliť.

Aj Veľká noc v dnešných časoch je skúškou vzťahu. Veriacich ku Kristovi, ľudí k tradíciám, silného puta odlúčených rodín. Veríme mu, vyznávame ich, vydržíme aj bez vzájomnej spoločnosti?

Lenže Veľká noc je skúškou každý rok, v akomkoľvek zmysle slova. Nie nadarmo si ju prajeme požehnanú, pokojnú a radostnú. Veď, napríklad, len skúškou z radosti a uvedomenia si ceny zmŕtvychvstalého Krista nedokáže prejsť každý.

O to ťažšie je to teraz. Aktuálna Veľká noc je poznačená ešte tvrdšou skúškou. Dostali sme nové prekážky, vo vzťahu a prežívaní viery, v praktizovaní tradícií, stretnutiach rodín. Naša obeta, sebazaprenie a úsilie o tradičnú Veľkú noc musia byť väčšie ako kedykoľvek predtým. Nezostalo nám iné, len všetko prekonať, zvládnuť, byť ešte silnejší. A možno si aj so sentimentom uvedomiť: „Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo… Bohužel, Bohudík.“

Na Veľkú noc nie sme sami

Zisťovali sme, ako sa s netradičnou Veľkou nocou vyrovnali vo viacerých kresťansky založených ružomberských rodinách – domácich cirkvách, v Hnutí kresťanských spoločenstiev detí eRko, ale aj Folklórnom súbore Liptov, šíriteľovi a udržiavateľovi našich regionálnych tradícií.

„Je nás doma šesť. Každý z nás má nejaké potreby, očakávania, ktoré nie je možné vždy dokonale plniť. No to, čo nás zjednocuje  a dáva nám silu zvládať toto obdobie je viera.

Ježiš – Ten, ktorý nám dáva silu prijímať sa navzájom so svojimi obmedzeniami, nedokonalosťami, neustále sa obrusovať, hľadať v tom druhom to najlepšie,“ opisuje mama, manželka, učiteľka a líderka kresťanského spoločenstva rodín v Ružomberku Aneta Kútna.

Hovorí o službe, ktorej potrebu cíti počas Veľkej noci. Rovnako, ako nám ukázal Ježiš s láskou, v pokoji a pokore pri umývaní nôh apoštolom.

„Je to odumieranie seba samej, mojich predstáv, túžob, snov, tak ako On s láskou na kríži. Je to pochovanie môjho sebectva, nelásky, pýchy pri každodennej starostlivosti o rodinu. Je to vzkriesenie toho najlepšieho vo mne, čo vo mne utvoril On – môj Boh Otec.

A z toho všetkého vyplývajúca nádej a radosť, že On žije, je tu s nami v každej chvíli, ktorú žijeme. Nie sme sami!, vyznáva sa Aneta Kútna.

Aj ona, spolu s rodinou, prežíva obrady Veľkej noci aj pred obrazovkou. Ale len čiastočne.

„V piatok na Krížovej ceste v prírode, vysoko v horách. V sobotu v tichu, pri Jeho hrobe a v sobotu večer, pri obrade Vzkriesenia pri obrade Svetla so sviecami, aby sme si uvedomili Ježišov dar. A hlboko vo svojom vnútri budeme chcieť prežiť a neustále prežívať slová: “Pokoj Vám, Ja som to! Nebojte sa!”

Nový zážitok

Aj Ivana Fričová je matkou, manželkou a musela rodinu pripraviť na celkom inú Veľkú noc.

„Slávime sviatky bez babkiných koláčikov, bez dedulkových objatí, a to je obrovská strata, ktorú pociťujem nielen ja, ale aj naše deti. Nehovoriac o nemožnosti sláviť sviatky účasťou na obradoch v kostole,“ hovorí mama troch synov a dcéry.

Aj u nich v rodine si museli zvyknúť, že kostol je teraz doma pred televízorom a internetom – digitálny.

„Pri prvej takejto omši sme boli všetci doma nesvoji. Deti to nebrali vážne, nesúhlasili s tým, že majú pozerať omšu v televízore. Ale postupne, ako si zvykáme na rôzne obmedzenia, zvykli sme si a prijali aj teleomše. Tešili sme sa na slávenie Liturgie domácej cirkvi počas veľkonočného trojdnia. Je to nová skúsenosť pre celú rodinu, a verím, že aj deti si ju budú pamätať, ako niečo nezvyčajné so silným a prínosným zážitkom,“ približuje rodinnú Veľkú noc u Fričovcov Ivana.

„Jednu tradíciu však môžu naši synovia aspoň trochu realizovať, a síce možnosť vyšibať mňa a našu dcéru ich sestru.“

Šírme lásku, dobro, ohľaduplnosť a buďme nápomocní

Napriek obmedzeniam a mnohým komplikáciám, ktoré pandémia do našich životov priniesla, vidí Iveta Gerátová v spoločnosti viacej ľudskosti.

„Pandémia ukázala solidaritu a lásku medzi ľuďmi. Mám pocit, že každý s každým si je o niečo vzácnejší a fascinuje ma nezištná pomoc ľudí, ktorú môžeme vidieť na každom rohu. Konečne sa prejavuje ľudskosť,“ hovorí ďalšia z ružomberských mám Iveta Gerátová.

Optimistický prístup si zachováva aj vo vzťahu k nábožnému prežívaniu Veľkej noci.

„Keďže nemôžme tráviť čas v kostole a na obradoch, tak aspoň môžeme chváliť Boha vo svojom vnútri. V našich srdciach. To nám nikto nezakáže. Nikto nám nevezme naše myšlienky, ktoré môžeme venovať Ježišovi Kristovi, ktorý sa za nás obetoval na kríži. On zomrel preto, aby sme my mohli žiť. On nám ukázal, aká je veľkosť srdca človeka,“ približuje svoje myšlienky v súvislosti s Veľkou nocou.

„A čo máme v týchto časoch robiť my kresťania? Mali by sme nasledovať Jeho skutky lásky a pomáhať blížnemu. Skúsme sa trochu priblížiť Božiemu synovi. Šírme lásku, dobro, ohľaduplnosť a buďme nápomocní v ťažkých chvíľach, ktoré prežívame,“ uzatvára Iveta Gerátová.

Veľká noc v Ružomberku: spojení v modlitbách a pri svätých omšiach online

Využiť čas s digitálnymi technológiami múdro

Vladimír Dutka je vedúcim ružomberského eRka – hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Od tretieho pôstneho týždňa museli zastaviť všetky spoločné aktivity a stretnutia.

„Animátori eRka k situácii pristúpili zodpovedne a zákaz rešpektujú. Náplňou stretiek s deťmi a mladými počas pôstu býva zvyčajne aj príprava na slávenie Veľkej noci, napríklad prostredníctvom biblických stretnutí. Nakoľko osobné stretnutia nie sú umožnené, na webovej stránke eRka zverejňujeme podnety na zamyslenie pre animátorov, ako aj jednoduché a zmysluplné námety pre deti, ktoré im rodičia môžu ponúknuť vo voľnom čase. Zverejňovať ich budeme aj počas ďalšieho trvania obmedzení stretávania sa,“ priblížil Vladimír Dutka, ako funguje mládežnícka kresťanská organizácia v týchto dňoch.

„Animátori sú vynaliezaví a snažia sa hľadať spôsoby, ako zostať v kontakte s deťmi a mladými práve prostredníctvom sociálnych sietí, či iných vhodných online komunikačných prostriedkov. Vyzývame ich však k miernosti v používaní digitálnych technológií, aby sa nestali cieľom nášho konania, ale prostriedkom ku konaniu dobra a rozvíjaniu vzťahov s rodinou a priateľmi,“ hovorí mladý muž, ktorý sa angažuje napríklad aj pri pomoci počas basketbalových zápasov MBK Ružomberok. Nie raz ho nájdete za stolíkom, kde zaznamenáva štatistiku z celého stretnutia.

Práve v súvislosti so zákazom navštevovať kostoly veľmi víta novinku, ktorá prišla vďaka tomu do Ružomberka a na Liptov, a síce online vysielanie svätých omší. Práve to je podľa neho spôsob, ako sú digitálne technológie na prospech spoločnosti. A že eRkári, chlapci, prídu o radosť zo šibačky?

„Aj napriek tomu povzbudzujeme rodiny, aby strávili kvalitný čas v kruhu svojich najbližších, naplnený vzájomnými rozhovormi, spoločnými aktivitami a modlitbou,“ uzatvára Vladimír Dutka.

Všetko zrušili a trpezlivo počkajú. Tak, ako na nás čakajú tradície

Ružomberok a celá komunita prišla aj o množstvo tradícií, ktoré sa s Veľkou nocou spájajú. A nejde len o Veľkonočný pondelok a ulice bez chlapcov s korbáčmi a sem-tam ešte aj chladnou vodou zaliatymi, ujúkajúcimi dievčatami.

Folklórny súbor (FS) Liptov, ktorý je zaužívaným predstaviteľom všetkých tradícií spájajúcich sa počas roka s jednotlivými obdobiami, tento rok napríklad nevyniesol pred Veľkou nocou Murienu.

„A s veľkou pravdepodobnosťou nepostavíme ani máj a určite nezvládneme pripraviť záverečný koncert. Nestretávajú sa ale členovia žiadnych folklórnych súborov, a tak nie je možné ani nacvičovať a pripravovať programy. Sú to všetko naše tradičné podujatia, ktorých sme sa museli vzdať,“ približuje aktuálne dianie v pýche dolného Liptova jeho umelecký vedúci Igor Littva.

Nevylučuje, že individuálne, v rodinách členov súboru šibáky prebehli, ale tradičné, hromadné chodenie po Sliačoch či Ružomberku si museli tento rok odpustiť.

Liptov mal začiatkom leta vystupovať na medzinárodnom festivale v Nemecku. Zrušili ho. Známy slovenský festival Východná, kde Liptov pravidelne účinkuje, presunuli na koniec augusta. „Ak však nebudú mať súbory priestor aspoň mesiac predtým nacvičovať, aj ten termín je z môjho pohľadu otázny,“ približuje najbližší, neistý program súboru Igor Littva.

Obmedzenia postihli aj detský súbor Liptáčik. Zrušili účasť na medzinárodnom festivale v Poľsku. Čo sa však včas vydarilo, bolo nahratie klipu a televízne predstavenie súboru pre špecializovanú reláciu RTVS Kapura. Folklórny program odvysielala Dvojka počas Bielej soboty. Z archívu si ho môžete pozrieť na webe.

„Mrzí ma, že zatiaľ nemôžeme potešiť čitateľov pozitívnymi informáciami o našich predstaveniach a aktivitách. Nezostáva nám však zatiaľ iné, len trpezlivo počkať. Zdravie má prioritu aj u členov FS Liptov,“ hovorí na záver umelecký vedúci súboru Igor Littva.

Titulná fotografia – ilustračná koláž. Zdroj – redakcia, cas.sk, farnost.rosina.sk

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.