Veľká noc v Ružomberku: spojení v modlitbách a pri svätých omšiach online

Dušan Škrabek, David Bázlik a Miloš Masarik hovoria, ako slávia tri ružomberské cirkvi Veľkú noc v období pandémie koronavírusu.

Veriaci sa pripravujú na Veľkú noc od Popolcovej stredy 26. februára. Lenže to, čo sa stalo začiatkom marca nečakal nikto. Zatvorené kostoly a zákaz hromadného stretávania sa – na to si väčšina súčasníkov nepamätá a nikdy to nezažila. Áno, kedysi bránil v návšteve chrámov politický režim. Ani ten nebol vo svojich snahách tak „efektívny“ ako pandémia menom koronavírus.

Núti hľadať skryté rezervy, nové riešenia a netradičné prístupy vo všetkých sférach osobného, pracovného a spoločenského života. Duchovný nevynímajúc. Presne to spravili aj tri ružomberské farnosti, aby sa veriaci dostali k Božiemu slovu, procesiám, modlitbám a pobožnostiam.

S rúškami, obmedzení v pohybe, bez návštev, ale nie bez zmŕtvychvstalého Krista

Dekan ružomberskej rímskokatolíckej farnosti Dušan Škrabek hovorí, že hoci bude Veľká noc iná, nič to nemení na skutočnosti, že kňazi budú s veriacimi v modlitbách a svätých omšiach aj naďalej spojení. Myslí to duchovne, ale aj doslovne.

„Chceme urobiť všetko preto, aby sme aj pri súčasných obmedzeniach slávili Veľkonočné trojdnie dôstojným, ale rovnako aj slávnostným spôsobom. Záleží nám na tom, aby naši veriaci, aj keď budú vo svojich domácnostiach, prežili slávenie Veľkonočnej liturgie s čo najhlbším duchovným zážitkom,“ hovorí Škrabek, ktorý je dekanom ružomberskej farnosti od júla 2018.

Aj preto už pred tromi týždňami spustili z farského Kostola sv. Ondreja online prenosy, ktoré prejdú zaťažkávacou skúškou spojenia práve počas nasledujúcich štyroch dní. Podrobné informácie zverejnili na stránke farnosti fararuzomberok.sk.

Prehľad online prenosov počas Veľkej noci z farského Kostola sv. Ondreja. Zdroj – fararuzomberok.sk

Dušan Škrabek hovorí aj o miernom navyšovaní čísiel chorých na Slovensku. Porovnáva to s okolitými krajinami, čo podľa neho robí dnes asi každý, kto sleduje situáciu s pandémiou. Nateraz pozitívnemu vývoju u nás podľa neho vďačíme opatreniam, zodpovednému prístupu ľudí, ale niečomu inému.

„Duchovnej mobilizácii. Zapojili sme sa do väčšej účasti na sv. omšiach cez internetové pripojenie, do rôznych druhov modlitieb, pobožností, obiet, pôstu, do účasti na požehnaniach so Sviatosťou Oltárnou, jednoducho  do intenzívnejšieho prežívania osobného vzťahu s Bohom s jedným jediným úmyslom, aby sme spoločne na príhovor našej Nebeskej Matky Panny Márie prosili Boha o odvrátenie pandémie a o Božiu pomoc a ochranu,“ myslí si Dušan Škrabek.

Tradičné Veľkonočné slávenie s našimi zvyklosťami a tradíciami nahradí slávenie Veľkej noci v inej podobe. Budeme s rúškami, obmedzení v pohybe, bez návštev, ale nie bez Zmŕtvychvstalého Krista. Aj v tomto čase vstupuje do našich príbytkov a do našich sŕdc pravda o jeho zmŕtvychvstaní a pravda o jeho uistení: „ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20). Uverme tejto pravde a zvolajme spolu s apoštolom Tomášom „Pán môj a Boh môj“ (Jn 20,28). 

Drahí bratia a sestry, ctení občania mesta Ružomberok,

želám a vyprosujem všetkým nám, aby nás tieto, iné, Veľkonočné sviatky, ešte viac otvorili pre vieru v živého Krista, ktorý prináša pokoj, živí našu nádej a pomáha nám prekonávať strach a obavy z budúcnosti.

Dušan Škrabek

Zoznam katolíckych obradov a omší v televízii:

Veľký piatok:

TV Lux – 15:00 (Slávenie utrpenia a smrti Pána z Katedrály sv. Martina v Bratislave)

TV Lux – 18:00 (Slávenie utrpenia a smrti Pána z Baziliky sv. Petra vo Vatikáne)

TV Lux, RTVS (Dvojka), TA3 – 21:00 (Krížová cesta z Námestia sv. Petra vo Vatikáne)

Biela sobota:

TV Lux – 19:30 (Veľkonočná vigília z Katedrály sv. Martina v Bratislave)

RTVS (Trojka) – 20:00 (Veľkonočná vigília z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave)

TV Lux – 21:00 (Veľkonočná vigília z Baziliky sv. Petra vo Vatikáne)

Veľkonočná nedeľa

TV Lux – 9:30 (Svätá omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave)

RTVS (Jednotka) – 10:00 (Svätá omša z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave)

TV Lux, TA3 – 11:00 (Svätá omša z Baziliky sv. Petra vo Vatikáne)

TV Lux, RTVS (Jednotka), TA3 – 12:00 (Požehnanie Urbi et Orbi z Vatikánu)

TV Lux – 18:30 (Svätá omša z kaplnky TV Lux)

Veľkonočný pondelok

TV Lux – 7:00 (Svätá omša z kaplnky TV Lux)

TV Lux – 12:00 (Modlitba Raduj sa, nebies Kráľovná z Vatikánu)

TV Lux – 18:30 (Svätá omša z kaplnky TV Lux)

Veľká noc 2020. Sviatky bez rodiny, kostola a tradícií

Starším členom cirkvi nosia zásielky s návodom na veľkonočné pobožnosti

„Nevyberáme si čas, ani okolnosti, v ktorých budeme žiť. Volíme si, aký život budeme žiť v čase, ktorý nám bol pridelený,“ začína rozprávanie zborový farár Evanjelickej cirkvi v Ružomberku David Bázlik.

Podľa vlastných slov si túto pravdu naplno uvedomil počas práve skončeného pôstu.

„Bol to výnimočný pôst. Obral nás o mnoho možností, na ktoré sme boli zvyknutí. Vzal nám i to, čo by sme si sami možno neodriekli.  Zároveň nám však ponúkol aj mnoho možností. Vyžadovalo to však zmeniť svoj postoj, návyky, a tým pádom aj seba samého. Aj Veľká noc bude výnimočná. Mnohí ju nazvú smutnou, ochudobnenou o radostné spoločenstvo. Ja som však presvedčený, že aj napriek tomu všetkému môže byť tohtoročná Veľká noc bohatá a radostná,“ hovorí David Bázlik.

Tvrdí, že pred nami všetkými, jednotlivcami aj rodinami, stojí výzva. Stratíme chrámové spoločenstvo, kde sme chodili v nedeľu neraz opäť len konzumovať, tentoraz duchovný program.

„Rodina je tiež spoločenstvom veriacich. Je základnou bunkou nielen spoločnosti, ale aj cirkvi. V evanjelickej cirkvi je od čias reformácie zdôrazňované všeobecné kňazstvo veriacich. Všetci sme v našom prostredí Božími kňazmi: rodičia  pre svoje deti, starí rodičia pre svoje vnúčatá, starší súrodenci pre tých mladších.

Táto Veľká noc bude „veľkou“ aj z dôvodu veľkosti príležitosti. Otcovia môžu prevziať kňazské miesto vo svojich rodinách, viesť domácu pobožnosť, vyzvať k čítaniu Božieho slova, k spoločnému rozhovoru a modlitbe. Verím, že túto príležitosť nepremárnime,“ povzbudzuje pri príležitosti prebiehajúcej Veľkej noci David Bázlik.

Aj Evanjelici sa kamarátia s internetom a sociálnymi sieťami. Na domovskej stránke www.ecavrk.sk zverejňujú aktuálne videopríhovory. Dostupné sú aj na ich facebooku.

„Zároveň v tomto čase do domácností našim starším členom doručujeme  zásielky, v ktorých nájdu návod i texty k veľkonočným domácim pobožnostiam, pastiersky list zboru biskupov a veľkonočné číslo Evanjelického Posla,“ približuje Bázlik, ako sa snažia postarať o veriacich v Ružomberku, ktorým bude živý kontakt s chrámom chýbať zrejme najviac.

Zoznam evanjelických služieb v rozhlase a televízií:

Veľký piatok:

RTVS (Rádio Regina) – 9:05 (Pašiové služby Božie s biskupom ZS Jánom Hroboňom)

RTVS (Jednotka) – 10:00 (Pašiové služby Božie s Bývalým ružomberským farárom Martinom Šefrankom)

Veľkonočná nedeľa:

TA3 – 15:00 Veľkonočné služby Božie z Modry (Pochádza odtiaľ David Bázlik)

Prajem všetkým Ružomberčanom, aby vďaka zvesti Veľkého piatku v nás zomrel strach a úzkosť z ohrozenia a našej budúcnosti. A nech vďaka vzkriesenému Pánovi je aj v nás vzkriesená nová odvaha, Kristov pokoj a ochotná láska.  

David Bázlik

Spovedajú cez telefón, Večeru Pánovu zdieľajú cez aplikáciu                        

Bratská jednota baptistov v Ružomberku zareagovala na aktuálnu krízu rovnako technologickou mobilizáciou. Zvolili na to aktuálny hit medzi aplikáciami na konferenčné video hovory, aplikáciu Zoom.

„Naša teológia umožňuje, aby si ľudia pripravili a vyslúžili Večeru Pánovu doma. Tento čas však bude, u tých, ktorí chcú, sprevádzaný spoločným slovom, piesňami a modlitbami prostredníctvom aplikácie Zoom. Pôjde o úplnú raritu v dejinách našej cirkvi aj zboru,“ približuje aktuálne dianie u ružomberských baptistov miestny kazateľ Miloš Masarik. Pozrieť si ju môžete tu.

Všetky bohoslužby batistov sú verejné, dostupné v tomto linku aj zo záznamu. Piatková, celocirkevná bude prebiehať tiež online prostredníctvom Youtube.

Baptisti všetky bohoslužby nahrajú a zverejnia na vlastnom YouTube kanáli.

A aby toho nebolo málo, verejne sú dostupné aj videá s odpoveďami Baptistov na otázky, ktoré si mnohí dnes kladú – Prečo Boh dopustil koronu a akú reakciu od nás očakáva?

„Počas Veľkej noci máme zriadenú aj telefonickú linku (0915 266 365), kde je možné vykonávať spoveď, podporu v krízových situáciách, čo rodiny a manželstvá momentálne potrebujú, a prebiehajú na nej aj spoločné modlitby. Vieme na nej sprostredkovať aj pomoc ďalších odborníkov – manželských poradcov, terapeutov – ktorí sa rozhodli takto pomáhať počas tohto obdobia zdarma,“ vysvetľuje Masarik.

Linka je podľa neho dostupná vždy, a pokiaľ nie je vyťažená akútnou situáciu, je možné si cez ňu dohodnúť čas rozhovoru. O všetkom podstatnom informujú baptisti na svojom webe https://www.ruzomberok.baptist.sk/sk/.

Jedná sa o veľmi nevšednú situáciu. Toľko zmien počas Veľkej noci si nepamätajú ani veľmi skúsení farári. Sú však veci, ktoré sa nemenia, a na tie sa teraz v zmenenom prostredí rodiny či samoty potrebujeme zamerať. Stále platí, že: 

– Ježiš dal seba samého ako výkupné za mnohých (Mt 20,28);
– Ježiš bol vzkriesený, aby sme aj my mohli žiť skutočný život (I Timoteovi 6,19);

– Ježiš sa za nás prihovára a vedie nás tak k životu, ktorý je stále slobodnejší od hriechu a jeho dosahov (Hebrejom 7,25). 

Táto zvesť, ak si nájdeme čas, a cez piesne, modlitby a čítanie Slova v nej spočinieme, tento rok “ožije” a pretaví sa do skutočnosti celkom iným spôsobom, ako sme zvyknutí. Verím, že mnoho ľudí takto nájde novú zvnútornenú istotu spásy v Ježišovi. To je pozitívum tejto zlej situácie, ktorého dosahy je teraz ťažké odhadnúť. Boh je však veľmi kreatívny v tom, ako tým, čo mu dôverujú, zmení aj zlé veci na dobré. (Rim 8,28). 

Miloš Masarik

Titulná fotografia – Kvetná nedeľa v prázdnom farskom Kostole sv. Ondreja. Zdroj – dekan farnosti Dušan Škrabek.

Ranné zore

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.