Headline

Ranné zore

„A hovorili si: „kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký“… (Mk 16, 3-4)